intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thuật photoshop cơ bản

Chia sẻ: đình Giáp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

355
lượt xem
142
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Photoshop là một trong những chương trình chỉnh sửa ảnh mạnh với mọi trình độ, kỹ năng nhưng lại là chương trình "đáng sợ nhất" đối với những người mới bắt đầu sử dụng photoshop đặc biệt là shop CS5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật photoshop cơ bản

  1. Photoshop là m t trong nh ng chương trình ch nh s a nh m nh v i m i trình , k năng nhưng l i là chương trình "đáng s nh t" i v i nh ng ngư i m i b t u. Trong lo t bài này, Qu n Tr M ng s hư ng d n t ng bư c cơ b n cho ngư i m i b t u s d ng Photoshop c bi t là Shop CS5; tìm hi u v các công c và nh ng thao tác cơ b n nh t. i khá nhi u so v i phiên b n cũ, Sau khi cài t xong, b n s th y giao di n c a CS5 thay trông chuyên nghi p hơn v i nhi u tính năng "l " hơn.
  2. Tùy ch nh không gian làm vi c B n s mu n th xem qua các panel và palette s n có xem cái nào phù h p v i công vi c c a mình. Trong nh ng l a ch n này, b n s th y có s s p x p khác nhau v ph n b ng màu và panel phù h p v i t ng m c ích công vi c. i u này khá thu n ti n khi b n mu n có nh ng ch nh s a khác nhau cho b c nh ch Design hay Painting.. lưu nh ng tùy ch nh không gian làm vi c theo ý thích c a b n l i CS5 có ch có th s d ng sau này.
  3. Nh p vào >> xem thêm v các tùy ch n không gian làm vi c. T o m t "New Workspace" và t tên nó theo ý b n. Hãy ch c ch n kích vào 2 tùy ch n Keyboard Shortcuts và Menus cho không gian làm vi c m i c a b n. Ch n không gian làm vi c b n v a t o và tùy ý t các panel c n thi t cho công vi c. Tùy ch nh Toolbox Toolbox là nơi b n có ư c t t c các thao tác x lý nh t trò chu t. Theo m c nh, nó b khóa phía c nh trái c a màn hình làm vi c. B ng cách nh p vào phím mũi tên
  4. Tùy ch n Palette phía trên màn hình làm vi c, ngay dư i thanh menu, b n s th y các b ng các tùy ch n. Khi l a ch n các công c khác nhau trên toolbox, b n s th y các tùy ch n này thay i tùy vào t ng công c . Các công c trên Toolbox Rectangular Marquee Tool (phím t t: M): ây là công c l a ch n d ng cơ b n, l a ch n vùng theo d ng hình kh i cơ b n (có th là hình ch nh t, elip, 1 dòng ơn ho c 1 c t ơn. N u mu n l a ch n theo d ng hình vuông ho c hình tròn cân i thì gi Shift trong quá trình khoanh vùng. N u mu n thay i khung ch n gi a hình ch nh t và hình ellip thì nh n Shift + M (ho c chu t ph i vào bi u tư ng công c trên thanh Toolbox và ch n hình như ý). Move Tool (phím t t: V): ây là công c di chuy n. N u b n ang ch n m t vùng, s d ng công c này di chuy n vùng ch n ó. B n cũng có th di chuy n nhi u layer m t lúc sau khi ã ch n layer c n di chuy n. Lasso Tool (phím t t: L): ây là m t công c l a ch n khác, công c này cho phép b n v nhanh m t vùng ch n. Vùng ch n này có th là m t hình d ng c bi t tùy theo t ng ph n trên b c nh c a b n. Gi Shift + L thay i ch ch n khoanh vùng (Lasso) hay a giác (Polygonal ho c Magnetic). Quick Selection Tool (phím t t: W): ây là công c ch n vùng g n úng. Kích bi u tư ng bút v vào m t vùng c a b c nh, Photoshop s c và c g ng l y vùng ch n có màu s c tương ng. Nh n Shift + W thay i gi a công c Quick Selection Tool và Magic Wand Tool. Crop Tool (phím t t: C): V thành m t vùng ch n hình ch nh t, sau ó c t l y b c nh n m trong vùng ch n ã v . Công c này r t h u ích thư ng ư c s d ng c t xén m t b c nh có không gian hơi "th a". Nh n Shift + C thay i gi a công c Slice và Slice Select, m t công c h u ích t o ra nhi u hình nh t m t hình duy nh t, thư ng s d ng trong vi c lên hình nh cho m t website. Eyedropper Tool (phím t t: I): Ch n m t màu b t kỳ t tài li u mà b n ã m . Shift + I thay i gi a các công c : Color Sampler, Ruler và Note Tool. Spot Healing Brush Tool (phím t t: J): R t h u ích trong vi c xóa các v t , tr y xư c không mong mu n trên nh. Nh n Shift + J thay i gi a Healing Brush, Patch Tool và công c Red Eye (dùng x lý m t )
