intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

201
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội nghiên cứu với mục đích đánh giá thực tiễn phát triển thể thao giải trí, một bộ phận quan trọng của thể dục thể thao quần chúng để làm sáng tỏ đặc điểm, giá trị đối với xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội, tạo bước tiến có hiệu quả cho sự phát triển thể thao giải trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH<br /> <br /> LÊ HOÀI NAM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ XÃ HỘI CỦA<br /> THỂ THAO GIẢI TRÍ Ở HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Giáo dục thể chất<br /> Mã số:<br /> <br /> 62 14 01 03<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Bắc Ninh - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> <br /> Hướng dẫn 1:<br /> <br /> GS.TS Dương Nghiệp Chí<br /> <br /> Hướng dẫn 2:<br /> <br /> TS Nguyễn Thế Truyền<br /> <br /> 1. Phản biện 1: PGS.TS Huỳnh Trọng Khải<br /> Trường Đại học Sư phạm TDTT T.p Hồ Chí Minh.<br /> 2. Phản biện 2: PGS.TS Phạm Đình Bẩm<br /> Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.<br /> 3. Phản biện 3: GS.TS Nguyễn Xuân Sinh<br /> Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại:<br /> ………………………………….….vào hồi: ……giờ …… ngày….<br /> tháng …<br /> năm…….<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:<br /> 1. Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> 2. Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ<br /> CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> 1. Lê Hoài Nam (2014), “Thực trạng hoạt động thể thao giải trí ở các quận nội<br /> thành Hà Nội”, Tạp chí Khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số (6), tr. 7072.<br /> 2. Lê Hoài Nam, Dương Nghiệp Chí (2015), “Hiện trạng mô hình hoạt động thể<br /> thao giải trí và giải pháp phát triển”, Tạp chí Khoa học đào tạo và huấn luyện thể<br /> thao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, số (4), tr.21-24.<br /> 3. Lê Hoài Nam, Dương Nghiệp Chí (2015), “Thực trạng hoạt động thể thao<br /> giải trí ở Hà Nội”, Tạp chí Khoa học thể thao, Viện Khoa học TDTT, số (4),<br /> tr.56-60.<br /> <br /> 1<br /> <br /> A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN<br /> 1. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> Năm 2006 Quốc hội ban hành “Luật thể dục, thể thao” quy định<br /> nội hàm, cơ cấu của thể dục thể thao quần chúng của nước ta bao<br /> gồm: thể thao dân tộc, thể dục thể thao cho người cao tuổi, thể dục<br /> phòng bệnh, chữa bệnh, thể dục thể thao cho người khuyết tật, thể<br /> thao quốc phòng và thể thao giải trí. Trong đó theo xu thế của thế giới<br /> trong những năm gần đây thể thao giải trí là nội hàm quan trọng nhất<br /> của thể dục thể thao quần chúng.<br /> Theo xu thế này, thể thao giải trí ở Hà Nội đang được phát triển<br /> mạnh mẽ. Thể thao giải trí đã được nhiều nhà khoa học nước ngoài<br /> nghiên cứu song ở trong nước thì còn khiêm tốn, đòi hỏi cần tiếp tục<br /> nghiên cứu để phát triển.<br /> Trong các kết quả nghiên cứu về thể thao giải trí chưa thấy<br /> nghiên cứu sâu về đặc điểm, giá trị của thể thao giải trí. Trong khi đó<br /> đây lại là những vấn đề quan trọng, cần thiết làm rõ để có căn cứ và<br /> tính kích thích tiếp tục phát triển thể thao giải trí đạt hiệu quả cao<br /> hơn. Chính vì vậy, tôi lựa chọn đề tài khoa học:<br /> “Nghiên cứu đặc điểm và giá trị xã hội của thể thao giải trí ở<br /> Hà Nội”.<br /> Mục đích nghiên cứu :<br /> Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực tiễn phát triển thể<br /> thao giải trí, một bộ phận quan trọng của thể dục thể thao quần chúng<br /> để làm sáng tỏ đặc điểm, giá trị đối với xã hội của thể thao giải trí ở<br /> Hà Nội, tạo bước tiến có hiệu quả cho sự phát triển thể thao giải trí.<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu :<br /> Để đạt mục đích nói trên, đề tài phải giải quyết các nhiệm vụ sau<br /> :<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhiệm vụ 1 : Đánh giá một số đặc điểm xã hội của thể thao giải<br /> trí ở Hà Nội.<br /> Nhiệm vụ 2: Đặc điểm hoạt động của tổ chức thể thao giải trí ở Hà<br /> Nội.<br /> Nhiệm vụ 3: Giá trị xã hội của thể thao giải trí ở Hà Nội.<br /> 2. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN<br /> <br /> Trên cơ sở các chỉ tiêu lựa chọn, đề tài đi sâu đánh giá về thực<br /> trạng của thể thao giải trí và đặc điểm xã hội của thể thao giải trí ở 12<br /> quận của Hà Nội.<br /> Đề tài luận án đã chỉ ra được các tổ chức thể thao giải trí ở 12<br /> quận của Hà Nội tồn tại dưới 06 hình thức cơ bản. Mỗi hình thức đều<br /> đi sâu đánh giá về các mặt: tổ chức quản lý, thời gian tập luyện, nơi<br /> tập, nội dung tập, ưu điểm và nhược điểm. Mỗi hình thức thu hút<br /> những đối tượng tập luyện riêng và đáp ứng được một phần nhu cầu<br /> tập luyện thể thao giải trí khác nhau của người dân các quận Hà Nội.<br /> Đề tài đánh giá được giá trị xã hội của thể thao giải trí ở các<br /> quận nội thành Hà Nội trên về các mặt:<br /> Giá trị về sức khỏe thể chất (đa phần đều có chuyển biến tốt về<br /> chức năng sinh lý, cảm giác và chức năng vận động, bệnh tật thường<br /> gặp...).<br /> Giá trị về sức khỏe tinh thần (đa phần đều có sự cải thiện đáng<br /> kể về trạng thái tâm lý, quá trình tâm lý hay cảm xúc tâm lý).<br /> Giá trị về những vấn đề liên quan đến công việc lao động, học<br /> tập, năng lực lao động, quan hệ xã hội đều được đa số người tập đánh<br /> giá có chuyển biến tích cực.<br /> 3. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN<br /> <br /> Luận án được trình bày trong 120 trang A4 bao gồm: Mở đầu<br /> (03 trang); Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (30 trang);<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2