intTypePromotion=1

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
8
download

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị xã hội. Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi hộ vay sinh sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý

  1. Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị xã hội. Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi hộ vay sinh sống. Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện:
  2. Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD). Các bước Mô tả bước Tên bước + Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống. + Người vay lập dự án vay vốn (mẫu số 1b). được cơ quan Nhà 1. nước có thẩm quyền (do UBND) cấp tỉnh quy định. thẩm định và phê duyệt trực tiếp vào dự án (mẫu số 1b) hoặc bằng văn bản thẩm định, phê duyệt riêng về địa điểm thực hiện và sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý. Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) nhận hồ sơ của người vay, 2. tiến hành tổ chức họp Tổ để thảo luận, bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên dự án vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay
  3. Mô tả bước Tên bước đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. Nếu hồ sơ cho vay chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo dự án vay vốn (mẫu số 1b) trình UBND cấp xã xác nhận. Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ xin vay đến NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để 3. làm thủ tục phê duyệt. Nhận được hồ sơ do Tổ TK&VV gửi đến, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn và phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã. Trường hợp 4. dự án vay vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện vay vốn theo quy định thì NHCSXH cấp huyện từ chối cho vay và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án biết (mẫu số 04/TD).
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Người vay: * Dự án vay vốn (mẫu số 1b): 01 liên. 1. * Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên. Tổ TK&VV: 2. * Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. Số bộ hồ sơ: Dự án vay vốn (mẫu số 1b): 01 liên. Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản 2539/NHCS-TD 1. Dự án vay vốn (mẫu 01b) ngày 16... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu Văn bản 676/NHCS-TD 2. số 03/TD); ngày 22/...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có Quyết định số 1. khả năng trả nợ vay theo cam kết. 212/2006/QĐ-TT... Dự án, phương án sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy. Mức độ sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma Quyết định số 2. 212/2006/QĐ-TT... túy trong tổng số lao động của dự án, phương án sản xuất kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định. Dự án, phương án sản xuất kinh doanh phải có xác nhận về địa điểm thực hiện và sử dụng người lao động Quyết định số 3. là người sau cai nghiện ma túy của cơ quan có thẩm 212/2006/QĐ-TT... quyền theo hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố. Nghị định số 4. Phải là thành viên tổ TK&VV. 78/2002/NĐ-CP n...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2