intTypePromotion=4
ADSENSE

Bài giảng Quản trị Linux

Xem 1-20 trên 118 kết quả Bài giảng Quản trị Linux
 • Bài giảng Quản trị Linux này cung cấp kiến thức về Webserver trên Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Dịch vụ web server, apache HTTPD, các bước cài đặt, demo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p nomoney12 04-05-2017 47 11   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về DNS server (BIND). Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổng quan về DNS và DNS Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf32p nomoney12 04-05-2017 36 7   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin gồm có những nội dung chính sau: Kiến trúc hệ thống tập tin, FHS, hệ thống tập tin nhật ký, Không gian hoán chuyển, quản trị tập tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf43p nomoney12 04-05-2017 34 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux này trình bày kiến thức về Network File System. Nội dung chính trong chương này gồm có: How It Works, NFS client configuration, autofs, common NFS mount options, starting and stopping NFS, NFS server configuration, securing NFS, NFS and portmap, using NFS over TCP.

  pdf33p nomoney12 04-05-2017 33 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux cung cấp kiến thức cơ bản về package management và Ubuntu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Introduction, dpkg, apt-get, aptitude, automatic updates, repository config. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p nomoney12 04-05-2017 43 4   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị người dùng. Nội dung chính trong chương này giới về hệ thống người dùng trên Linux và các lệnh quản trị người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf31p nomoney12 04-05-2017 37 3   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration. Chương này trình bày những nội dung chính sau: File and directory management, linking files, file and directory permissions, sudoers. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf79p nomoney12 04-05-2017 43 3   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux cung cấp những kiến thức cơ bản về networking - CentOS. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: network configuration and information, network configuration commands. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p nomoney12 04-05-2017 36 3   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux: Service and boot loader management. nội dung chính trong chương này gồm có: Boot sequence, runlevels, bootloader configurationm, what is the “init system”? System V, upstart, systemd. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p nomoney12 04-05-2017 34 2   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection gồm có những nội dung chính sau: Simple redirections, advanced redirection features, filters, summary. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf27p nomoney12 04-05-2017 31 2   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux trình bày những kiến thức cơ bản về dynamic host configuration protocol. Nội dung chính trong chương này gồm có: Why use DHCP? Configuring a DHCP server, configuring a DHCP client. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nomoney12 04-05-2017 20 1   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 3: Triển khai dịch vụ DNS và DHCP giúp người học trình bày được ưu điểm và yêu cầu để triển khai dịch vụ DHCP, triển khai được DHCP server cấp thông tin TCP/IP cho các máy tính trong một hoặc nhiều subnet, trình bày được vai trò và cơ chế phân giải tên của dịch vụ DNS, giải thích được ý nghĩa và ứng dụng của các loại Resource Record, trình bày được thông tin trong tập tin cấu hình named.conf, triển khai và cấu hình được hệ thống DNS server, quản trị và khắc phục được sự cố của dịch vụ DNS.

  pdf33p minhminhnguyen32 12-06-2014 202 72   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 4: Triển khai dịch vụ SAMBA và NFS giúp người học trình bày được đặc điểm và ứng dụng của dịch vụ SAMBA và NFS, triển khai được dịch vụ SAMBA hỗ trợ chia sẽ tài nguyên giữa hệ thống Linux với Windows, triển khai được dịch vụ NFS hỗ trợ chia sẽ tài nguyên giữa hệ thống Linux với nhau.

  pdf22p minhminhnguyen32 12-06-2014 182 63   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 2: Quản trị tài khoản người dùng và lập trình SHELL nhằm giúp người học giải thích được các loại tài khoản người dùng, tài khoản nhóm trên Linux; trình bày được thông tin trong các tập tin /etc/passwd, /etc/group; triển khai và quản trị được hệ thống tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; triển khai phân quyền truy cập tập tin, thư mục trên HĐH Linux cho user, group; viết shell scripts tự động các quá trình cơ bản.

  pdf25p minhminhnguyen32 12-06-2014 165 55   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 5: Triền khai dịch vụ Web và FTP người học có thể trình bày được các đặc điểm chính của Apache Server, giải thích được các thông số cấu hình Apache Server, triển khai và cấu hình được dịch vụ Web dựa trên Apache, giải thích được các thông số thông dụng cấu hình dịch vụ FTP dựa trên VsFTP, triển khai và cấu hình được dịch vụ FTP dựa trên VsFTP.

  pdf40p minhminhnguyen32 12-06-2014 186 51   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 7: Bảo mật hệ thống Linux giúp người học trình bày được khái niệm và các đặc điểm của hệ thống proxy, giải thích được các thông số cấu hình của squid, cấu hình được squid hoạt động ở chế độ cache và transparent, nhận biết hệ thống firewall dùng iptables, giải thích các thông số của iptables, cấu trúc lệnh của iptables và triển khai firewall dùng iptables.

  pdf38p minhminhnguyen32 12-06-2014 169 48   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 1: Triển khai và quản trị hệ điều hành Linux giúp người học giải thích được các phiên bản & kiến trúc của HĐH Linux; trình bày được quá trình khởi động HĐH Linux; khôi phục được mật khẩu của tài khoản quản trị; trình bày được cấu trúc hệ thống tập tin, các loại tập tin, tập tin liên kết và cấu trúc cây thư mục trên Linux; giải thích được các chuẩn chuyển hướng trong Linux;...

  pdf54p minhminhnguyen32 12-06-2014 178 49   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 6: Triển khai dịch vụ mail giúp người học trình bày được các thành phần và các giao thức được sử dụng trong hệ thống mail, cài đặt và cấu hình được sendmail, cài đặt và cấu hình hỗ trợ các loại client IMAP/ POP3/ WebMail.

  pdf27p minhminhnguyen32 12-06-2014 131 40   Download

 • Bài giảng Quản trị mạng Linux: Mở đầu trình bày với người học về nội dung của môn học/môđun Quản trị mạng Linux, mục tiêu của môn học/môđun Quản trị mạng Linux, tài liệu tham khảo và kế hoạch bài giảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo các chương tiếp theo của bài giảng Quản trị mạng Linux.

  pdf10p minhminhnguyen32 12-06-2014 127 28   Download

 • Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 4: ACL, NAT/PAT, IPTABLES" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm access list, cơ chế hoạt động của ACL, phương pháp cấu hình ACL, các phương pháp ánh xạ địa chỉ, Iptables trong Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tieu_vu12 03-07-2018 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị Linux
p_strCode=baigiangquantrilinux

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2