intTypePromotion=3

Tiết 48 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
195
lượt xem
16
download

Tiết 48 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các dạng của bất phương trình bậc nhất một ẩn - Giải và biện luận bất phương trình - Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 2. Kỹ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất 3. Tư duy: - Tư duy logic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 48 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

  1. Ngày soạn................................. Ngày dạy............................ Tiết 48 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Các d ạng của bất phương trình bậc nhất một ẩn - Giải và biện luận bất phương trình - Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 2. Kỹ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất 3. Tư duy: - Tư duy logic 4. Thái độ: Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  2. - Tính cẩn thận, chính xác II. Phương tiện: 1. Thực tiễn: Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất 2. Phương tiện: Bảng tóm tắt III. Phương pháp: Sử dụng hệ thống các phương pháp: gợi mở, vấn đáp,... IV. Tiến trình bài học và các hoạt động: A. Các tình huống học tập: Tình huống 1: Nêu vấn đề bằng cách giải phương trình bậc nhất ax + b < 0 Hoạt động 1: Xét a>0 Hoạt động 2: Xét a
  3. Hoạt động 5: Rèn kỹ năng thông qua bài tập: Giải và biện luận bất phương trình: mx+1>x+m2 Hoạt động 6: Suy ra tập nghiệm của bất phương trình mx+1x+m2 từ kết quả của hoạt động 5. Hoạt động 7: Giải và biện luận bất phương trình: 2mx  x + 4 m - 3 B. Tiến trình bài học: T.Gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng * Kiểm tra bài cũ cho bất phương trình bậc nhất ẩn mx  m (m+1) 2x2 (2+1) m=2 a. Giải bậc phương trình với m=2  2 x 6 b. Giải phương trình với m = - 2  x 3 Tập nghiệm: S1=(-;3] m = - 2 :  2 x   2 ( 2  1)  x  1 2 Tập nghiệm:  S 2  1  2;   Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  4. * Củng cố cách giải bậc phương trình dạng ax+b>0 * Nêu vấn đầu: Nếu a,b là những biểu I. Giải và biện luận bất phương trình thức chứa tham số thì tập nghiệm của bất dạng ax+b
  5. * Hoạt động 5: Giải và biện luận bất Chú ý: Biểu diễn các tập nghiệm trên trục số. b phương trình mx+1>x+m2 b x>  (vì   a a Giáo viên hướng dẫn: a1 thì (1) x > m+1 Hỏi: Từ kết quả của phương trình (1) hãy * Nếu m-1>0 thì x>m+1 * Nếu m-1
  6. GVHD học sinh giải: 2. Ví dụ 2: Giải và biện luận bất phương * m>1: S = [m+1; +) trình 2mxx+4m-3 (2) * Biến đổi về dạng ax -b * m0m> (3)  x  * Kết luận * (2) Đưa về dạng: 2m  1 2 Chú ý: Kiểm tra việc thực hiện, sửa chữa 4m  3 1 (2m-1)x 4m-3(3) *Nếu 2m-10m  1 2 * Nếu 2m-1=0m= (3) tthành: Ox-1 2 4m  3 (3)  x  Thỏa mãn với xR V ậy: 2m  1 1  4m  3 1  *2m-1
  7. Nhận xét rút kinh nghiệm Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản