intTypePromotion=1

Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 1 - TS. Lê Thị Tú Kiên

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
6
lượt xem
2
download

Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 1 - TS. Lê Thị Tú Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 1: Giới thiệu về SQL Server" để nắm chi tiết các kiến thức về một số khái niệm; các ví dụ về bài toán quản lý; cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; quá trình phát triển các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft SQL server: Bài 1 - TS. Lê Thị Tú Kiên

 1. Lê Thị Tú Kiên Bộ môn HTTT – CNTT – ĐHSPHN Email: kienltt@hnue.edu.vn http://fit.hnue.edu.vn/~kienltt/SQLServer/
 2. Nội dung  Bài 1: Giới thiệu về SQL Server  Bài 2: Các kiểu dữ liệu trong SQL Server  Bài 3: Tạo lập và bảo trì cơ sở dữ liệu  Bài 4: Truy vấn trên một bảng dữ liệu  Bài 5: Truy vấn trên nhiều bảng dữ liệu  Bài 6: Truy vấn tính tổng  Bài 7: Truy vấn lồng (truy vấn con)  Bài 8: Các ràng buộc dữ liệu trên bảng  Bài 9: Chèn, sửa, xóa dữ liệu  Bài 10: Bảng ảo và chỉ mục(View and Index)  Bài 11: Quản lý giao tác và khóa (Manage transactions and locking)  Bài 12: Quản lý bảo mật CSDL (Manage database security)
 3. Tài liệu tham khảo  Brayan Syverson, Joel Murach, Murach’s SQL Server 2012 for deverlopers, Mike Murnach & Associates, Inc, 2012. (Textbook)  Lê Tiến Vương, Nhập môn Cơ sở dữ liệu quan hệ, NXB Thống kê (2000).  Hồ Thuần - Hồ Cẩm Hà, Các hệ Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành, NXB Giáo dục (2 tập).  Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000, NXB Giáo dục, (2 tập)  Nguyễn Ngọc Minh- Hoàng Đức Hải, Microsoft SQL Server 2000, NXB Lao động – xã hội.  Các sách, giáo trình điện tử: SQL Sever 2000, SQL Sever 2005, SQL Sever 2008, SQL Server 2012, v.v…
 4. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 5. Các ví dụ về bài toán quản lý  Bài toán quản sinh viên Những thông tin nào của sinh viên sẽ được lưu trữ?
 6. Các ví dụ về bài toán quản lý Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Đối tượng Tên khoa Tên các môn học Số ĐVHT của từng môn học Điểm các môn học v.v. . .
 7. Các ví dụ về bài toán quản lý Cách tổ chức và lưu trữ thông tin Tên Khoa Họ tên Ngày Sinh Giới Tên môn ĐVHT Điểm … tính học CNTT A 20/5/85 Nam THCS 4 8 CNTT A 20/5/85 Nam GT1 5 7 CNTT B 7/8/85 Nữ THCS 4 9 Toán-Tin A 12/6/85 Nữ GT1 5 7 …
 8. Các ví dụ về bài toán quản lý Bảng Khoa: MaKhoa Tên Khoa Điện thoại … CNTT Công Nghệ Thông Tin 04 7547100 HH Hoá Học 04 7547101 TT Toán -Tin 04 7547102 VL Vật Lý 04 7547103 …
 9. Các ví dụ về bài toán quản lý Bảng Sinh_vien: MaSV Họ tên Ngày Sinh makhoa CNTTK5901 A 20/5/85 CNTT CNTTK5902 B 7/8/85 CNTT TTK5901 A 12/6/85 TT …
 10. Các ví dụ về bài toán quản lý Bảng Mon_hoc: MaMH TenMH SoTinChi … MH1 Giải tích 1 3 MH2 Tiếng Anh 1 3 MH3 Tin đại cương 2 …
 11. Các ví dụ về bài toán quản lý Bảng Diem: MaSV MaMH ĐiemGK ĐiemCK TBM CNTTK5901 MH1 8 7 CNTTK5901 MH2 5 8 CNTTK5901 MH3 7 9 CNTTK5902 MH1 6 8 CNTTK5902 MH2 7 6 …
 12. Các ví dụ về bài toán quản lý Các thao tác cơ bản Tạo lập danh sách: tạo mới danh sách sinh viên nhập trường Cập nhật thông tin: sửa chữa thông tin Truy xuất thông tin: Đưa ra danh sách điểm tổng kết các môn học của các sinh viên? Đưa ra danh sách các sv K55 có điểm tổng kết kì I >=7.0?
 13. Các ví dụ về bài toán quản lý  Bài toán quản lý nhân sự Những thông tin nào của từng cán bộ sẽ được lưu trữ?
 14. Các ví dụ về bài toán quản lý Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Trình độ văn hóa Phòng làm việc Bậc lương v.v. . .
 15. Các ví dụ về bài toán quản lý
 16. Các ví dụ về bài toán quản lý Các thao tác cơ bản Tạo lập hồ sơ: tạo mới hồ sơ Cập nhật hồ sơ: sửa chữa thông tin trong hồ sơ Truy xuất thông tin: Đưa ra danh sách cán bộ được tăng lương trong năm nay? Đưa ra danh sách các cán bộ năm nay đến tuổi nghỉ hưu?
 17. Các ví dụ về bài toán quản lý  Kết luận Bài toán quản lý khi có máy tính và khi chưa có máy tính đều bao gồm công việc tổ chức thông tin, tạo lập, cập nhật, và kết xuất thông tin. Khi quản lý với máy tính việc tổ chức thông tin có một số đặc thù riêng về cấu trúc của thông tin và các thao tác đã được thực hiện tự động nhờ các chương trình máy tính. Hiệu quả công việc tăng lên nhờ tốc độ xử lý cao và khối lượng lưu trữ hầu như không bị hạn chế
 18. Các ví dụ về bài toán quản lý  Các bài toán quản lý khác Quản lý thư viện Quản lý sinh viên Quản lý tuyển sinh Quản lý tài chính Quản lý công văn Quản lý bệnh nhân Quản lý chuyến bay v.v. . .
 19. Cơ sở dữ liệu (DataBase – DB) là tập hợp dữ liệu của một bài toán quản lý được lưu trữ trên các vật mang tin dưới dạng các tập tin và là đối tượng tác nghiệp của người quản lý.
 20. CSDL quản lý nhân sự
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2