intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft SQL Server

Xem 1-20 trên 54 kết quả Bài giảng Microsoft SQL Server
 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 11: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp kiến thức về tập lệnh, bó lệnh; biến và bảng tạm; các cấu trúc điều khiển.

  pdf44p kethamoi11 02-04-2021 5 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 1: Giới thiệu về SQL Server" để nắm chi tiết các kiến thức về một số khái niệm; các ví dụ về bài toán quản lý; cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; quá trình phát triển các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf24p kethamoi11 02-04-2021 5 2   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 2: Các kiểu dữ liệu và hàm trong SQL Server" thông tin đến người học kiến thức về các kiểu dữ liệu; một số hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu; cách sử dụng các hàm.

  pdf78p kethamoi11 02-04-2021 2 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 3: Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu" được biên soạn với mục tiêu giúp người học biết cách tạo lập cơ sở dữ liệu bằng MS hoặc dùng câu leejng T-SQL; các câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu và bảng, câu lệnh sửa xóa cơ sở dữ liệu và bảng.

  pdf24p kethamoi11 02-04-2021 9 1   Download

 • Sau khi học "Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 4: Truy vấn dữ liệu trên một bảng" các bạn sinh viên biết cách viết và chạy các câu lệnh SELECT. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf22p kethamoi11 02-04-2021 3 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 5: Truy vấn dữ liệu trên hai hoặc nhiều bảng" được biên soạn giúp các bạn sinh viên biết cách viết câu truy vấn có liên kết (liên kết trong) trên nhiều bảng; sử dụng câu lệnh union.

  pdf30p kethamoi11 02-04-2021 3 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 6: Truy vấn tính tổng" để biết cách viết được câu lệnh Select biểu diễn câu truy vấn tính tổng hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu.

  pdf16p kethamoi11 02-04-2021 3 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 7: Truy vấn con" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên cách tạo truy vấn Select lồng nhau; cách viết truy vấn con trong các mệnh đề WHERE, HAVING, FROM, SELECT; cách viết truy vấn con có quan hệ và không có liên quan.

  pdf22p kethamoi11 02-04-2021 4 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 9: Chèn, sửa, xóa dữ liệu" đưa ra các thông số kỹ thuật cho một truy vấn hành động, viết mã câu lệnh INSERT, UPDATE hoặc DELETE để thực hiện hành động; tạo một bản sao của bảng bằng cách sử dụng mệnh đề INTO của câu lệnh SELECT.

  pdf22p kethamoi11 02-04-2021 4 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 8: Các ràng buộc dữ liệu trên bảng" giúp các bạn sinh viên viết các câu lệnh tạo các ràng buộc cho bảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf19p kethamoi11 02-04-2021 5 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 10: Làm việc với bảng ảo và chỉ mục" hướng dẫn người học truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng các khung nhìn, ghi chú của người hướng dẫn, cú pháp tạo ảo bảng lệnh, các ví dụ về cách sử dụng view deptinfo...

  pdf27p kethamoi11 02-04-2021 3 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 11: Quản lý giao tác và khóa" trình bày một tập hợp các câu lệnh được kết hợp thành một giao dịch, hãy chèn các câu lệnh Transact-SQL để bắt đầu, cam kết và khôi phục giao dịch một cách rõ ràng.

  ppt35p kethamoi11 02-04-2021 4 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 12: Quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được việc bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi những truy xuất trái phép; bảo mật trong SQl server; câu lệnh tạo Window login...

  pdf66p kethamoi11 02-04-2021 6 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 12: Thủ tục lưu trú, hàm và trigger" được biên soạn giúp người học nắm được về thủ tục lưu trú; hàm do người dùng định nghĩa, bẫy lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf85p kethamoi11 02-04-2021 2 0   Download

 • Chương 5 cung cấp kiến thức về cập nhật dữ liệu trong Microsoft SQL server. Chương này hướng dẫn một số thao tác cơ bản để thêm mẫu tin mới, sửa nội dung mẫu tin và xóa mẫu tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p tangtuy19 22-07-2016 37 3   Download

 • Chương 1 giới thiệu SQL server 2005. Chương này gồm có những nội dung chsinh sau: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005. Mời các bạn tham khảo.

  ppt11p tangtuy19 22-07-2016 47 9   Download

 • Chương 2 - Database (Cơ sở dữ liệu). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần của một CSDL, loại file lưu trữ database, tạo database, xóa database, tách database khỏi SQL server, gắn database đã tách vào SQL server.

  ppt15p tangtuy19 22-07-2016 47 5   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về truy vấn dữ liệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số hàm T-SQL, phát biểu truy vấn dữ liệu, các hàm xếp loại (ranking). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p tangtuy19 22-07-2016 32 4   Download

 • Chương 3 - Tables. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kiểu dữ liệu, các phép toán, tạo Table trong một CSDL, thay đổi cấu trúc và ràng buộc, xóa Table, đổi tên Table, mô hình quan hệ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p tangtuy19 22-07-2016 47 4   Download

 • Chương 6 giới thiệu về View – Bảng ảo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tạo view bằng lệnh create view, tạo view bằng công cụ quản lý management. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p tangtuy19 22-07-2016 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
960 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Microsoft SQL Server
p_strCode=baigiangmicrosoftsqlserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2