intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tình hình bán lẻ

Xem 1-20 trên 182 kết quả Báo cáo tình hình bán lẻ
 • Việt Nam đang đi từ con đường bán lẻ cổ xưa đến một ngành công nghiệp bán lẻ hiện đại với mức đóng góp 15 % GDP hàng năm. Đến năm 2012, doanh thu ngành bán lẻ có thể đạt 85 tỷ USD. thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian qua vẫn chỉ nghiêng về số lượng mà chưa đi vào chất, nguồn nhân lực và phong cách tiểu thương vẫn tồn tại. “Tính chuyên nghiệp yếu, phong cách tiểu thương vẫn dai dẳng, khả năng quản trị còn kém......

  pdf45p rose_12 03-12-2012 235 100   Download

 • 19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: ………………………………………………

  pdf2p banhnamdua 29-06-2013 2053 63   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Mẫu số 5 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Trong năm hợp đồng thứ 1 Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (2) (3) Trong năm hợp đồng thứ 2 Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (4) (5) Trong các năm hợp đồng sau Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (6) (7)

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 97 2   Download

 • Đơn vị :……………… Mẫu số B09-H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Năm 200… Đơn vị tính :……… STT CHỈ TIÊU Mã số Dự Thực toán hiện So sánh Số tương đối 3 Số tuyệt đối 4 A I 1 2 3 II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 Thu phí, lệ phí B Tổng số thu trong kỳ Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ Thu sự nghiệp khác Kinh phí NSNN cấp KP hoạt động thường xuyên KP thực hiện đề tài...

  pdf2p vantrungtran 02-02-2010 149 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế và lệ phí hải quan do doanh nghiệp tự in', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 356 16   Download

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND HUYỆN…… -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày tháng năm BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA DẠY NGHỀ CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ STT Tên cơ sở tham gia dạy nghề Tên nghề NĂM 2010 Số lao động được dạy nghề Tổng kinh phí (1000 đồng) Ví dụ 1 2 3 Trung cấp nghề Du Lịch Hà Nội Trung tâm dạy nghề Ba Vì Công ty đào tạo nghề xuất khẩu lao động Nghiệp vụ lễ tân Trồng trọt (kỹ thuật trồng …) May công nghiệp NĂM 2011...

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 45 1   Download

 • Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng là chỉ tiêu thống kê quan trọng không chỉ đối với phạm vi quốc gia mà còn đối với phạm vi lãnh thổ tỉnh, thành phố. Hiện nay, trong các báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quí, năm của ngành Thống kê từ cấp Tổng cục đến cấp Cục TK tỉnh, thành phố trực thuọc trung ương đều có chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Lãnh đạo các cấp từ trung ương đến tỉnh, thành phố sử dụng chỉ tiêu tổng mức...

  pdf43p lanlan38 02-04-2013 223 28   Download

 • Thông tư số: 11/2015/TT-NHNN - phần phụ lục trình bày mẫu báo cáo tình hình xử lý nợ vay của các công ty nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong quá trình sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p tsmttc_010 28-08-2015 42 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích tình hình bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của VN từ năm 2000 đến 2013 theo 2 giai đoạn là trước và sau khi gia nhập WTO. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp phân tích thống kê kinh tế, các số liệu thu thập về tình hình bán lẻ hàng hóa và dịch vụ từ năm 2000 đến 2013, phân tích dựa trên các báo cáo chỉ số phát triển kinh doanh bán lẻ toàn cầu.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 12 0   Download

 • Hình thức và nội dung của một bản báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý sẽ được trình bày chi tiết thông qua mẫu Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 3 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 15 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung và hình thức trình bày của một bản báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ qua mẫu Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của văn phòng công ty cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được chia sẻ dưới đây. Hi vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn lập được một bản BCTC đầy đủ nội dung và chi tiết nhất. Chúc các bạn thành công!

  pdf33p lanwangji 12-02-2020 13 0   Download

 • Tham khảo Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 4 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà để nắm được quy tắc trình bày một bản báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý đầy đủ và chi tiết về nội dung và hình thức nhé, chúc các bạn thành công!

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 25 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính theo quý đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính theo quý gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 1 năm 2019 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý. Chúc các bạn thành công!

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 19 0   Download

 • Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 2 năm 2019 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn tìm hiểu về cách trình bày hình thức và nội dung đúng chuẩn cho một bản báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 9 0   Download

 • Cùng tham khảo Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 2 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà để nắm được các phương thức trình bày về nội dung và hính thức của một báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý của văn phòng công ty trong thời kỳ tài chính. Chúc các bạn thành công!

  pdf22p lanwangji 12-02-2020 15 0   Download

 • Cùng tham khảo Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2019 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội để nắm được các phương thức trình bày về nội dung và hính thức của một báo cáo tài chính riêng lẻ theo quý của trụ sở chính trong một công ty. Chúc các bạn thành công!

  pdf34p hanguangjun 18-02-2020 7 0   Download

 • Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2 năm 2019 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội tập hợp các báo cáo thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh thông tin về tình hình tài chính - kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán quý 22 năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p hanguangjun 18-02-2020 9 0   Download

 • Làm thế nào để lập một bản báo cáo tài chính riêng lẻ đúng chuẩn theo chế độ hiện hành? Nội dung của một bản báo cáo tài chính năm gồm những gì? Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2019 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín được chia sẻ dưới đây để tìm hiểu chi tiết về hình thức, nội dung trình bày báo cáo tài chính riêng lẻ. Chúc các bạn thành công!

  pdf33p hanguangjun 18-02-2020 15 0   Download

 • Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua, báo cáo này còn giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p hanguangjun 18-02-2020 14 0   Download

 • Nhân viên lập hóa đơn chịu trách nhiệm lập hóa đơn sản phẩm nội địa-xuất khẩu; Cập nhật theo dõi giá sản phẩm; Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ xuất kho và giá bán; Làm việc với tổ trưởng nghiệp vụ để giải quyết các vấn đề phát sinh khi vướng thủ tục; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty vào cuối năm.

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo tình hình bán lẻ
p_strCode=baocaotinhhinhbanle

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2