intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín dụng xã hội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tín dụng xã hội
 • Tài liệu "Thư mục Văn hóa các dân tộc Việt Nam" được biên soạn nhằm giới thiệu thông tin và đáp ứng nhu cầu tra tìm tài liệu của bạn đọc. Thư mục tập hợp 317 tên sách, được sắp xếp theo nội dung môn ngành tri thức bao gồm: 200 - tôn giáo; 300 - khoa học xã hội; 400 - ngôn ngữ; 500 - khoa học tự nhiên và toán học; 600 - công nghệ khoa học ứng dụng; 700 - nghệ thuật vui chơi, giải trí; 800 - văn học; 900 - lịch sử, địa lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Bài thu hoạch môn Tôn giáo và tín ngưỡng "Một số biện pháp giáo dục "Đạo Hiếu" của Phật giáo trong đời sống thực tiễn hiện nay" nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào công tác giáo dục đạo hiếu trong đời sống xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p dongtrongphan 09-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính I (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn nhằm giúp cho mọi đối tượng có tài liệu cơ bản để học tập, nghiên cứu nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về kế toán. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương; kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương;...

  pdf83p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 4 3   Download

 • Giáo trình Xác suất thống kê cung cấp các phương pháp ước lượng các tham số thông kê của tổng thể và kiểm định giả thiết về các tham số của tổng thể, so sánh hai trung bình, hai tỉ lệ của hai tổng thể, tạo nền tản để phân tích các dữ liệu thống kê kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf53p dongcoxanh25 12-07-2022 4 2   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Văn hóa Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức về văn hóa trên cơ sở phương pháp luận về văn hóa, những giá trị tiêu biểu của Việt Nam, của các vùng miền trong điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội. Phần 2 của giáo trình cung cấp những nội dung về: tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam; phân vùng văn hóa Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các tài liệu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, quốc tế học, tâm lý học, thông tin - thư viện, triết học, văn học, xã hội học, tiếng Việt và Việt Nam học,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf165p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: nhập môn Kinh tế công cộng; thị trường - hiệu quả và phúc lợi xã hội; thất bại của thị trường và giải pháp của chính phủ;...

  pdf100p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Địa lí kinh tế xã hội đại cương 1 năm 2021-2022 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf7p namkimcham10 04-07-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế đã được đúc kết trong nền kinh tế thị trường và trong quá trình đổi mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf70p namkimcham10 04-07-2022 8 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu (Đại cương về BĐKH) – Phần I, Bài 0 giới thiệu chung về môn học Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu (Đại cương về BĐKH) nhằm giúp người học biết được một số thông tin cơ bản như: Lược sử, nguyên tắc cấu trúc chương trình học, các môn học lõi (bắt buộc), số tín chỉ, nội dung học phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p runordie4 27-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 0: Giới thiệu học phần. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: đối tượng nghiên cứu, mục tiêu học phần, tài liệu tham khảo, nội dung học phần, phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá học phần Quan hệ lao động trình độ Thạc sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 1   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Tài liệu "Công nghệ in 3 chiều" cung cấp tới người đọc những thông tin cơ bản nhất về in 3D, bao gồm: lịch sử hình thành, khái niệm, các công nghệ in 3D chủ yếu, vai trò và tầm quan trọng của công nghệ in 3D, cũng như các ứng dụng, các tác động về mặt kinh tế, xã hội và khung pháp lý, các rào cản và thách thức của công nghệ sản xuất hiện đại này.

  pdf58p thanhthanh191 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ. Nội dung tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân, lịch sử bản thân, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, tự nhận xét về bản thân, lời cam đoan về lý lịch bản thân. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc9p thenthenn 23-06-2022 13 1   Download

 • Trong bối cảnh ngày càng có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, nghiên cứu về di sản văn hóa trở thành chủ đề hấp dẫn với những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuốn sách Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại ra đời với mong muốn đóng góp thêm vào dòng chảy nghiên cứu vốn đang rất sôi nổi về chủ để này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p bakerboys06 08-06-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại là cuốn sách thứ tư trong Tủ sách Khoa học xã hội, được thực hiện với sự tài trợ của Viện Harvard Yenching. Cuốn sách tập hợp chín bài viết về di sản văn hóa từ các góc nhìn khác nhau của các nhà nghiên cứu nhân học và văn hóa học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf143p bakerboys06 08-06-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1365 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tín dụng xã hội
p_strCode=tindungxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2