intTypePromotion=4

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
9
download

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: do Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): ngành Lao động Thương binh và xã hội, UBND xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng

  1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu đồng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: do Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): ngành Lao động Thương binh và xã hội, UBND xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm vi ệc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay có trách nhiệm thẩm định hồ
  2. sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH cấp huyện thông báo cho người vay. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD). Các bước Mô tả bước Tên bước Người vay vốn lập dự án vay vốn (theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư 14) có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực 1. hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.
  3. Mô tả bước Tên bước Người vay vốn nộp trực tiếp hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay, NHCSXH cấp huyện thực hiện việc kiểm tra 2. đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn, sau đó viết Giấy biên nhận theo mẫu số 18/TD). NHCSXH cấp huyện tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 14) trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho 3. vay) hoặc lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi đến người vay (đối với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn). Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện cùng khách hàng lập Hợp đồng tín dụng (theo mẫu số 5a/GQVL). Sau đó NHCSXH cấp huyện nơi cho 4. vay phê duyệt giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người vay
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ + Dự án vay vốn (mẫu số 1a); 1. Ngoài ra, tuỳ trường hợp cụ thể người vay có các giấy tờ sau: + Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của UBND 2. cấp xã (đối với Tổ hợp tác); + Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại (đối với Chủ 3. trang trại); + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép h ành nghề 4. (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật); + Bản sao quyết định thành lập (đối với Trung tâm giáo dục Lao động - 5. xã hội). Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ; 01 bộ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ).
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Dự án vay vốn (mẫu số 1a); Thông tư liên tịch 14/2008/T... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phải có dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành Văn bản 2539/NHCS- 1. nghề sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, thu TD ngày 16... hút thêm lao động vào làm việc ổn định; Dự án phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân Văn bản 2539/NHCS- 2. (UBND) cấp xã hoặc cơ quan thực hiện chương TD ngày 16... trình ở địa phương nơi thực hiện dự án xác nhận.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản