intTypePromotion=3
ADSENSE

Bài báo cáo xác suất

Xem 1-20 trên 168 kết quả Bài báo cáo xác suất
 • Hiệu xuất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên cứu theo 3 yếu tố:pH),nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C)được trình bày trong bảng. Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên hiệu xuất phản ứng? ột nhà tấn suất học có thể xem lời tuyên bố đó là không có ý nghĩa. Các nhà tần suất học chỉ gán xác suất cho kết quả của những thử nghiệm ngẫu nhiên được định nghĩa tốt, nghĩa là, khi có một không gian mẫu định sẵn. Trong kinh tế, xác suất đóng góp...

  doc43p huynhvando_101 12-10-2010 731 198   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng đại học - BÁO CÁO XÁC SUẤT THỐNG KÊ.

  doc33p huynhvando_101 12-10-2010 125 24   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu để làm một bài báo cáo sát xuất thống kê hoàn chỉnh đạt kết quả cao. Với mực ý nghĩa 5%, nhận định xem lượng sữa trung bình của mỗi nhóm như trên như nhau hay khác nhau. Liệu âm nhạc có ảnh hưởng đến lượng sữa của các con bò hay không?

  doc18p locplsoft 10-09-2011 186 50   Download

 • Nội dung bài báo được trình bày trong bốn phần. Trong phần một, tác giả trình bày tình hình nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu của công trình này. Tiếp theo là phương pháp giải số phương trình TDSE cho phân tử H2+. Phần ba trình bày các kết quả về sự phụ thuộc vào góc định phương của cường độ HHG và xác suất ion hóa khi tính đến dao động hạt nhân. Phần kết luận trình bày những kết quả chính của công trình này.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 46 2   Download

 • Nội dung bài báo được trình bày trong bốn phần. Trong phần một, tác giả trình bày tình hình nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu của công trình này. Tiếp theo là phương pháp giải số phương trình TDSE cho phân tử H2+. Phần ba trình bày các kết quả về sự phụ thuộc vào góc định phương của cường độ HHG và xác suất ion hóa khi tính đến dao động hạt nhân. Phần kết luận trình bày những kết quả chính của công trình này.

  pdf11p thiendiadaodien_3 27-12-2018 6 0   Download

 • Trong chương này, chúng ta tóm tắt các khái niệm của xác suất và thống kê được sử dụng trong kinh tế lượng. Bởi vì một số kiến thức trước đây của xác suất và thống kê cơ bản được giả sử trong sách này, việc ôn lại này được thiết kế để phục vụ

  pdf62p womanhood911_06 02-11-2009 932 581   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài báo cáo: chuẩn chữ ký số và ứng dụng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p dinhlan05011 22-05-2011 442 182   Download

 • Bài báo sử dụng phần mềm Plaxis đánh giá sức chịu tải của nhóm cọc đất ximăng trong nền đất yếu có bề dày lớn, sự phân bố ứng suất, chuyển vị của các phân tố đất trong khối cọc, xác định độ lún của đất nền. Trên cơ sở đó, luận chứng cho tính hiệu quả của việc áp dụng cọc đất ximăng trong xây dựng các công trình có tải trọng vừa và nhỏ trên nền đất yếu.

  pdf9p phalinh19 22-08-2011 175 76   Download

 • Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một số hàm số sơ cấp. Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối. Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một hàm số sơ cấp. • Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm thì gần như chắc chắn rằng X sẽ nhận...

  doc32p vodanh2011 22-06-2011 276 63   Download

 • Tóm tắt: Phân tích rủi ro dự án là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý rủi ro dự án. Trong bài viết này, tác giả trình bầy tổng quan về ph-ơng pháp phân tích rủi ro căn cứ theo bản chất và hình thức. Căn cứ theo bản chất có các ph-ơng pháp thuộc về lý thuyết quyết định và lý thuyết xác suất. Trong khi căn cứ theo hình thức thể hiện lại bao gồm phân tích định tính và phân tích định l-ợng rủi ro dự án. Các ph-ơng pháp phân tích rủi ro sẽ...

  pdf10p thulanh1 05-09-2011 195 50   Download

 • Bài báo trình bày một số khái niệm, kết quả lý thuyết và thuật toán để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Với các chương trình được viết bằng Matlab, chúng tôi giải bài toán với máy tính để xây dựng chùm các hàm mật độ xác suất. Kỹ thuật này có thể minh giải các dữ liệu rời rạc thực tế về điểm rèn luyện và điểm học tập của sinh viên Khoa Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Cần Thơ....

  pdf11p sunshine_7 23-07-2013 256 28   Download

 • Bài báo xây dựng thuật toán, tính toán mô phỏng nhằm xác định các thông số tối ưu như công suất của nguồn phát, hệ số khuếch đại và vị trí đặt bộ khuếch đại EDFA trên tuyến thông tin sợi quang đa kênh ghép kênh theo bước sóng (WDM) có khoảng cách truyền dẫn 250km sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA sao cho tỉ số tín hiệu trên nhiễu quang OSNR tại đầu máy thu lớn nhất. Sau đó, xây dựng bảng kết quả và vẽ đồ thị cho phép xác định ngay các thông số tối...

