intTypePromotion=3

Các phép toán về tọa độ vecto

Xem 1-16 trên 16 kết quả Các phép toán về tọa độ vecto
 • Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Chuyên đề Phương pháp tọa độ không gian do Ngô Nguyên biên soạn sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học.

  pdf100p sugarnofree 01-01-2018 119 5   Download

 • Chương 3 trình bày những kiến thức về không gian vector Rn. Chương này giúp người học nắm bắt được một số khái niệm cơ bản như không gian vector, không gian vector con, không gian sinh bởi tập hợp, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; nắm bắt được các phép toán cơ sở, số chiều, hạng của hệ vector; biết được các phép toán về tọa độ vector, ma trận chuyển cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p allbymyself_10 02-03-2016 34 5   Download

 • Về kiến thức: - Biết các khái niệm hệ toạ độ trong không gian, toạ độ của một vectơ, toạ độ của điểm, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, khoảng cách giữa hai điểm. - Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích có hướng. - Biết phương trình mặt cầu. 2Về kĩ năng: - Tính được toạ độ của tổng, hiệu hai vectơ, tích của một vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ. - Tính được tích có hướng của hai vectơ.

  pdf5p huyenmy2204 09-12-2009 632 68   Download

 • I. Mục đích - Yêu cầu: Thông qua kiểm tra 1 tiết chương III, học sinh cần phải làm được những vấn đề sau: - Xác định toạ độ của một điểm trong không gian và biết thực hiện các phép toán về vectơ thông qua tạo độ của các vectơ đó. - Biết cách viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng, của mặt cầu. biết cách xét vị trí tương đối của chúng bằng phương pháp toạ độ, đồng thời biết...

  pdf9p abcdef_35 21-09-2011 53 9   Download

 • Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.  Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.  Phương trình mặt cầu. Kĩ năng:  Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.  Viết được phương trình mặt cầu. Thái độ:  Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.  Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. ...

  pdf7p chenxanh_1 19-09-2011 124 12   Download

 • Mục đích,yêu cầu: +Biết tính tọa độ của một điểm và một vectơ ; biết tính toán các biểu thức tọa độ của các phép toán về vectơ: cộng, trừ các vectơ , nhân một số với một vectơ ;biết tính tích vô hướng của hai vectơ và biết các ứng dụng của tích vô hướng. +Biết lập phương trình tổng quát của mặt phẳng

  pdf9p abcdef_35 21-09-2011 72 5   Download

 • Kiến thức:  Nắm được khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.  Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.  Phương trình mặt cầu. Kĩ năng:  Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.  Viết được phương trình mặt cầu.

  pdf7p chenxanh_1 19-09-2011 43 2   Download

 • Kiến thức:  Nắm được khái niệm toạ độ của điểm và vectơ trong không gian.  Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.  Phương trình mặt cầu. Kĩ năng:  Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.  Viết được phương trình mặt cầu. Thái độ:  Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học.  Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. ...

  pdf7p chenxanh_1 19-09-2011 30 2   Download

 • 1. Về kiến thức: - Nắm được nắm được công thức phép toán vectơ bằng phương pháp tọa độ và phương trình đường thẳng. 2. Về kỹ năng: - Tìm tọa độ các vectơ, tọa độ điểm. - Lập phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng. 3. Về thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải toán cho học sinh. 4. Về tư duy: - Rèn luyện tư duy logic cho học sinh.

  pdf3p dauxanhnguyenhuong_1 29-09-2011 215 16   Download

 • MỤC TIÊU - Về kiến thức: + Hiểu được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian. + Xác định tọa độ của 1 điểm, của vectơ các phép trái của nó. + Tích vô hướng của 2 vectơ, độ dài của vectơ, khoảng cách 2 điểm - Về kĩ năng: + Tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm + Biết cách tính tích vô

  pdf13p abcdef_35 21-09-2011 66 8   Download

 • Mục tiêu:  Về kiến thức: Biết các khái niệm hệ toạ độ trong không gian, toạ độ của một vectơ, toạ độ của điểm, biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ, khoảng cách giữa hai điểm. Biết khái niệm và một số ứng dụng của tích có hướng. Biết phương trình mặt cầu.  Về kĩ năng: Tính được toạ độ của tổng, hiệu hai vectơ, tích của một vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ. Tính được tích có hướng của hai vectơ.

  pdf9p yesno123 17-09-2011 95 5   Download

 • Hiểu được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian. + Xác định tọa độ của 1 điểm, của vectơ các phép toán của nó. * Về kĩ năng: + Tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm. + Tìm được biểu thức toạ độ của các phép toán vec tơ * Về tư duy và thái độ: HS phải tích cực học tập, hoạt động theo yêu cầu của GV.

  pdf10p abcdef_41 06-11-2011 61 5   Download

 • Kiến thức: Củng cố:  Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.  Phương trình mặt cầu.  Khái niệm vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.  Phương trình tổng quát của mặt phẳng.  Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc. Kĩ năng:  Thành thạo các phép tính về biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.  Biết lập phương trình mặt cầu. ...

  pdf7p chenxanh_1 19-09-2011 58 2   Download

 • Hiểu được định nghĩa của hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian.Xác định tọa độ của một điểm, của một vectơ, Xác định tọa độ của 1 điểm, của vectơ các phép toán của nó.Về kĩ năng:Tìm được tọa độ của 1 vectơ, của điểm. Về tư duy và thái độ: HS phải tích cực học tập và hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh, Giáo viên: Giáo án, thước kẻ. + Học sinh: đồ dùng học tập như thước, compa III.

  pdf23p ntgioi120406 04-12-2009 1142 232   Download

 • Hình học afin là môn hình học không có bao hàm các khái niệm về gốc tọa độ, chiều dài hay góc, mà thay vào đó là các khái niệm về phép trừ của các điểm để cho ra một vectơ. Nó thuộc dạng nằm giữa của hình học Euclide và hình học xạ ảnh (hình học chiếu). Nó còn gọi là hình học của không gian afin, của một chiều cho sẵn n trên trường K. Trường hợp K là số thực, ta sẽ cụ thể hơn. ...

  pdf25p cindy03 19-01-2011 136 38   Download

 • Phần 1 tài liệu Phương pháp giải toán trắc nghiệm hình học giải tích do Trần Bá Hà Biên soạn cung cấp cho người đọc phương pháp giải các bài toán trắc nghiệm về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng bao gồm: Tọa độ điểm - Phép tính vectơ, đường thẳng trong mặt phẳng, đường tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p tramnamcodon_04 03-04-2016 64 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Các phép toán về tọa độ vecto
p_strCode=cacpheptoanvetoadovecto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản