intTypePromotion=3

Ứng dụng chương trình RDM trong phân tích kết cấu thân tàu, chương 10

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
119
lượt xem
40
download

Ứng dụng chương trình RDM trong phân tích kết cấu thân tàu, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng mô hình tính kết cấu. Như đã biết, khi tính kết cấu khung dàn ta thường sử dụng mô hình tính tấm vỏ hoặc hệ thống dầm gia cường dưới dạng hệ dầm trực giao bằng cách đặt điều kiện biên vào các vị trí liên kết để thể hiện quan hệ giữa các kết cấu với nhau. Trong đề tài, tôi chọn mô hình hệ thống dầm gia cường dưới dạng hệ dầm trực giao. Hình 3.5: Mô hình hệ dầm trực giao. Đối với việc xác định quy cách mép kèm cho các kết cấu thì chiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng chương trình RDM trong phân tích kết cấu thân tàu, chương 10

  1. Chương 10: TÍNH KHUNG DÀN ĐÁY 3.3.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu. Như đã biết, khi tính kết cấu khung dàn ta thường sử dụng mô hình tính tấm vỏ hoặc hệ thống dầm gia cường dưới dạng hệ dầm trực giao bằng cách đặt điều kiện biên vào các vị trí liên kết để thể hiện quan hệ giữa các kết cấu với nhau. Trong đề tài, tôi chọn mô hình hệ thống dầm gia cường dưới dạng hệ dầm trực giao. i l b I a L Hình 3.5: Mô hình hệ dầm trực giao. Đối với việc xác định quy cách mép kèm cho các kết cấu thì chiều dài tấm mép kèm thì sẽ được lấy theo chiều dài của kết cấu, còn chiều rộng của mép kèm được tính toán theo công thức (2.7), (2.8). Việc xác định chiều dày của tôn mép kèm thì ta lấy theo chiều dày tôn trung bình của khu vực tính. Chiều dày tôn mép kèm của các kết cấu trong khung dàn đáy, mạn và boong thì chiều dày
  2. sẽ được lấy theo giá trị trung bình là  = 10 mm. Việc xác định chiều rộng mép kèm đối với đà ngang đáy, xà ngang bong và sườn mạn ta tính theo công thức (2.8). Chiều dài nhịp dầm 2b được lấy bằng khoảng cách giữa các kết cấu khỏe, ở đây: 2b = 3 x 0,55=1,65.  C  0,1811,65  0,3 Đối với các sống dọc đáy, sống chính và xà dọc boong thì ta xác định được: C = 0,181 x 1,6 = 0,29. Đối với các xà dọc mạn thì chiều rộng mép kèm C được xác định như sau: C = 0,1821 x 1,5 = 0,27 Kết quả tính chiều rộng mép kèm cho tàu tính toán được thể hiện trong bảng 3.1. Bảng 3.1: Xác định chiều rộng mép kèm tàu tính toán. Kết cấu Đáy Mạn Boong Dọc 0,29 0,27 0,29 Ngang 0,3 0,3 0,3 Khung dàn đáy tàu tính toán gồm: - Đà ngang đáy khoẻ: 750 x10 - Đà ngang thường gồm: + Đà ngang đáy trên: L100 x 100 x 10 + Đà ngang đáy dưới: L100 x 100 x 10
  3. - Tôn đáy:  = 10 mm - Sống chính: 750 x 12 - Sống phụ: 750 x 10 Kết cấu khung dàn đáy được chuyển thành hình chữ nhật có chiều rộng B/2 và chiều dài bằng khoảng cách giữa vách 63 và vách 107 đồng thời bỏ qua độ vát đáy, còn độ cong tôn hông được chuyển thành góc vuông (hình 3.6). Đà ngang 63 Đà dọc 55 Đà ngang107 220 B/ 2 160 160 Sống chính Đà ngang khỏe Đà ngang thường
  4. Hình 3.6: Mô hình hóa khung dàn đáy tàu 2000 tấn. 1 2 3 1: bản cánh của kết cấu, 2: bản thành của kết cấu thép chữ L, 3: mép kèm. Hình 3.7. Mặt cắt ngang đà ngang đáy thường. Bảng 3.2. Bảng tính mômen quán tính mặt cắt ngang kết cấu L100x100x10. Diện Mô men quán TT Kích tích Zi A.Zi tính thước Ai (cm) (cm3) (cm) (cm2) A.Z i2 I0 Bản cánh 1 (10,0 x 10,0 9,5 95 902,5 0,83 1,0) Thành 2 9,0 4,5 40,5 182,25 60,75 đứng
  5. (1,0 x 9,0) Mép kèm 3 30 0 0 0 2,5 (30 x 1,0) Cộng 49 15 133,5 * = 1148,83 Trong đó: - I0 là mômen quán tính, I0 tính theo công thức: I0 = bh3/12. - (b, h lần lượt là chiều rộng và chiều cao của chi tiết). - Ai là diện tích tiết diện của chi tiết thứ i. - Zi là khoảng cách từ trọng tâm tiết diện thứ i tới trục tọa độ (mép dưới của kết cấu). Khoảng cách đến trục trung hòa: e  AZ  135,5  2,76 (cm)  A 49 Mômen quán tính tại mặt cắt ngang: I   *  e 2 . A = 1148,83 – 2,762 x 49 = 775,57 (cm4) Mô đun chống uốn: I I 775,57 w    115,07 (cm3) Z max Z i max  e 9,5  2,76 Để tính mô men quán tính, diện tích,… của kết cấu kết cấu dọc, ngang và mép kèm, ta có thể sử dụng công cụ Drawing – Mesing của mô đun Elements Finis trong RDM6. Nó cho ta kết
  6. quả tính toán rất chính xác và việc sử dụng công cụ này rất đơn giản.
  7. Hình 3.8: Lưới phần tử khi tính các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Sử dụng phần mềm RDM ta tính được:  Đà ngang thường L100x100x10 và mép kèm có: - Diện tích: A = 4,9.103 mm2
  8. - Mô men quán tính: I = 8,00762.106 mm4 - Hằng số xoắn Saint Venant’s: J = 1,64472.105 mm4  Đà ngang khỏe, đà doc (750x10) và mép kèm. - Diện tích: A = 1,35.104 mm2 - Mô men quán tính: I = 4,50625.107 mm4 - Hằng số xoắn Saint Venant’s: J = 4,53752.105 mm4 Ta sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện (2.9) với khung dàn đáy tàu hàng 2000 tấn, ứng với trường hợp giữa hai kết cấu khỏe có bố trí ba kết cấu thường lúc đó: a = 550 (mm), A = 2200 (mm), L = 2200 (mm), l = B/2 = 5400 (mm), I = 2x3x800,76 = 4804,56 (cm4) i = 2x4506,25= 9012,5 (cm4) 3 3  A  L   i   220  220   9012,5              0,51 (thỏa mãn điều kiện 2.9)  a  l   I   55  540   4804,56  Do đó có thể xây dựng được mô hình tính khung dàn đáy bao gồm cả các kết cấu khỏe và các kết cấu thường liên kết với nhau để tạo thành một hệ dầm trực giao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản