Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

Chia sẻ: Cuncon2211 Cuncon2211 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
167
lượt xem
13
download

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa và các đặc điểm của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản 1. Lực Lo-ren-xơ Yêu cầu học sinh Nêu các đặc điểm Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ B tác dụng lên một hạt điện tích q chuyển động với vận tốc v : + Đặt lên điện tích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ

  1. Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa và các đặc điểm của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ. Hoạt động của giáo Hoạt động của học Nội dung cơ bản viên sinh 1. Lực Lo-ren-xơ Yêu cầu học sinh Nêu các đặc điểm Lực Lo-ren-xơ do từ trường có  nhắc lại đặc điểm của của lực Lo-ren-xơ. cảm ứng từ B tác dụng lên một lực Lo-ren-xơ. hạt điện tích q chuyển động với  vận tốc v : + Đặt lên điện tích;  + Có phương vuông góc với v và  B; + Có chiều theo qui tắc bàn tay trái; + Có độ lớn: f = |q|vBsin
  2. 2. Quỹ đạo chuyển động Yêu cầu học sinh Nêu dạng quỹ đạo Hạt điện tích bay vào trong từ nêu dạng quỹ đạo chuyển động của hạt trường đều theo phương vuông chuyển động của hạt điện tích chỉ chịu tác góc với từ trường sẽ chuyển điện tích chỉ chịu tác dụng của lực Lo-ren- động tròn đều trong mặt phẵng  dụng của lực Lo-ren- xơ. vuông góc với B , với bán kính xơ. quỹ đạo tính theo công thức: R = mv . Yêu cầu học sinh |q| B Viết công thức tính viết công thức tính bán kính quỹ đạo. 3. Một số ứng dụng bán kính quỹ đạo. + Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng Ghi nhận cách làm để làm lệch quỹ đạo của chùm tia Giới thiệu cách làm lệch chùm electron electron trong một số thiết bị lệch chùm electron trong đèn hình của điện tử. trong đèn hình của tivi. + Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng tivi. trong khối phổ kế để phân biệt các hạt có cùng điện tích nhưng có khối lượng khác nhau: Giới thiệu cách phân biệt các hạt có cùng Ghi nhận cách phân m1 v điện tích nhưng có biệt các hạt có cùng R1 | q | B m1   m2 v R2 m2 khối pượng khác điện tích nhưng có |q|B nhau. khối pượng khác nhau. + Lực Lo-ren-xơ được ứng dụng để xác định động lượng của hạt
  3. cơ bản p = mv = |q|RB Giới thiệu cách xác định động lượng của hạt cơ bản. Ghi nhận cách xác định động lượng của hạt cơ bản. Hoạt động 3 (15 phút) : Giải bài tập ví dụ. Hoạt động của giáo Hoạt động của học Nội dung cơ bản viên sinh 4. Bài tập ví dụ Bài 6 trang 46 a) Bán kính quỹ đạo Yêu cầu học sinh Tính vận tốc của 2eU 1 mv2 => v = Ta có eU = m 2 viết công thức và suy electron khi bay vào ra để tính vận tốc của trong từ trường..
  4. electron. 2eU m mv 2mU m R=   eB 2 |q|B eB 2.9,1.10 31.10 3 Yêu cầu học sinh Tính bán kính quỹ = 9.10- = 19 3 1,6.10 .1,19.10 viết công thức và đạo. 2 (m) thay số để tính bán kính quỹ đạo. b) Chu kì chuyển động của electron 2R 2R 2m T=   Re B v eB m 2.3,14.9,1.10 31 = 3.10-8(s) = Yêu cầu học sinh 19 3 1,6.10 .1,19.10 viết công thức và Tính chu kì chuyển thay số để tính chu kì động của electron trên chuyển động của quỹ đạo. quỹ electron trên đạo. Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Cho học sinh tóm tắt những kiến thức Tóm tắt những kiến thức đã học trong
  5. đã hoc. bài. Yêu cầu học sinh về nhà giải các câu Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà. hỏi và bài tập trang 45, 46. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản