intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng dữ liệu MODIS và mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
45
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng dữ liệu MODIS và mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu mô hình tính toán lượng phát thải CH4 từ canh tác lúa nước. Chương 2: Tính toán phát thải CH4 từ canh tác lúa theo mô hình DNDC ở đồng bằng sông Hồng. Chương 3: Phát thải CH4 từ canh tác lúa nước ở đồng bằng sông Hồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng dữ liệu MODIS và mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> Phan Văn Trọng<br /> <br /> SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH MODIS VÀ MÔ HÌNH DNDC<br /> TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÁT THẢI CH4 TỪ HOẠT ĐỘNG CANH TÁC<br /> LÚA NƯỚC TRÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> Phan Văn Trọng<br /> <br /> SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH MODIS VÀ MÔ HÌNH DNDC<br /> TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÁT THẢI CH4 TỪ HOẠT ĐỘNG<br /> CANH TÁC LÚA NƯỚC TRÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG<br /> <br /> Chuyên nghành: Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin địa lý<br /> Mã số: 60 44 02 14<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> PGS. TS Phạm Văn Cự<br /> <br /> CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG<br /> <br /> PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch<br /> <br /> Hà nội, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS. TS.<br /> Phạm Văn Cự, là người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo cho tôi ngay từ những<br /> bước đi đầu tiên trên sự nghiệp nghiên cứu mà trước tiên là hoàn thành luận văn này.<br /> Không những thế, thầy còn là người luôn động viên, khuyến khích tôi trong những lúc<br /> khó khăn cả về tinh thần và sự nghiệp.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền đạt và nâng cao<br /> những kiến thức về chuyên ngành trong thời gian học tập tại khoa Địa lý trường Đại<br /> học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các thầy<br /> cô tại bộ môn Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý.<br /> Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị của lớp cao học K13-Bản đồ<br /> Viễn thám và GIS đã luôn ủng hộ và tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong quá trình<br /> học tập cũng như trong quá trình tôi làm luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn dự án: “Nghiên cứu biến động sử dụng đất dưới tác<br /> động của hoạt động kinh tế - xã hội và của biến đổi khí hậu toàn cầu (nghiên cứu<br /> trường hợp tại đồng bằng sông Hồng và vùng núi Tây Bắc Việt Nam” đề tài nghị định<br /> thư Việt – Bỉ đã cung cấp nguồn dữ liệu để tôi thực hiện được luận văn này.<br /> Lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự động viên, ủng hộ về tinh thần của bố mẹ tôi,<br /> anh chị tôi. Xin cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp vì những trao đổi kinh nghiệm và hỗ<br /> trợ để tôi hoàn thành bản luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016.<br /> Học viên cao học<br /> <br /> Phan Văn Trọng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................. 3<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 5<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 6<br /> Tính cấp thiết ............................................................................................................. 6<br /> Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 8<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................................ 8<br /> Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 8<br /> Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................... 9<br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ................................................................................... 9<br /> Cấu trúc của luận văn ................................................................................................ 9<br /> CHƯƠNG 1 ................................................................................................................... 10<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TÍNH TOÁN<br /> LƯỢNG PHÁT THẢI CH4 TỪ CANH TÁC LÚA NƯỚC .......................................... 10<br /> 1.1.<br /> <br /> Phát thải Methane từ canh tác lúa nước............................................................ 10<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Tổng quan về sự phát thải ở đất lúa ........................................................... 11<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Cơ chế hình thành và phát thải mêtan........................................................ 18<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Tách chiết lúa từ ảnh MODIS........................................................................... 19<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Các mô hình phát thải khí nhà kính .................................................................. 25<br /> <br /> CHƯƠNG 2 ................................................................................................................... 28<br /> <br /> 1<br /> <br /> TÍNH TOÁN PHÁT THẢI CH4 TỪ CANH TÁC LÚA THEO MÔ HÌNH DNDC Ở<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ....................................................................................... 28<br /> 2.1<br /> <br /> Khu vực nghiên cứu.......................................................................................... 29<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ................................................ 29<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Đặc điểm về kinh tế xã hội ........................................................................ 32<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Tình hình sản xuất lúa và đặc điểm mùa vụ lúa đồng bằng sông Hồng .... 34<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Sử dụng tư liệu MODIS tính toán lượng phát thải CH4 từ canh tác lúa nước .. 36<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu nghiên cứu ........................................................................... 36<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Phân loại đa thời gian và thành lập bản đồ vùng trồng lúa........................ 47<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Ứng dụng mô hình DNDC tính toán lượng phát thải CH4 ........................ 58<br /> <br /> CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 66<br /> PHÁT THẢI CH4 TỪ CANH TÁC LÚA NƯỚC Ở ĐÔNG BẰNG SÔNG HỒNG .... 66<br /> 3.1<br /> <br /> Kết quả phát thải CH4 từ canh tác lúa nước ...................................................... 66<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Kiểm chứng kết quả .......................................................................................... 72<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................................ 76<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 78<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 88<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2