Báo cáo bộ phận

Xem 1-20 trên 6069 kết quả Báo cáo bộ phận
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: " xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf48p meomayhamchoi 29-06-2011 229 89   Download

 • Nội dung cơ bản của Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận trong Kế toán quản trị trình bày quan điểm về bộ phận trong quản trị. Các loại bộ phận trong doanh nghiệp, ảnh hưởng chi phí bộ phận phục vụ đến chi phí bộ phận chức năng và đánh giá thành quả quản lý.

  pdf18p vespa_12 14-04-2014 244 28   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng với kết cấu gồm 2 phần giới thiệu một số nội dung về sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận và thực trạng báo cáo kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng, xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p bevi123 13-11-2015 39 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về Báo cáo bộ phận tại các DN thương mại, nghiên cứu thực trạng lập báo cáo bộ phận tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường, đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng hệ thống Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p hetiheti 08-03-2017 6 3   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận với mục đích quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính.

  pdf10p anh0510 24-03-2016 20 2   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính: a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; b) Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp; và c) Đưa ra những đánh giá hợp lý về doanh nghiệp. ...

  pdf12p quochung 21-07-2009 527 188   Download

 • SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi, kết hợp với các hoạt động nghiên cứu đầu tư, thể thao, văn hoá xã hội... Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có những đặc điểm...

  pdf71p inside33 08-12-2012 126 50   Download

 • lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính: a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; b) Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp

  pdf20p womanhood911_06 03-11-2009 266 41   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính.

  pdf13p estupendo4 19-08-2016 12 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kế toán quản trị", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phân tích biến động của chi phí và doanh thu, phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf203p doinhugiobay_06 10-12-2015 43 20   Download

 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một bộ báo cáo gồm nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau do doanh nghiệp lập và báo cáo cho các tổ chức có liên quan theo quy định. Ở Việt Nam,theo quy định của bộ tài chính thì doanh nghiệp phải lập các BCTC theo định kỳ có thể là tháng, quý hay năm bao gồm các loại báo cáo: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Bài viết này đi giới thiệu tổng...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 1534 792   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giảng viên tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị bài 5: Đánh giá thành quả quản lý.

  ppt41p nhihoangpham 09-09-2014 149 52   Download

 • Sau khi tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận có thể biết cách lập báo cáo bộ phận, biết cách phân tích báo cáo bộ phận để đánh giá thành quả bộ phận và thành quả quản lý bộ phận.

  pdf25p nhihoangpham 09-09-2014 78 19   Download

 • Chương 5 Đánh giá trách nhiệm quản lý thuộc bài giảng kế toán quản trị. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán trách nhiệm & trung tâm trách nhiệm, đánh giá kết quả bộ phận, phân tích báo cáo bộ phận.

  pdf37p holoesinin 13-06-2014 63 15   Download

 • Mục tiêu của chương 8 "Kế toán trách nhiệm" gồm có: Giải thích các nguyên tắc phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho bộ phận kinh doanh chính, giải thích nguyên tắc lập và công dụng của báo cáo bộ phận, giải thích các trung tâm trách nhiệm và cách đánh giá các trung tâm trách nhiệm.

  ppt49p tangtuy19 21-07-2016 29 10   Download

 • Để NĐT hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng tôi xin đưa ra các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28: “Báo cáo bộ phận”.

  pdf21p hamdocsach08 26-12-2010 98 8   Download

 • Bài giảng chương 5 đề cập đến vấn đề đánh giá trách nhiệm quản lý trong kế toán quản trị. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận, trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ.

  pdf0p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 29 7   Download

 • Mục đích là Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf2p hoangly 24-06-2009 1003 287   Download

 • Trong xã hội tân tiến nói chung và lĩnh vực kinh doanh, quản trị nói riêng, người lãnh đạo cần phải biết tổ chức, phân phối, tiên liệu, ra quyết định và kiểm soát mọi hoạt động trong doanh nghiệp hầu chỉ đạo và hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy cần phải nắm vững kết quả hoạt động của doanh nghiệp, biết phân tích, đánh giá và đề ra những phương án cho tương lai....

  pdf124p coxetuanloc 07-01-2013 94 29   Download

 • Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ những nội dung của định h-ớng XHCN nền KTTT, báo cáo đã phân tích vị trí, vai trò của kinh tế nhà n-ớc trong quá trình định h-ớng ấy. Xuất phát từ thực trạng của kinh tế nhà n-ớc ở Việt Nam hiện nay, báo cáo nêu ra một số giải pháp nhằm đảm bảo cho kinh tế nhà n-ớc thực hiện tốt vai trò chủ đạo của mình - một trong những yếu tố quyết định để định h-ớng XHCN cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân......

  pdf4p thulanh1 05-09-2011 45 11   Download

Đồng bộ tài khoản