intTypePromotion=1

Tổng hợp một số thuật ngữ về mạng

Chia sẻ: ™——† Lvlr. DK †——™ »»» V.I.P ««« | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
45
download

Tổng hợp một số thuật ngữ về mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số thuật ngữ về mạng : AAL: (ATM Adaptation Layer). Một phần của các giao thức chuẩn ATM. ABR:. Available Bit Rate, một tham số cho dịch vụ trong ATM mà không bảo đảm cho tốc độ. . Area Border Router, một quy ước trong OSPF cho một bộ định tuyến để thông tin liên lạc với vùng khác. ACK: Viết tắt của từ Acknowledgement ACK implosion: Để chỉ môt vấn đề mà có thể xảy ra với giao thức mutilcast đáng tin cậy, trong đó có nhiều ACK đi ngược trở về nguồn. AH: (Authentication Header).Một phần đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp một số thuật ngữ về mạng

  1. Một số thuật ngữ về mạng : AAL: (ATM Adaptation Layer). Một phần của các giao thức chuẩn ATM. ABR:. Available Bit Rate, một tham số cho dịch vụ trong ATM mà không bảo đảm cho tốc độ. . Area Border Router, một quy ước trong OSPF cho một bộ định tuyến để thông tin liên lạc với vùng khác. ACK: Viết tắt của từ Acknowledgement ACK implosion: Để chỉ môt vấn đề mà có thể xảy ra với giao thức mutilcast đáng tin cậy, trong đó có nhiều ACK đi ngược trở về nguồn. AH: (Authentication Header).Một phần đầu được sử dụng bởi IPsec để đảm bảo việc xác minh nguồn gốc của datagram. ANSNET:.Một mạng diện rộng mà đã hình thành nên backbone của Internet cho đến năm 1995. ARP: (Address Resolution Protocol). Giao thức TCP/IP được sử dụng để liên kết động một địa chỉ IP cấp cao vào một địa chỉ phần cứng cấp thấp. AS: (Autonomous System). Một tập hợp cac bộ định tuyến và các mạng thuộc về một đơn vị quản trị và hợp tác chặt chẽ với nhau để nhân bản thông tin về khả năng đi đến các mạng (và thông tin định tuyến) giữa chúng với nhau, sử dụng giao thức cổng nội. ASN-1: (Abstract Syntax Notation - 1). Giao thức chuẩn ISO được sử dụng bởi SNMP để thể hiện các thông điệp. ATM: (Asynchronous Transfer Mode). Một kỹ thuật mạng định hướng kết nối mà sử dụng những cell nhỏ có kích thước cố định ở mức thấp nhất. ATM có ưu điểm về khả năng hỗ trợ dữ liệu thoại và video. ATM Adaptation Layer (ALL):. Một trong số các giao thức được định nghĩa cho ATM để xác định cách một chương trình ứng dụng gửi và nhận thôgn tin qua mạng ATM. ATMARP: Giao thức mà một máy sử dụng cho việc giải địa chỉ khi gửi IP qua mạng ATM. AUI: Bộ kết nối đươc sử dung cho Ethernet dây dày. BGP: ( Border Gateway Protocol) Một kỹ thuật cổng ngoại chủ yếu, được sử dụng trong Internet. BootTP: (BootStrap Protocol), một giao thức máy tính sử dụng để lấy thông tin khởi động từ server, bao gồm địa chỉ IP của nó. CBT: (Core Based Tress) Giao th ức định tuyến multicast do nhu cầu điều khiển mà xây dựng nên cây dùng chung. CGI: (Common Gateway Interface) Một kỹ thuật mà server sử dụng để tạo trang Web tự động khi nhận được yêu cầu. CIDR: (Classless Inter-Domain Routing) Là chuẩn xác định các chi tiết của cả hai việc định địa chỉ không phân lớp cũng như mô h ình định tuyến tương ứng. COPS: (Common Open Policy Service) Giao th ức được sử dụng với RSVP để kiểm chứng xem lời yêu cầu có thoả mãn các chính sách ràng buộc. DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) Một giao thức mà máy sử dụng để lấy dược tất cả thông tin cấu hình cần thiết, bao gồm cả địa chỉ IP. DNS: (Domain Name System) Hệ cơ sở dữ liệu phân bố trực tuyến được sử dụng để ánh xạ các tên máy thông dụng đối với con người thành các địa chỉ IP. DVMRP: (Distance Vector multicast Routing Protocol) Một giao thức được sử dụng để nhân bản các tu yến đường multicast. EGP: (Exterior Gateway Protocol) Một thuật ngữ áp dụng cho giao thức nào được sử dụng bởi bộ định tuyến trong một hệ tự quản để thông báo khả n ăng đi đến mạng cho ho bộ định tuyến trong hệ tự quản khác. FIN: Một segment TCP đặc biệt được dùng để đóng một kết nối. FTP: (File Transfer Protocol) Chuẩn TCP/IP, giao thức cấp cao cho việc truyền tập tin từ máy này đến máy khác.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2