intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Lập trình mạng

Xem 1-20 trên 676 kết quả Bài tập Lập trình mạng
 • Bài viết Xây dựng công thức dự báo hệ số thấm của bê tông rỗng dựa trên định hướng dữ liệu thiết lập dạng xấp xỉ của phương trình thấm Kozeny– Carman cho vật liệu bê tông xi măng rỗng; Xây dựng tập dữ liệu gồm 195 mẫu bê tông rỗng với các tỷ lệ hỗn hợp khác nhau được tổng hợp từ các tài liệu quốc tế mở và có uy tín để chuẩn hóa các tham số của phương trình.

  pdf13p viaudi 29-08-2022 3 1   Download

 • Các môn lý luận chính trị (LLCT) góp phần hình thành thế giới quan khoa học, trang bị phương pháp luận, ý thức hệ cho sinh viên, hình thành tư duy độc lập và vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Bài viết Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 trình bày yêu cầu đối với việc giảng dạy Lý luận chính trị.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 11 4   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài giảng chung “Điện công trình” nhằm giúp cho giảng viên thống nhất nội dung, kiến thức giảng dạy bên cạnh đó chủ yếu nhằm làm tư liệu học tập cho học sinh, do thời lượng học tập trên lớp hạn chế, hy vọng với sự sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh bài giảng chung này có thể củng cố thêm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p tomjerry010 14-06-2022 22 3   Download

 • Câu là đơn vị nhỏ nhất trong giao tiếp; trong đó câu kể là loại câu được sử dụng thường xuyên để tạo lập các văn bản (nói và viết). Câu kể mang trong mình những đặc trưng riêng về ngữ nghĩa và chức năng giúp cho người đọc dễ dàng nhận ra và sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Vì vậy, chương trình Tiếng Việt lớp 4 đã chọn câu kể để cung cấp cho học sinh những kiến thức ngôn ngữ ban đầu, giúp các em biết cách vận dụng vào thực tiễn đời sống hàng ngày.

  pdf7p vipatriciawoertz 02-06-2022 30 1   Download

 • Nội dung cuốn giáo trình "Lập trình Website" này bao gồm: bài 1 giới thiệu và cài đặt ứng dụng PHP, bài 2 phương thức cơ bản trong PHP, bài 3 Phép toán và phát biểu có điều kiện trong PHP, bài 4 form và các phương thức, bài 5 đối tượng Session và một số đối tượng khác, bài 6 hàm và tập tin, bài 7 khai báo và sử dụng mảng, bài 8 thao tác trên cơ sở dữ liệu MSQL, bài 9 PHP và Database.

  pdf156p cucngoainhan0 08-04-2022 14 3   Download

 • Bài viết đề xuất mô hình tính toán và kiến trúc một mảng tái cấu hình cấu trúc thô CGRA (Coarse-Grained Reconfigurable Architecture) cho các ứng dụng điều khiển đòi hỏi hiệu năng tính toán cao. Đây là một mô hình tính toán mới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới thông lượng tính toán lớn trong khi vẫn phải cân bằng các yếu tố: độ phức tạp, tính mềm dẻo và hiệu năng hoạt động của hệ thống. Mảng CGRA được đề xuất trong bài báo có thể được tích hợp như một phần tử tính toán trong các hệ thống SoC (System-onchip) có khả năng cấu hình động ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 17 1   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp kết hợp mạng cảm biến không dây và điện toán đám mây để thiết lập hệ thống giám sát theo thời gian thực môi trường sống kèm theo chức năng điều khiển các thiết bị điện bên trong một tòa nhà. Hệ thống, được thiết kế theo kiến trúc đa tầng, được sử dụng để giám sát môi trường, quản lý hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí trong các lớp học ở đại học Hoa Sen. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập, làm việc phù hợp đồng thời giảm tiêu thụ điện năng.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 22 2   Download

 • Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

  pdf14p vithales 20-04-2022 31 4   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 12 năm 2020-2021 - Trường THPT Tân Túc” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phân loại học sinh. Đồng thời giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn học. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf16p wanglinkai_2005 30-03-2022 21 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lập Trình căn bản gồm sáu chương chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế.

