intTypePromotion=3

Tiết 49 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
146
lượt xem
16
download

Tiết 49 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn 2. Kỹ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất 3. Tư duy: - Tư duy, logic, chính xác II. Phương tiện: 1. Thực tiễn: Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng 2. Phương tiện: Bảng tóm tắt giải và biện luận bất phương trình bậc nhất III. Phương pháp: Sử dụng hệ thống các phương pháp: gợi mở, vấn đáp,... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiết 49 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

  1. Ngày soạn................................. Ngày dạy............................ Tiết 49 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn 2. K ỹ năng: - Thành thạo các bước giải và biện luận bất phương trình bậc nhất 3. Tư duy: - Tư duy, logic, chính xác II. Phương tiện: 1. Thực tiễn: Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  2. 2. Phương tiện: Bảng tóm tắt giải và biện luận bất phương trình bậc nhất III. Phương pháp: Sử dụng hệ thống các phương pháp: gợi mở, vấn đáp,... IV. Tiến trình bài học và các hoạt động: A. Các tình huống học tập: Tình huống 1: Ho ạt động 1: Nêu phương pháp giải hệ bất phương trình bất nhất một ẩn Ho ạt động 2: Rèn luyện thông qua ví dụ: 3 x  5  0 (1)  2 x  3  0 (2) Giải hệ bất phương trình   x  1  0 (3)  Ho ạt động 3: Rèn luyện và củng cố qua ví dụ: m= ? thì hệ bất phương trình sau có nghiệm? x  m  0   x  3  0 B. Tiến trình bài học: Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  3. T.Gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm ra II. Giải hệ bất phương trình bậc nhất phương pháp giải hệ bất phương trình bậc một ẩn: nhất một ẩn. 1. Phương pháp giải: * Nhắc lại cách giải hệ phương trình bậc * Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, nhất một ẩn * Giải từng phương trình của ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy hệ sau đó tìm giao của các giao của các tập nghiệm thu được. tập nghiệm giao đó là nghiệm của hệ. 2. Ví dụ: Giải hệ bất phương trình * Tương tự, cho học sinh phát biểu Tương tự, ta giải từng bất 3 x  5  0 (1)  phương pháp giải. phương trình của hệ rồi lấy ( I ) 2 x  3  0 (2) giao của các tập nghiệm thu  x  1  0 (3) được.  * Giải (1) ta được tập Giải: Cách 1 nghiệm Hoạt động 2: Bước đầu làm quen với Giải (1): (1)  3x5 phương pháp thông qua giải hệ bất 5  S1   ;  phương trình một ẩn: 5 3   x 3 * Giải (2) ta được tập nghiệm Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  4. 3 X  5  0 (1) 3 5   S2    ;   S1   ;   ( I )  2 X  3  0 (2) 2 3    x  1  0 (3)  * Giải (3) ta được tập 3 Giải (2): (2) 2x-3 x  nghiệm 2 GV hướng dẫn học sinh S3=(-1;+) 3  S2    ;   2  * Tập nghiệm của hệ bất phương trình là: Giải (3): (3)  x >-1 5  S  S1  S 2  S3   1;  S3=(-1;+) 3  5  Hỏi: Tìm cách giải khác Vậy, S  S1  S2  S3   1;  TL: Biến đổi tương đương 3  Cách 2: Biến đổi tương đương Chú ý: * |A|=A A  0 5  x  3 * |B|=-BB0  3 5  ( I )   x    1  x  2 3   x  1   Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng
  5. 5  Vậy tập nghiệm là: S   1;  3  3. Ví dụ 2: m=? để hệ bất phương trình sau có nghiệm: Hoạt động 3: Củng cố bài học * (1) x-m  x  m  0 (1) ( II )   x  3  0 (2) Thông qua bài tập: Với giá trị nào của m S1=(-; -m] thì hệ phương trình sau có nghiệm? * (2) x>3  x  m  0 (1) ( II )  Giải: S2=(3;+)  x  3  (2) * Tập nghiệm là: * (1)x -m * Gọi học sinh giải S=S1S2=(-;-m](3;+) S1=(-; -m) * Sửa chữa, nhận xét của cả lớp * Hệ có nghiệm: * (2) x >3 * Giáo viên củng cố khắc sâu  S 3
  6. Vậy tập tất cả các giá trị m cần tìm để hệ đã cho có nghiệm là: Sm=(-; -3) Củng cố: Nhận xét: Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản