intTypePromotion=1

Tuyển mô nhân sự

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
179
lượt xem
16
download

Tuyển mô nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiến trình tuyển mộ Tuyển mộ nội bộ Tuyển mộ từ bên ngoài Phương pháp tuyển chọn nội bộ Phương pháp tuyển chọn từ bên ngoài 1 .KHÁI NIỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Tuyển dụng (staffing): quá trình tuyển mộ các ứng viên và đánh giá lựa chọn những người phù hợp Các mô hình tuyển dụng: Mô hình 1: Con người/Công việc ngườ việ Công việc Các yêu cầu & Đãi ngộ Kết quả nhân sự • Thu hút • Hiệu quả • Duy trì • Sự có mặt • Sự thoả mãn • ........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển mô nhân sự

  1. Chương 5: TUYỂN MỘ NHÂN SỰ (Recruiting Employees) Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương Nội dung: 1. Tiến trình tuyển mộ 2. Tuyển mộ nội bộ 3. Tuyển mộ từ bên ngoài 4. Phương pháp tuyển chọn nội bộ 5. Phương pháp tuyển chọn từ bên ngoài 1
  2. KHÁI NIỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Tuyển dụng (staffing): quá trình tuyển mộ các ứng viên và đánh giá lựa chọn những người phù hợp Các mô hình tuyển dụng: Mô hình 1: Con người/Công việc ngườ việ Công việc Các yêu cầu & Kết quả nhân Đãi ngộ sự • Thu hút • Hiệu quả • Duy trì • Sự có mặt • Sự thoả mãn Con người • ..... Năng lực & Động cơ 2
  3. Mô hình 2: Con người/Tổ chức Các Các giá nhiệm vụ trị Công việc mới Công Các yêu cầu & Công việc việc Đãi ngộ đa tương năng lai Kết quả nhân sự • Thu hút • Hiệu quả • Duy trì • Sự có mặt Con người • Sự thoả mãn • ..... Năng lực & Động cơ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN TỔ CHỨC (Con người) (Công việc) Tuyển mộ (Tìm kiếm & Thu hút) Tuyển chọn (Đo lường & Đánh giá) Ra quyết định tuyển dụng 3
  4. KHÁI NIỆM TUYỂN MỘ Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút các ứng cử viên có khả năng đáp ứng những yêu cầu của những vị trí cần tuyển người để tiến hành lựa chọn Tuyển mộ nội bộ (Internal Recruitment) Tuyển mộ từ bên ngoài (External Recruitment) Tỷ lệ tuyển chọn số người được tuyển Tỷ lệ tuyển chọn = ----------------------------- số người tham gia dự tuyển Ý nghĩa: Thành công của công tác tuyển mộ Sự hấp dẫn của doang nghiệp, của doanh nghiệp đối với xã hội 4
  5. # Tuyển mộ nội bộ Nguồn: nhân viên hiện tại Nguồ hiệ Ưu điểm: điể Đưa ra những quyết định tuyển dụng chính xác nhữ quyế tuyể chí Tránh được những kỳ vọng không đúng hoặc bất mãn đượ nhữ hoặ sau khi được tuyển đượ tuyể Tác động tích cực đến động cơ của người lao động ngườ Khai thác tối đa năng lực của người lao động thá ngườ Hạn chế: chế Chính trị và cạnh tranh nội bộ để thăng tiến Chí trị tiế Hiệu ứng “kẻ thua cuộc” Hiệ cuộ Dẫn đến “chuỗi đề bạt” chuỗ Hạn chế những tư tưởng mới và sự đổi mới chế nhữ tưở # Tuyển mộ từ bên ngoài Ưu điểm điể Thu hút được nhiều ứng viên tài năng đượ nhiề Thu hút các ý tưởng mới tưở Chi phí tuyển dụng những người có kỹ năng hoặc quản phí tuyể nhữ ngườ hoặ quả lý thấp hơn so với đào tạo và phát triển nội bộ thấ phá triể Hạn chế: chế Khó thu hút, đánh giá nhân viên tiềm năng Khó giá tiề Thời gian điều chỉnh và định hướng nhân viên mới lâu Thờ điề chỉ hướ nhân hơn Tốn thời gian thờ Có thể làm giảm nhuệ khí đối với các nhân viên hiện tại thể giả nhuệ khí hiệ 5
  6. Tuyển mộ từ bên ngoài: khi nào? Tổ chức mới thành lập Tuyển vào những vị trí ban đầu ...(To fill entry –level jobs) Lấp những chỗ trống mà nguồn nhân lực nội bộ không đáp ứng được Thích ứng với sự tăng trưởng: ...Sức mạnh là ở sự đa dạng: Khác nhau về học vấn, về ...S ng: Khá kinh nghiệm, về văn hoá… nghiệ hoá Thu hút những ý tưởng mới. PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ Quảng cáo Quả Công bố rộng rãi; rãi; Có thể sẽ có nhiều thể nhiề Có thể nhắm đến những thể nhắ nhữ ứng viên không phù phù nhóm ứng viên nhât nhó hợp. định Qua giới thiệu của • Thông tin về DN do • Có thể không làm nhân viên chính các nhân viên đa dạng nhân viên cung cấp; • có thể có được những ứng viên giỏi Trung tâm giới • Miễn phí hoặc phí rất • Ứng viên thường thiệu việc làm thấp thiếu năng lực và ít của Chính phủ được đào tạo Trung tâm giới • Quan hệ rộng; • Chi phí cao thiệu việc làm tư • Tuyển chọn kĩ lưỡng; nhân • Thường có cam đoan trong thời gian ngắn 6
  7. PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ Tuyển chọn từ • Số lượng lớn; •Chỉ giới hạn ở những trường học • có thể tập trung vào vị trí ban đầu những đối tượng nhất định Những dịch vụ hỗ • Đáp ứng những nhu •Tốn kém; trợ tạm thời cầu tạm thời • NV thiếu hiểu biết về mục tiêu và hoạt động tổng thể của DN Thuê nhân viên Đáp ứng được nhu cầu Ít mật thiết với doanh hoặc qua các nhà tạm thời, nhưng thường nghiệp hơn là với dự thầu dùng cho những dự án án hiện tại dài hạn nhất định Quảng cáo trên Hướng tới đông đảo Có thể sẽ có nhiều ứng mạng công chúng; có thể được viên không thích hợp. thông tin phản hồi ngay lập tức Hiệu quả của các phương pháp tuyển mộ... ... số lượng ứng viên tham gia dự tuyển ... tuyển mộ từ các trường, nhật báo >< tuyển từ các tạp chí chuyên ngành, tự tiếp xúc ... tỷ lệ bỏ việc thấp nhất: ...giới thiệu của nhân viên, ƯV tự do ...thành tích, thái độ ... tuyển mộ từ các trường, quảng cáo >
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2