intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Microsoft SQL server

Xem 1-20 trên 1273 kết quả Microsoft SQL server
 • Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft SQL server; quản lý và khai thác dữ liệuv

  pdf124p khanhchi2530 06-05-2024 3 3   Download

 • Giáo trình "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên giải thích được kiến thức tổng quan về hệ quản trị CSDL và Microsoft SQL Server; Cài đặt và vận dụng được SQL Server; Vận dụng Management Studio để xây dựng cơ sở dữ liệu; Giải thích, phân biệt được các đối tượng trong một CSDL;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf138p gaupanda026 24-04-2024 1 1   Download

 • This book shows you just how powerful, and yet easy to use, the new Web development environment from Microsoft really is. Visual Web Developer 2005 Express Edition, along with the relational database SQL Server 2005 Express Edition, allows you to build great Web sites using drag-and-drop techniques, wizards, and a huge range of developer-friendly tools and controls. The book demonstrates this by leading you through the creation of a fully featured and highly interactive e-commerce Web application, like those you are used to seeing on the Internet today.

  pdf314p longtimenosee08 31-03-2024 2 1   Download

 • Ebook Hacking exposed windows: Windows security secrets & solutions (Third edition) – Part 2 includes contents: Chapter 8 achieving stealth and maintaining presence, chapter 9 hacking SQL server, chapter 10 hacking Microsoft client apps, chapter 11 physical attacks, chapter 12 windows security features and tools, chapter a windows security checklist, chapter b about the companion website.

  pdf230p haojiubujain010 14-12-2023 5 1   Download

 • Đồ án Công nghệ thông tin "Xây dựng chương trình quản lý thi tuyển sinh trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định" với nhiệm vụ tìm hiểu hoạt động của hệ thống thực; Phân tích hệ thống về mặt chức năng, dữ liệu; Thiết kế hệ thống; Cài đặt chương trình.

  pdf56p namcongtu2881991 11-11-2023 9 7   Download

 • Ebook "Optimizing and maintaining a database administration solution using microsoft SQL"includes content: Troubleshooting database and server performance, analyzing queries, failure diagnosis, disaster recovery, performance monitoring, database maintenance, design data integrity, SQL server integration services, business requirements, replication, security strategies, detecting and responding to attacks.

  pdf775p haojiubujain07 20-09-2023 5 4   Download

 • Ebook "Microsoft SQL server express edition for dummies" includes content: Introduction, welcome to SQL server 2005 express, microsoft SQL server 2005 express edition for dummies, administering a SQL server 2005 express system, adding and accessing a SQL server 2005 express database, keeping your data safe from harm, putting the tools to work - programming with sql server 2005 express,... and other contents.

  pdf411p haojiubujain07 20-09-2023 6 4   Download

 • Ebook "Microsoft SQL server for dummies" includes content: SQL Server 2005 - An overview, basic operations, working with SQL server, protecting your data, administering a SQL server system, using SQL server business intelligence (BI) services, the part of tens.

  pdf433p haojiubujain07 20-09-2023 4 4   Download

 • Ebook "Microsoft SQL server programming for dummies" includes content: Get started using the SQL server 2005 development environment, retrieving data using transact-SQL, creating databases and database objects with transact-SQL, programming SQL server security, beyond transact-SQL programming, the part of tens.

  pdf435p haojiubujain07 20-09-2023 6 4   Download

 • Ebook "Microsoft big data solutions" includes content: What is big data, setting up for big data with microsoft, storing and managing big data, working with your big data, big data and SQL server together, moving your big data forward.

  pdf410p haojiubujain07 20-09-2023 3 3   Download

 • Ebook "Professional Microsoft SQL server 2014 integration services" includes content: Welcome to SQL server integration services, the SSIS tools, the data flow; using variables, parameters, and expressions; advanced data cleansing in SSIS, incremental loads in SSIS, loading a data warehouse,... and other contents.

  pdf915p haojiubujain07 20-09-2023 5 4   Download

 • Ebook "Migrating SQL server databases to Azure: Microsoft Azure Essentials" introduces you to SQL Server in an Azure virtual machine and to Azure SQL Database, and walks you through getting started with each approach. It takes you from creating a SQL Server instance in a virtual machine or as a platform service to migrating an on-premises database into Azure and then to securing the data and the database in Azure.

  pdf174p tieulangtran 28-09-2023 11 3   Download

 • Ebook "Microsoft system center: Operations manager feld experience" assumes that you have a deep working knowledge of the Operations Manager product and its concepts, that you understand the concept of management packs, and that you are basically familiar with Microsoft Azure as an infrastructure-as-a-service platform. This is a book about best practices, design concepts, how-tos, and in-depth technical troubleshooting.

  pdf128p tieulangtran 28-09-2023 4 3   Download

 • Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Quản lý hồ sơ Đảng viên trường Đại học Võ Trường Toản được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu về tình hình thực tế công tác quản lý hồ sơ Đảng viên tại trường, cách lưu trữ hồ sơ và giấy tờ liên quan, cách xếp loại Đảng viên. Sau đó làm tốt công tác phân tích và thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ Đảng viên. Đây là bước quan trọng làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p tieusoha 06-06-2023 7 5   Download

 • Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý các công trình của một công ty xây dựng được thực hiện với mục tiêu nhằm tạo ra một phần mềm quản lý công trình đáp ứng những yêu cầu đi sâu vào quản lý thông tin công trình, các công đoạn của công trình, vật tư trong công trình, tài sản trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p tieusoha 06-06-2023 9 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems) - Bài 0: Giới thiệu nội dung bài học như: Tổng quan về hệ quản trị CSDL SQL Server, thiết kế Cơ sở dữ liệu với Management Studio, bảng ảo, thiết kế truy vấn với T-SQL, các hàm thường dùng,… Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf2p runthenight09 15-05-2023 9 5   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems) - Bài 1: Tổng quan về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các ưu điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô tả và lưu trữ dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, truy vấn trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý giao tác, cấu trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các đối tượng giao dịch với cơ sở dữ liệu.

  pdf5p runthenight09 15-05-2023 12 5   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems) - Bài 1.2: Thiết kế Cơ sở dữ liệu với Management Studio. Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Cơ sở dữ liệu trong SQL Server, một số CSDL hệ thống, tạo mới một CSDL, sao lưu CSDL, phục hồi CSDL, bảng dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p runthenight09 15-05-2023 6 3   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems) - Bài 3: Thiết kế truy vấn với T-SQL (Transact-SQL). Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Thiết kế và thực thi truy vấn, lưu và mở truy vấn, các phát biểu T-SQL dạng định nghĩa dữ liệu, tạo CSDL mới, tạo bảng dữ liệu, chỉnh sửa cấu trúc CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p runthenight09 15-05-2023 7 5   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems) - Bài 2: Bảng ảo – Khung nhìn (Virtual table - View). Nội dung chính trong bài giảng này gồm có: Khái niệm, tạo bảng ảo với MS (Management Studio), xem kết quả của bảng ảo, chỉnh sửa thiết kế bảng ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p runthenight09 15-05-2023 10 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2