  5. Brush Tool (phím t t: B): ây là công c ph t t p duy nh t trên Toolbox. R t nhi u bài trên Qu n Tr M ng ã hư ng d n s d ng công c này v các hình nh l p i l p l i. Nh n Shift + B l a ch n l n lư t công c Pencil, Color Replacement Tool, và Mixer Brushes. Clone Stamp Tool (phím t t: S): ây cũng là m t công c brush s a nh khác, gi Alt và kích chu t vào vùng n n "ngu n" và sau ó kích chu t trái ch n vùng n n mu n "ph " vùng "ngu n" lên. Nh n Shift + S ch n các công c óng d u khác nhau. History Brush Tool (phím t t: Y): Làm vi c song song v i History Palette, b n có th "l y l i màu g c" v i công c này. S d ng như m t công c l c, b n ch n ph n mu n l y l i màu n n như nh g c (ph n ư c ch n ph i n m trong vùng ã b thay i n n). Nh n Shift + Y thay i gi a History Brush Tool và Art History Brush Tool. Eraser Tool (phím t t: E): ây là công c dùng xóa m t vùng nh. N u nh là layer Background ho c b khóa thì vùng b xóa s l y theo màu Background Color. Nh n Shift + E chuy n gi a ch xóa Eraser, Background Eraser, hay Magic Eraser. Gradient Tool (phím t t: G): Kích và kéo gradient màu ph y lên layer ho c vùng mà b n ch n b ng màu foreground và background trên thanh công c . Có r t nhi u tùy ch n gradient màu b n có th s d ng. M r ng trong công c này còn có Paint Bucket Tool - dùng ph m t màu ơn cho 1 vùng ho c 1 layer ang ch n. Nh n Shift + G chuy n i gi a 2 ch ph màu. Blur, Sharpen, and Smudge Tools: m c nh, công c này không có phím t t. Có ba công c ch nh s a nh n m trong nút công c này. Smudge là thanh công c c bi t có th t o hi u ng vu t màu tuy t v i trên hình nh c a b n. Chu t ph i vào nút công c ch n nh ng công c khác nhau: Blur và Sharpen. Dodge and Burn Tools (phím t t: O): Dodge và Burn là công c ch nh s a giúp làm sáng ho c t i m t vùng cho b c nh. Nh n Shift + O thay i l a ch n gi a các công c . Pen Tool (phím t t: P): ây là m t công c "gây ác m ng" cho ngư i dùng m i b t u. Các công c Pen r t khó trong vi c s d ng nhưng là m t ưu i m c a Photoshop. Shift + P s cho phép b n chuy n i gi a các công c làm vi c v i path ( ư ng d n). Type Tool (phím t t: T): Cho phép b n nh p m t o n n i dung, m c nh là theo chi u ngang. Nh n Shift + T ch n công c Vertical Type Tool (nh p n i dung theo chi u d c) và Type Mask Tools. Path Selection and Direct Selection Tools (phím t t: A): ây là m t công c ch nh s a các phân o n trong m t o n ư ng d n (path). Có th b qua công c này tr khi b n s d ng Pen Tool v 1 o n ư ng d n. Nh n Shift + A chuy n i gi a Path Selection và Direct Selection.
  6. Custom Shape Tool (phím t t: U): ây là công c t o các hình vector ho c clipart t m t thư vi n hình có s n. Nh n Shift + U l a ch n gi a các công c v hình ch nh t, tam giác, các ư ng nét và hình clipart. Zoom Tool (phím t t: Z): ây là công c dùng zoom to và nh nh. Phóng to v i vi c nh n chu t trái và thu nh b ng cách nh n thêm Alt trong khi kích chu t. ây là công c cơ b n nh t trên thanh công c . Hand Tool (phím t t: H): Cu n tài li u mà không c n s d ng con tr chu t hay phím mũi tên. Nh n và gi phím Space b t c khi nào b n c n s d ng công c này, nh phím Space khi không c n s d ng n nó n a. Background/Foreground: ây là b ng 2 màu s c ang ư c s d ng ch nh s a nh. Màu trên là Foreground, màu dư i là Background. Nh n phím X trên bàn phím chuy n i màu Foreground thành Background và ngư c ưa 2 màu này v m c nh là tr ng và en. l i. Nh n phím D Quick Mask Mode (phím t t: Q): ây là m t ch thay th cho vi c t o các l a ch n ph c t p v i các công c Brush, Eraser và Paint Bucket. Nh n phím thư ng. Q chuy n i gi a vi c ch n ch Quick Mask Mode và ch
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2