intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi

  1. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký sự kiện hộ tịch trước đây; - Bước 2: Công chức tư pháp – hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra và thụ lý. - Bước 3: Hai bên nam, nữ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thược UBND cấp xã c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  2. Bản sao Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); hủy việc kết hôn trái pháp luật. (kèm theo bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu) * Số lượng hồ sơ: 01(bộ) d. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận được Quyết định e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật. h. Lệ phí: 2.000đ/ bản sao, số lượng bản sao được cấp theo yêu cầu của công dân. i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
  3. k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ thực hiện việc ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác khi có quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. - Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 /3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch. - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. - Quyết định số 62/2008/QĐ UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2