Mẫu thông tư

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
233
lượt xem
49
download

Mẫu thông tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu thông tư

  1. (1) LIÊN TỊCH ……(2)…….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……./…….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày …. tháng … năm …….. THÔNG TƯ Về việc …………(3) ………………..…. ………………..(4) ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….…… ……..….. ………………………………………………………………………………….………………… BỘ TRƯỞNG BỘ ………… BỘ TRƯỞNG BỘ ………(5) …………… (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ….. - …. - Lưu (đơn vị thảo văn bản và văn thư). ----------- 1. Để hướng dẫn, giải thích việc thực hiện một chính sách, chế độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị) do một số Bộ (cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ) cùng quy định. 2. Tên Bộ (các Bộ, cơ quan cùng thông tư). 3. Tóm tắt nội dung 4. Nội dung 5. Thẩm quyền ký là Bộ Trưởng (Thủ trưởng cơ quan) của các cơ quan cùng ra thông tư (hoặc Thứ trưởng; Phó Thủ trưởng được uỷ nhiệm ký thay Bộ trưởng, Thủ trưởng).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản