intTypePromotion=1

Thư viện điện tử - Nguyên lý và các nội dung cơ bản: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
95
lượt xem
8
download

Thư viện điện tử - Nguyên lý và các nội dung cơ bản: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thư viện điện tử - Nguyên lý và các nội dung cơ bản: Phần 1 trình bày tổng quan về thư viện điện tử, vai trò, đặc tính, lợi ích của thư viện điện tử, các chức năng và dịch vụ của thư viện điện tử, các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử, sưu tầm và khai thác thông tin số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư viện điện tử - Nguyên lý và các nội dung cơ bản: Phần 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> 1<br /> <br /> TS. NGUYỄN HUY CHƯƠNG<br /> <br /> NGUYÊN LÝ VÀ NỘI DUNG  <br /> CƠ BẢN CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ  <br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br />  <br /> MỤC LỤC <br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ....................................... 7<br /> I.<br /> <br /> KHÁI NIỆM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, HƯ VIỆN SỐ, THƯ VIỆN ẢO ............... 7<br /> <br /> 1.1 Thư viện điện tử ............................................................................7<br /> 1.2 Thư viện số ....................................................................................9<br /> 1.3 Thư viện ảo..................................................................................12<br /> II. VAI TRÒ, ĐẶC TÍNH, LỢI ÍCH CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ........................ 13<br /> <br /> 2.1 Vai trò của thư viện điện tử .........................................................13<br /> 2.2 Đặc tính của thư viện điện tử ......................................................13<br /> 2.3 Lợi ích của thư viện điện tử.........................................................14<br /> III. CÁC CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ .................... 15<br /> <br /> 3.1 Các chức năng cơ bản..................................................................15<br /> 3.2 Các dịch vụ cơ bản ......................................................................15<br /> IV. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI XÂY DỰNG THƯ VIỆN<br /> ĐIỆN TỬ ........................................................................................................... 16<br /> <br /> 4.1 Các nguyên tắc cơ bản.................................................................16<br /> 4.2 Một số vấn đề khi xây dựng thư viện điện tử..............................17<br /> V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI............. 19<br /> VI. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM.................. 20<br /> <br /> 6.1 Chính sách phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam.....................20<br /> 6.2 Xây dựng thư viện điện tử trong các trường đại học...................21<br /> 6.3 Thư viện điện tử và đào tạo từ xa................................................22<br /> <br /> T<br /> <br /> 4<br /> <br /> NGUYÊN LÝ VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CẤU TẠO NÊN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ... 27<br /> I.<br /> <br /> NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ............................... 28<br /> <br /> 1.1 Người sử dụng thư viện điện tử...................................................28<br /> 1.2 Dịch vụ thư viện điện tử ..............................................................29<br /> II. VỐN TÀI LIỆU SỐ ........................................................................................... 30<br /> <br /> 2.1 Các đối tượng số..........................................................................30<br /> 2.2 Siêu dữ liệu..................................................................................32<br /> 2.2.1<br /> <br /> Khái niệm............................................................................32<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Vai trò .................................................................................34<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Các chuẩn siêu dữ liệu phổ biến .........................................35<br /> <br /> III. CÁN BỘ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ........................................................................ 45<br /> <br /> 3.1 Nội dung công việc chủ yếu ........................................................45<br /> 3.2 Cách thức phục vụ .......................................................................46<br /> IV. HẠ TẦNG KỸ THUẬT .................................................................................... 46<br /> <br /> 4.1 Phần cứng ....................................................................................46<br /> 4.1.1<br /> <br /> Hệ thống thiết bị mạng........................................................47<br /> <br /> 4.1.2<br /> <br /> Hệ thống máy chủ ...............................................................48<br /> <br /> 4.1.3<br /> <br /> Hệ thống máy trạm..............................................................50<br /> <br /> 4.1.4<br /> <br /> Các thiết bị ngoại vi ............................................................52<br /> <br /> 4.1.5<br /> <br /> Thiết bị mã vạch, từ ............................................................53<br /> <br /> 4.1.6<br /> <br /> Thiết bị an ninh thư viện .....................................................55<br /> <br /> 4.1.7<br /> <br /> Hệ thống RFID....................................................................58<br /> <br /> 4.1.8<br /> <br /> Hệ thống lưu trữ dữ liệu......................................................70<br /> <br /> 4.2 Phần mềm ứng dụng....................................................................74<br /> 4.2.1<br /> <br /> Yêu cầu về công nghệ nền tảng ..........................................75<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> Yêu cầu về chuẩn thư viện..................................................76<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 4.2.3<br /> <br /> 5<br /> Yêu cầu về các chức năng của phần mềm ..........................76<br /> <br /> CHƯƠNG 3: SƯU TẦM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN SỐ ........................... 89<br /> I.<br /> <br /> THÔNG TIN TRÊN INTERNET ...................................................................... 89<br /> <br /> 1.1 Công cụ tìm kiếm (Search Engine) .............................................90<br /> 1.2 Tài nguyên điện tử.......................................................................95<br /> 1.3 Chiến lược tìm kiếm thông tin.....................................................96<br /> II. CSDL TRỰC TUYẾN THƯƠNG MẠI ............................................................ 99<br /> III. SỐ HÓA NGUỒN TIN NỘI SINH ................................................................. 101<br /> <br /> 3.1 Khái niệm số hóa .......................................................................101<br /> 3.2 Chính sách và kế hoạch số hóa..................................................102<br /> 3.3 Thiết bị số hóa ...........................................................................104<br /> 3.4 Nhận dạng ký tự quang học: OCR ............................................108<br /> IV. HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ TÌM KIẾM TẬP TRUNG .............................. 109<br /> <br /> CHƯƠNG 4: BỘ SƯU TẬP VÀ BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ............................ 113<br /> I.<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM ........................................................................................... 113<br /> <br /> II. Ý NGHĨA VÀ NHU CẦU ............................................................................... 115<br /> III. MỘT SỐ BỘ SƯU TẬP MẪU ........................................................................ 117<br /> <br /> 3.1 Các bộ sưu tập theo loại hình xuất bản......................................117<br /> 3.2 Các bộ sưu tập theo dạng lưu trữ tài liệu...................................118<br /> IV. SỬ DỤNG CÁC BỘ SƯU TẬP ...................................................................... 122<br /> V. CÔNG CỤ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP ......................................................... 122<br /> VI. BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ .............................................................................. 127<br /> <br /> 6.1 Biên mục Analog.......................................................................127<br /> 6.2 Biên mục Digital........................................................................128<br /> <br /> T<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2