intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập xây dựng

Xem 1-20 trên 8040 kết quả Bài tập xây dựng
 • Bài viết Một số bất định về kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tập trung phân tích một số bất định chủ yếu về kỹ thuật thường gặp liên quan đến việc lựa chọn các tham số đầu vào trong thiết kế cơ sở.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế - cơ sở lý thuyết và hàm ý thực tiễn cho thành phố Đà Nẵng" tập trung nghiên cứu các tiền đề của việc xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế, qua đó cung cấp cơ sở khoa học và đưa ra các hàm ý thực tiễn cho Đà Nẵng trong việc phát triển thành một trung tâm tài chính quốc tế có quy mô khu vực.

  pdf11p ngoccthanh 29-06-2022 3 0   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết "Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", tác giả tập trung làm rõ những vấn đề liên quan về tư tưởng “Thần linh pháp quyền” trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam, từ đó, rút ra được bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới, bất cứ chế độ xã hội nào cũng đều quan tâm đặc biệt đến sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc mình. Thực tế lịch sử cho thấy, muốn xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là phải đi liền với giải quyết các vấn đề xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Trong bài viết "Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển thể dục thể thao", tác giả đưa ra một vài quan điểm của bác Hồ về vai trò của thể dục thể thao và từ đó vận dụng vào phát triển thể dục thể thao nước ta hiện nay.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Việc nghiên cứu luật thương mại quốc tế trong kinh tế thị trường là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bài viết "Luật Thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường" tập trung nghiên cứu về nguồn luật và sự phát triển của luật thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến hoạt động thương mại quốc tế. Nội dung bài viết sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của WTO và của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Phân loại bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột với mô hình ResNet kết hợp tập trung xây dựng một bộ dữ liệu của hai loại bệnh phổ biển trên cây dưa chuột là bệnh phấn trắng, bệnh sương mai và bình thường của cây dưa chuột trồng trong môi trường tự nhiên có nền nhiễu đa dạng, có nhiều nhiễu ánh sáng từ yếu đến mạnh và triệu chứng bệnh từ ít đến nhiều, từ đó đề xuất một mô hình kết hợp để đạt được một mô hình tốt nhằm ứng dụng cho thực tế trong sản xuất cây trồng này.

  pdf5p vianapatricia 22-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Đề xuất giải pháp hạn chế chậm tiến độ thi công xây dựng công trình áp dụng cho chủ đầu tư tập trung tìm hiểu những nguyên nhân gây nên tình trạng chậm tiến độ trong thi công các công trình xây dựng, từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng cho chủ đầu tư để có thể khắc phục được tình trạng này.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 1 0   Download

 • Lựa chọn xây dựng mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển” hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đó là phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Và trên thực tế, các quốc gia xây dựng thành công “Nhà nước kiến tạo phát triển” đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế. Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội và truyền thống chính trị, Nhà nước Việt Nam có thể học tập một số kinh nghiệm của các “Nhà nước kiến tạo phát triển” trên thế giới để từng bước xây dựng một “Nhà nước kiến tạo phát triển” cho riêng mình.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Hiện nay, cùng với với quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền các cấp, văn hoá công sở đang được mọi tầng lớp xã hội quan tâm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy văn hóa công sở là một dạng đặc thù của văn hóa xã hội bao gồm tổng thể các giá trị, chuẩn mực, cách hành xử trong hoạt động công sở mà các thành viên trong công sở thừa nhận và tuân theo để ứng xử với nhau trong nội bộ công sở và phục vụ xã hội.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về nguồn luật điều chỉnh về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế; nghiên cứu sự hài hòa hóa pháp luật và tác động của nó đến công tác đấu tranh chống các hành vi trái luật xâm phạm đến an toàn, an ninh hàng hải quốc tế. Bài viết "Pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng pháp luật Việt Nam tiệm cận với các quy định của pháp luật quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải quốc tế.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động toàn diện làm thay đổi cấu trúc và phương thức hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng. Ở Việt Nam trong nhưng năm qua, hệ thống ngân hàng đang từng bước nâng cấp lên hệ thống “Ngân hàng số”. Sự phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng cũng đi kèm không ít thách thức về thể chế, vốn đầu tư lớn, về nguồn nhân lực…đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lộ trình phát triển an toàn, bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh luôn theo đuổi khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để thực hiện khát vọng đó, Hồ Chí Minh coi việc việc phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực có vị trí quan trọng hàng đầu. Bài viết "Phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển đất nước và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” là khát vọng cháy bỏng, là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là điểm mấu chốt, cốt lõi, xuyên suốt đồng thời phản ánh tính toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tập trung làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đây là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng, tác giả đề xuất một số biện pháp chính nhằm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp là cần thiết, cấp bách hiện nay. Trong phạm vi bài viết "Vai trò của Công đoàn khu công nghiệp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ", tác giả đề cập chủ yếu đến cơ sở pháp lý, cũng như vai trò của Công đoàn khu công nghiệp hiện nay và một số giải pháp nâng cao vai trò của Công đoàn khu công nghiệp trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại khu công nghiệp trong thời gian tới.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • (BQ) Phần 2 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Phần 2 cuốn Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học gồm có 2 chương, trình bày các phương pháp phát triển năng lực đọc tiếp nhận và cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học, hướng dẫn xây dựng bài tập luyện tập tiếp nhận và cảm thụ văn học trong chương trình Tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p runordie1 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Vi phạm lâm luật trong quản lý bảo vệ rừng đặc dụng khu vực Tây Bắc Việt Nam" được thực hiện nhằm đánh giá một cách cụ thể về những nguyên nhân cũng như những loại vi phạm lâm luật thường xuyên xảy ra để các cơ quan chuyên môn ra quyết định phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả cao cho quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng.

  pdf10p thanhthanh191 15-06-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài tập xây dựng
p_strCode=baitapxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2