intTypePromotion=1

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
104
lượt xem
13
download

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan thực hiện Chương trình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý

  1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan thực hiện Chương trình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Cơ quan phối hợp (nếu có): các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV. Thời hạn giải quyết:
  2. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm vi ệc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định NHCSXH có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH thông báo cho người vay. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD). Các bước Mô tả bước Tên bước + Người vay tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn( 1. TK&VV) tại nơi sinh sống. + Người vay lập dự án vay vốn (mẫu số 1b) gửi Tổ Tiết kiệm và
  3. Mô tả bước Tên bước vay vốn (TK&VV). Tổ TK&VV nhận hồ sơ của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên dự án, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ. 2. Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tại thôn, bản đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập Tổ mới nếu đủ điều kiện. Sau đó, Tổ TK&VV trình tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được NHCSXH nhận ủy thác để tiến hành thẩm định dự án (theo mẫu 3. số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 14). Sau khi có kết quả thẩm định, Tổ TK&VV lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm theo dự án vay vốn (mẫu số 01b) trình UBND cấp xã xác nhận trên dự án về 4. địa chỉ cư trú hợp pháp của hộ gia đình và xác nhận trên danh sách (mẫu số 03/TD) về địa chỉ cư trú hợp pháp tại xã, thuộc các hộ có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm. Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV 5. nộp bộ hồ sơ xin vay cho NHCSXH cấp huyện nơi cho vay. Khi nhận hồ sơ do Tổ TK&VV gửi lên NHCSXH cấp huyện viết
  4. Mô tả bước Tên bước Giấy biên nhận (mẫu số 18/TD) sau đó trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn sau đó hướng dẫn hộ vay lập Sổ vay vốn và lập thông báo kết quả phê 6. duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị-xã hội cấp xã (đơn vị nhận uỷ thác) để Tổ TK&VV thông báo về thời gian địa điểm giải ngân đến người vay. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Người vay: + Dự án vay vốn (theo mẫu số 1b); 1. + Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD); + Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền.
  5. Thành phần hồ sơ Đối với Tổ TK&VV: 2. + Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD); Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01 bộ người vay giữ, 01 bộ tổ chức chính trị xã hội giữ , 01 bộ NHCSXH nơi cho vay giữ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch 1. Dự án vay vốn (mẫu số 1b); 14/2008/T... Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng Văn bản số 243/NHCS- 2. vốn vay (mẫu số 01/TD); TD ngày... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số Văn bản 676/NHCS-TD 3. 03/TD) ngày 22/...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Mỗi hộ gia đình phải đảm bảo tạo thêm tối thiểu Văn bản 2539/NHCS-TD 1. 01 chỗ làm việc mới. ngày 16... Phải có dự án vay vốn được UBND cấp xã xác Văn bản 2539/NHCS-TD 2. nhận ở địa phương nơi thực hiện dự án. ngày 16... Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện Văn bản 2539/NHCS-TD 3. dự án. ngày 16...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2