intTypePromotion=1

Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:21

0
1.079
lượt xem
42
download

Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn đang băn khoăn về việc soạn thảo bản tờ trình sao cho đúng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo một số mẫu tờ trình mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp được như: tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015; tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích; tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích năm; tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng thành tích hoạt động SXKD năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Dưới đây là một trong những tờ trình được trích từ tài liệu “Tổng hợp mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng”, mời các bạn cùng xem qua để tham khảo cách trình bày và soạn thảo tờ trình đảm bảo về mặt nội dung và hình thức.

TÊN DOANH NGHIỆP                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Số:  …/TT                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                                                          ………………, ngày ……  tháng ……năm ………
                                                      
                                                         TỜ TRÌNH
                    V/v đề nghị xét khen thưởng thành tích hoạt động SXKD năm ………
 
   
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ – CP ngày 30/5/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với Doanh nghiệp;
Xét thành tích hoạt động năm ……… của …………………………………. kính đề nghị UBND tỉnh xem xét khen thưởng thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm ……… của …………………..………………………………….
(Kèm theo danh sách và hồ sơ)
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
 
Nơi nhận :
- Ban TĐKT.
 

 

                                                                                           
THỦ TRƯỚNG ĐƠN VỊ

Để tham khảo đầy đủ nội dung “Tổng hợp mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng” , bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Nếu có nhu cầu tìm kiếm mẫu tờ trình khác, các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyệnMẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2