intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo vệ tổ quốc

Xem 1-20 trên 5635 kết quả Bảo vệ tổ quốc
 • Luận văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền trẻ em thông qua hoạt động xét xử, đồng thời nghiên cứu thực trạng quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động giải quyết, xét xử sơ thẩm vụ án để làm sáng tỏ những hạn chế, bất cập để đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền trẻ em thông qua hoạt động xét xử các vụ án trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  pdf90p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

 • Hành vi sử dụng chính phủ điện tử của người dân luôn được bao quanh bởi các khía cạnh văn hoá quốc gia. Do đó, hiểu rõ tác động của các yếu tố văn hoá quốc giá đến hành vi sử dụng là rất quan trọng để phổ biến rộng rãi chính phủ điện tử đến người dân. Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của chủ nghĩa cá nhân đối với hành vi sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

  pdf14p viintuit 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Thịnh (1946-2015): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chi bộ-Đảng bộ xã Đồng Thịnh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ; Đảng bộ xã Đồng Thịnh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf184p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Phan Đình Phùng (1954-2016): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương, con người và truyền thống; chi bộ Long Thành, chi bộ Khu phố Phan Đình Phùng trong thời kỳ 1954-1975; Chi bộ Tiểu khu Phan Đình Phùng trong thời kì 1975-1986;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p hoahogxanh11 06-09-2023 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Yên (1946-2016): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Bình Yên trong chống Mỹ cứu nước; Đảng bọ xã Bình Yên trong thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Đảng bộ xã Bình Yên bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới; Đảng bộ xã Bình Yên trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946-2015): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf168p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến (1946-2015): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ xã Phú Tiến lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ xã Phú Tiến lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (1946-2015): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chi bộ lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đảng bộ Chợ Chu lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf256p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đại Từ (1958-2013): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ thị trấn Đại Từ lãnh đạo nhân dân bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ thị trấn Đại Từ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phú Lạc (1946-2005): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lãnh đạo nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước; lãnh đạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Cam Giá (1946-2018): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ xã Cam Giá trong thời kì xây dựng, bảo vệ tổ quốc; Đảng bộ phường Cam Giá thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 1996-2018;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Linh (1946-2016): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương, con người và truyền thống; Chi bộ xã Định Biên Thượng-Bình Trung trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Chi bộ-Đảng bộ xã Bảo Linh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf184p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Tích Lương (1946-2018): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương - con người và truyền thống; chi bộ Tích Lương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Chi bộ - Đảng bộ xã Tích Lương trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đảng bộ Tích Lương trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Kim Sơn (1946-2016): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương, con người và truyền thống; Cơ sở Đảng xã Kim Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Chi bộ xã Kim Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đảng bộ xã Kim Sơn trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh (1947-2013): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ Yên Ninh lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1985); Đảng bộ Yên Ninh lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Quy Kỳ (1946-2016): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ xã Quy Kỳ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ xã Quy Kỳ trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đảng bộ xã Quy Kỳ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf194p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946-2010): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ Tân Đức lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ và nhân dân Tân Đức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf196p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Lam Vĩ (1947-2005): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ Lam Vĩ lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Đảng bộ Lam Vĩ trong sự nghiệp đổi mới 1986-2000; Những chuyển biến mới ở Lam Vĩ giai đoạn 2000-2005;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf119p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đổ (1946-2014): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Yên Đổ lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ xã Yên Đổ lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946-2013): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Phủ Lý lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ xã Phủ Lý lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ tổ quốc
p_strCode=baovetoquoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2