intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản sắc văn hóa Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bản sắc văn hóa Việt Nam
 • Đề tài "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu gắn với phát triển du lịch tộc người ở huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu các giá trị văn hóa của tộc người Cơ tu ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam và thực trạng của công tác bảo tồn, phát huy các giá trị gắn với phát triển du lịch văn hóa tại đại phương, đồng thời, từ kết quả nghiên cứu đưa ra các gaiir pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch của địa phương.

  pdf118p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu một số hội làng ở Hà Nội" như bằng chứng về một nét đẹp của nền văn hóa - văn minh xóm làng Việt Nam mà Thăng Long - Hà Nội là đại diện. Đồng thời cũng là giữ gìn cho người Hà Nội một loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống mà ngày nay nó vẫn có ích trong công cuộc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf663p bakerboys07 05-07-2022 5 0   Download

 • Bài viết Du lịch đồng bằng sông Cửu Long: Đặc trưng và hội nhập – từ góc nhìn của các nhà du ký nửa đầu thế kỷ XX trình bày khái lược về thể tài du ký, điểm tên đội ngũ các tác giả viết du ký về Nam Bộ trên báo chí nửa đầu thế kỷ XX; Xác định những đặc trưng văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long được tái hiện qua các trang du ký; Giá trị của các trang du ký đối với vấn đề phát triển du lịch Đồng Bằng sông Cửu Long trong xu thế hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 5 2   Download

 • Hà Nội nghìn năm văn hiến đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa - lịch sử, với nét quyến rũ của cảnh quan và sự tao nhã, thanh lịch của người Tràng An đã và đang hẫp dẫn du khách mọi vùng trong cả nước và từ khắp nơi trên Thế giới. Bài viết trình bày xu thế phát triển du lịch Hà Nội và toàn cầu hoá.

  pdf3p vigeneralmotors 13-07-2022 8 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương hướng tiếp cận di sản Hán Nôm" bao gồm 25 bài tập trung tìm hiểu và khai thác giá trị của di sản Hán Nôm trong nghiên cứu văn hóa xã hội Việt Nam truyền thống, phục vụ sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi chi tiết.

  pdf352p bakerboys07 05-07-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Tập 1)" được viên soạn nhằm trao đổi những vấn đề khoa học, giới thiệu và công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf286p bakerboys07 05-07-2022 11 0   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính: Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa; Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; Chức năng di sản văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf111p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bản sắc di sản văn hóa Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân loại di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Tư liệu hóa di sản văn hóa. Hi vọng cuốn sách có thể đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

  pdf178p vigeneralmotors 11-07-2022 1 0   Download

 • Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Nghiên cứu bảo tồn lễ hội Thánh Gióng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf432p bakerboys07 05-07-2022 4 0   Download

 • Bài viết Giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Vĩnh Long hiện nay đề xuất một số giải pháp giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

  pdf5p visherylsandber 28-06-2022 9 2   Download

 • Báo cáo "Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình" tập trung trình bày các nội dung: người Mông ở Việt Nam và Hòa Bình, bản sắc văn hóa và biến đổi giá trị văn hóa, nguyên nhân biến đổi văn hóa và thách thức, giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mời bạn tham khảo.

  pdf43p thanhthanh191 21-06-2022 8 1   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 16 1   Download

 • Bài viết "Văn hóa - một phạm trù biến hóa: Tổng thuật lịch sử 400 năm biến đổi nhận thức về văn hóa" vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh để cung cấp những kiến thức mới về văn hóa và những ý nghĩa quan trọng của những nhận thức ấy đối với việc hoạch định các chính sách văn hóa của nhà nước.

  pdf11p thanhthanh191 21-06-2022 3 1   Download

 • Võ Diệu Thanh là bút danh quen thuộc đối với độc giả Đồng bằng sông Cửu Long 10 năm trở lại đây. Chị viết nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, ký sự với nhiều đề tài, chủ đề nhưng nổi bật nhất vẫn là thể loại truyện ngắn với đề tài về miền Nam, nơi chị sinh ra lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao thăng trầm trong cuộc sống.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 10 1   Download

 • Trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại đây đã xuất hiện không ít những tồn tại, nổi bật là cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, cơ chế chính sách thu hút đầu tư du lịch chưa được chú trọng. Do đó, để phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững cần thực hiện đồng bộ các giải pháp và cần sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, chính quyền, ban quản lý và người dân.

  pdf10p vimarissamayer 02-06-2022 28 1   Download

 • Kinh tế tư nhân đang là điểm tựa của nền kinh tế Việt Nam. Văn hóa kinh doanh là tài sản vô hình của doanh nghiệp, là nền tảng, là bệ đỡ để doanh nghiệp phát triển. Căn cứ vào các yếu tố địa văn hóa - chính trị, vào đặc trưng con người Hải Phòng, vào hình mẫu hai doanh nhân, vào đặc trưng cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh kinh tế - xã hội – văn hóa hôm nay, bài viết đưa ra 5 giải pháp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 20 1   Download

 • Niê Thanh Mai là nhà văn nữ người Ê Đê đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuộc, Đăk Lăk. Trong các truyện ngắn đã xuất bản, Niê Thanh Mai đều nhất quán hướng đến ghi nhận nét đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Thông qua tác phẩm, người đọc có thể hình dung ngôi nhà sàn, bậc cầu thang đến rượu cần, món ăn, nếp sinh hoạt, phong tục của đồng bào Ê Đê cụ thể mà độc đáo, sống động.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 13 1   Download

 • Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn và có hệ thống chặt chẽ. Cùng với sự phát triển chung của giáo dục thế giới, Trung Quốc tập trung phát triển giáo dục cho tương lai nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn cầu mang đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc. Bài viết trên cơ sở tổng hợp những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục của Trung Quốc hướng tới năm 2035 để cung cấp một kênh tham khảo cho quá trình hiện đại hóa giáo dục của Việt Nam.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết cho thấy vai trò quan trọng mang tính quyết định và định hướng của văn hóa đối với phát triển xã hội là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đó được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, được vận dụng vào các chính sách, chủ trương và đường lối phát triển đất nước và đang được hiện thực hóa dần trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 18 3   Download

 • Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là một đề tài mang tính cấp thiết đối với tình hình xã hội nước ta hiện nay khi những nét đặc trưng văn hóa dân tộc đang dần bị mai một và thay thế bởi xu hướng hiện đại hóa. Đề tài tập trung làm rõ thực trạng, hạn chế và đưa ra những biện pháp nhằm giữ gìn và khôi phục bản sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

  pdf7p vistephenhawking 20-04-2022 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản sắc văn hóa Việt Nam
p_strCode=bansacvanhoavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2