  pdf124p hoababytrang2510 10-03-2022 15 4   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu mảng trong lập trình; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu tập hợp trong .Net; Mô tả, khởi tạo và sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình; Sử dụng thành thạo lớp StringBuilder khi thao tác động với chuỗi.

  pdf23p cuchoami2510 18-02-2022 14 1   Download

 • (NB) Toàn bộ giáo trình gồm sáu chương chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan, giúp người học có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế.

  pdf88p caphesuadathembotngot 26-12-2021 20 4   Download

 • Bài viết bàn về vấn đề là phải xây dựng quan niệm thành đường lối chung, bởi quan niệm “Cách mạng tư sản” có vai trò quan trọng trong quá trình dạy và học thế giới lịch sử cận đại thời kỳ đầu ở nhà trường bình dân. Các phương tiện giáo dục được chúng tôi phát huy không chỉ để thiết lập khái niệm Cách mạng tư sản trong giáo trình lịch sử cận đại thế giới sơ khai mà còn có thể được sử dụng để thiết lập hệ thống quan niệm trong dạy và học lịch sử theo cách mang lại các hoạt động cho học sinh.

  pdf15p thienlangso 15-12-2021 12 0   Download

 • Ebook Bài tập quản trị sản xuất: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Chương 8: Quản trị tồn kho nhu cầu độc lập - tính toán các số cơ bản của hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập; Chương 9: Hoạch định nhu cầu vật liệu - ứng dụng kỹ thuật hoạch định nhu vật liệu vào việc tính toán nhu cầu phụ thuộc và lập kế hoạch sản xuất đặt hàng; Chương 10: Lập tiến độ và kiểm soát các hoạt động chế tạo - giải quyết các bài toán tính toán chi tiêu đầu vào và đầu ra ở các nơi làm việc của quá trình sản xuất, lập kế hoạch tiến độ sản xuất; Chương 11: Lập tiến độ và kiểm soát dự án - ứng dụng kỹ thuật sơ đồ Gantt ...

  pdf117p cucngoainhan4 26-11-2021 91 13   Download

 • Tập bài giảng Lập trình mạng gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1: Lịch sử phát triển của Internet và dịch vụ internet; chương 2: ngôn ngữ HTML, chương 3: lập trình script, chương 4: lập trình ASP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p cucngoainhan3 19-11-2021 21 3   Download

 • Tập bài giảng Thực hành kỹ thuật lập trình gồm có 3 bài: Bài 1 - lập trình trên form làm việc với các cấu trúc dữ liệu đơn giản, bài 2 - lập trình trên form xử lý các cấu trúc dữ liệu nâng cao, bài 3 - lập trình trên form bước đầu thao tác với cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf303p cucngoainhan3 19-11-2021 13 4   Download

 • Mô hình thiết bị tự làm “mô hình thực tập điều khiển tự động sử dụng bộ lập trình plc cỡ nhỏ” có ưu điểm là lắp đặt đầy đủ các thiết bị khí cụ điện, bộ PLC cỡ nhỏ để học được nhiều bài thực hành trong các mô đun trang bị điện và mô đun PLC cỡ nhỏ và mang tính thực tiễn cao sát với các mạch trang bị điện và các mạch điều khiển tự động sử dụng bộ lập trình PLC cỡ nhỏ được ứng dụng rộng rãi hiện nay trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghiệp.

  pdf19p vibigates 04-11-2021 16 0   Download

 • Nội dung khóa luận trình bày về thiết lập phương trình dao động của màng và nghiên cứu dao động của một số màng có hình dạng đặc biệt như màng chữ nhật, màng tròn và một số hàm đặc biệt có liên quan như hàm Betsen và hàm Gamma. Giải một số bài tập về dao động màng như dao động của màng chữ nhật, màng vuông, màng tròn và bài tập về hàm Betsen.

  pdf59p cucngoainhan2 02-11-2021 14 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2021 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới quy trình lập pháp ở Việt Nam trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; Thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vivacation2711 18-10-2021 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài tập Lập trình mạng
p_strCode=baitaplaptrinhmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2