intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán kinh tế

Xem 1-20 trên 6488 kết quả Bài toán kinh tế
 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể tạo cấu trúc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p dongcoxanh25 22-06-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao - Chương 1: Báo cáo tài chính theo các mô hình kế toán và sự vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: báo cáo tài chính theo các mô hình kế toán; sự vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 20 0   Download

 • Bài viết Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển đảo trình bày một số các nội dung: Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững nền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Phát huy sức mạnh của đồng bào miền biển và bộ đội Hải quân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; Bảo vệ chủ quyền biển đảo nhằm tạo môi trường phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu của luận án "Sự tham gia của Thái Lan vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu và hàm ý chính sách cho Việt Nam" là nghiên cứu sự tham gia của Thái Lan vào mạng sản xuất ô tô toàn cầu để đúc rút bài học giúp Việt Nam tham gia có hiệu quả (tham gia vào công đoạn sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, đồng thời nâng cao quy mô thị trường và cải thiện năng lực sản xuất...) vào các mạng sản xuất ô tô toàn cầu để phát triển công nghiệp ô tô của mình.

  pdf197p hoamaudon2510 16-06-2022 13 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p tomjerry010 14-06-2022 19 1   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả tính toán tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải động cơ diesel D243 khi sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME) bằng phần mềm AVL BOOST. Nhiên liệu DME được mô phỏng phun trực tiếp vào trong xylanh động cơ tương tự như diesel.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 47 0   Download

 • Bài giảng Toán cao cấp C2 với mục tiêu giúp các bạn hiểu biết về ma trận; định thức; các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính; ứng dụng trong bài toán kinh tế; các vấn đề trong không gian véc-tơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p tomjerry010 14-06-2022 36 2   Download

 • Việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh liên tục 24/7 và đảm bảo chất lượng nước theo quy định luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO). Với việc tiếp cận và triển khai áp dụng chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” do tổ chức Y tế thế giớ ban hành và hướng dẫn từ năm 2007 và áp dụng tại SAWACO từ năm 2009 đến nay, đã giúp cho SAWACO chủ động trong việc đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế toán quản trị lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p charaznable 06-06-2022 19 2   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 4: Kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p charaznable 06-06-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại; kế toán mua, bán ngoại tệ; kế toán chuyển đổi ngoại tệ; kế toán kết quả kinh doanh ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p charaznable 06-06-2022 1 1   Download

 • Học phần nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc trong chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho khối ngành kinh tế nói chung và cũng là môn học tiên quyết để học các môn chuyên ngành của ngành kế toán, tài chính nói riêng. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học bắt đầu làm quen với các môn học liên quan đến kế toán. Bài viết "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán" nhằm chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc giảng dạy môn học này một cách hiệu quả.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 11 1   Download

 • Có nhiều phương thức để giúp việc học dễ dàng hơn từ việc thiết kế slide bài giảng hấp dẫn đến việc đưa tình huống thực tế vào nội dung giảng dạy. Bài viết "Kinh nghiệm trong việc đưa tình huống thực tế vào ví dụ trong giảng dạy môn Kiểm toán" được thực hiện nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm trong việc đưa tình huống thực tế vào giảng dạy môn kiểm toán.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 17 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 15 1   Download

 • Bài viết "Chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp" tập trung vào các vấn đề: Nội dung hạch toán tài khoản Giá vốn hàng bán, thực tế phản ánh chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp năm 2014, một số chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng của thông tin giá vốn hàng bán, đề xuất sử dụng chỉ tiêu giá vốn hàng bán khi tính toán các tỷ số tài chính.

  pdf7p runordie2 07-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này có nội dung trình bày về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về phân tích môi trường vĩ mô trong kinh doanh quốc tế; phân tích ngành và cạnh tranh trong kinh doanh quốc tế; phân tích thị trường quốc tế mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 3: Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; đánh giá năng lực quốc tế hóa của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p charaznable 06-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 4: Các loại hình chiến lược và các phương thức xâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về các cấp chiến lược trong kinh doanh quốc tế; các loại hình chiến lược từ khung hội nhập toàn cầu/thích ứng địa phương; các chiến lược cạnh tranh theo tính chất ngành; các phương thức xâm nhập thị trường nước ngoài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p charaznable 06-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài toán kinh tế
p_strCode=baitoankinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2