  pdf8p phalinh16 17-08-2011 119 25   Download

 • Nhận xét: m phần tử cho biến cố A; n phần tử của lập nên A được gọi là số khả năng thuận lợi được gọi là số khả năng có thể. Định nghĩa trên được gọi là Định nghĩa cổ điển của xác suất. Ta xét một số ví dụ áp dụng Định nghĩa cổ điển của xác suất để giải bài tập xác suất. Ví dụ 1.2.3. Gieo đồng thời hai xúc xắc cân đối và đồng chất. Tìm xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 6. Giải. Ký hiệu x, y tương ứng...

  pdf5p cnkbmt1 14-10-2011 156 25   Download

 • Bài báo này đề xuất mô hình tính toán tuyến thông tin sợi quang sử dụng khuếch đại ghép lai HFA tốc độ bit cao (gồm khuếch đại Raman phân bố kết hợp với 2 EDFA). Sau đó, xây dựng lưu đồ thuật toán, viết chương trình tính toán bằng ngôn ngữ MathCAD nhằm xác định giá trị tối ưu của các thông số như công suất bơm và chiều dài khuếch đại Raman, chiều dài sợi bù tán sắc, độ khuếch đại của 2 EDFA và khoảng cách giữa chúng sao cho tỉ số OSNR tại đầu vào...

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 126 23   Download

 • Mục tiêu của bài báo này là viết chương trình toán học bằng phần mềm MAPLE để phân tích quá trình áp d ụng công thức xác suất toàn phần - công thức xác suất Bayes và điều quan trọng hơn hết là phải biết vận dụng các kiến thức đó để giải quyết các bài toán, các tình huống cụ thể. Từ đó áp dụng giải một số bài toán xác suất dạng nâng cao hơn.

  pdf7p phalinh16 14-08-2011 95 20   Download

 • Tóm tắt: Phương pháp siêu âm xác định vận tốc truyền sóng trong bê tông đã được áp dụng rộng rãi để phát hiện khuyết tật, đánh giá chất lượng cấu kiện bê tông và đã được chuẩn hoá thành tiêu chuẩn TCXD 225 - 98. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc áp dụng phương pháp này còn hạn chế như đối với mặt đường bê tông xi măng, vỏ hầm ... Bài báo phân tích các trường hợp này trên cơ sở bản chất vật lý của phương pháp và đề cập đến kết quả...

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 90 20   Download

 • Bài báo giới thiệu về thí nghiệm và tính toán các đặc trưng nứt cơ bản của một số loại bê tông cường độ cao. Hệ số cường độ ứng suất giới hạn KC, độ bền nứt giới hạn Gc, năng lượng nứt Gf và chiều dài đặc trưng của vùng phá huỷ bê tông (FPZ) l ch của 2 loại bê tông có cường độ chịu nén từ 60 MPa đến 80 MPa được thống kê và tính toán từ thí nghiệm uốn trên 3 điểm các mẫu dầm có đường nứt mồi. Kết luận về phương pháp thí nghiệm phù hợp với điều kiện Việt Nam và kiến nghị giải pháp để kết quả thí nghiệm đầy đủ và chính xác hơn.

  pdf7p minhvanthuan 29-10-2014 96 20   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc đánh giá chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình được điều chế bằng phương pháp M-QAM qua tuyến thông tin quang có sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA, trên cơ sở xác định tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm CNR (Carrier to Noise Ratio), tỷ lệ lỗi bít- BER ở đầu thu phụ thuộc vào các nguồn tạp âm từ EDFA và các bộ tách sóng PIN hoặc APD.

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 97 19   Download

 • Tóm tắt: Lý thuyết xác suất là một công cụ cơ bản và quan trọng cho việc phân tích rủi ro. Hầu hết các ph-ơng pháp phân tích rủi ro đều liên quan và đ-ợc xây dựng trên cơ sở lý thuyết xác suất. Bài báo này trình bầy cơ sở lý luận chung về lý thuyết xác suất và ứng dụng của lý thuyết xác suất vào phân tích rủi ro dự án.

  pdf6p thulanh1 05-09-2011 88 19   Download

 • Mô hình hóa dữ liệu và mã hóa là hai quá trình quan trọng nhất của nén dữ liệu. Mã hóa được thực hiện tối ưu và hiệu quả với mã hóa số học. Tuy nhiên không thể tính toán mô hình tối ưu cho một nguồn dữ liệu cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là bit 1 hoặc bit 0 một cách độc lập. Các xác suất ước lượng được kết hợp lại với nhau bằng...

  pdf6p meoden89nd 19-01-2011 148 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1230 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài báo cáo xác suất
p_strCode=baibaocaoxacsuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản