Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiến trúc máy tính

Xem 1-20 trên 1109 kết quả Bài giảng Kiến trúc máy tính
 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 - Bài 3: Luồng điều khiển, Lệnh rẽ nhánh gồm các nội dung chính như: Khái niệm luồng điều khiển; Lệnh if, lệnh if-else, lệnh switch; Biểu thức điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p dongcoxanh2510 29-10-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 - Bài 5: Mảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khai báo mảng, khởi tạo mảng; Truy xuất mảng; Duyệt mảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p dongcoxanh2510 29-10-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 - Bài 8: Con trỏ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ = địa chỉ biến; Tệp nhị phân; Dự án nhỏ: đọc tệp audio WAV. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p dongcoxanh2510 29-10-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 cung cấp những kiến thức về con trỏ ‐ Pointer. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhắc lại về tổ chức bộ nhớ của máy tính, biến con trỏ, con trỏ và cấu trúc, con trỏ và hàm, con trỏ và cấu trúc, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p runordie9 27-09-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạng máy tính Trình bày được lịch sử, định nghĩa và phân loại mạng máy tính; Giải thích được sự hình thành mô hình OSI và trình bày được chức năng của mỗi tầng; Mô tả được đặc trưng của từng tô pô mạng; Trình bày được đặc điểm các loại cáp mạng;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf22p dongcoxanh25 12-07-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạng máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính; Mô hình OSI; Kiến trúc mạng (topology); Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng; Giới thiệu giao thức TCP/IP; Hệ điều hành mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf30p dongcoxanh25 12-07-2022 29 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p runordie4 27-06-2022 33 2   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Kiến trúc bộ lệnh" được thực hiện nhằm giúp học viên hiểu cách biểu diễn và cách thực thi các lệnh trong máy tính, chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy, chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn, biết cách lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS. Bài giảng tập trung trình bày 7 nội dung: giới thiệu kiến trúc bộ lệnh, các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính logic, các lệnh điều kiện và nhảy.

  pdf78p thanhthanh191 20-06-2022 57 2   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ vi xử lí 80486 và Pentium.

  pdf46p thanhthanh191 20-06-2022 54 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3 (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về các thành phần cơ bản; một ví dụ về mô hình von Neumann: LC-3; quá trình xử lý lệnh; thay đổi quá trình xử lý lệnh; khái niệm ISA LC-3; nhóm lệnh thi hành; nhóm lệnh di chuyển dữ liệu; nhóm lệnh điều khiển; ba cấu trúc lệnh trong LC-3;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p haoasakura 30-05-2022 37 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Cấu trúc luận lý số. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về transistor; cổng luận lý (Logic gate); mạch tổ hợp (Combinational circuit); mạch tuần tự (Sequential logic circuit); đường truyền dữ liệu LC3;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p haoasakura 30-05-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm ngôn ngữ C; các ví dụ về ngôn ngữ C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p haoasakura 30-05-2022 24 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về danh hiệu; các kiểu dữ liệu chuẩn của C; hằng (constant); biến (variable); biểu thức; các phép toán của C; cấu trúc tổng quát của một chương trình C; bài tập cuối chương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p haoasakura 30-05-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Mảng. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm, mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p haoasakura 30-05-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 13: Kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu dữ liệu tự định nghĩa. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểu STRUCT; kiểu UNION; kiểu ENUM (Enumerated); định nghĩa kiểu bằng TYPEDEF;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p haoasakura 30-05-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 14: Đệ quy. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm đệ quy; đệ quy và lặp; tháp Hà nội; dãy số Fibonacci; tìm kiếm nhị phân; chuyển số nguyên sang dãy ký tự ASCII; cấu trúc dữ liệu cây – cây nhị phân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p haoasakura 30-05-2022 18 1   Download

 • Advanced Computer Architecture - Lecture 1: Introduction. This course of Advanced Computer Architecture has been developed with the assumption that the students have basic knowledge of: digital logic design, computer organization and design, programming model of microprocessor; memory and input/output interfacing with the microprocessor and fundamentals of Computer Architecture;...

  ppt40p haoasakura 30-05-2022 8 1   Download

 • Advanced Computer Architecture - Lecture 2: Quantitative principles. This lecture will cover the following: detailed discussion on the computer performance – the key to quantitative design and analysis; growth in processor performance; price-performance design; CPU performance metrics;...

  ppt44p haoasakura 30-05-2022 4 1   Download

 • Advanced Computer Architecture - Lecture 3: Quantitative principles (Cont’d). This lecture will cover the following: design for performance; I/O performance; laws and principles; performance enhancement; concluding: quantitative principles;...

  ppt17p haoasakura 30-05-2022 3 1   Download

 • Advanced Computer Architecture - Lecture 4: Instruction set principles. This lecture will cover the following: ISA taxonomy; memory addressing modes; types of operands; types of operations; detailed discussion on the instruction set principles and their examples;...

  ppt35p haoasakura 30-05-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kiến trúc máy tính
p_strCode=baigiangkientrucmaytinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2