intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ phú thọ

Xem 1-20 trên 467 kết quả Cán bộ phú thọ
 • Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý trường THCS của Phòng GD&ĐT Thanh Thủy, luận văn đề xuất các biện pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý trường THCS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.

  pdf108p bakerboys03 02-05-2022 7 4   Download

 • Bài viết này đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của đội ngũ cán bộ quản lý và lao động trực tiếp làm việc trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công tác phục vụ khách du lịch quốc tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Phú Thọ trong tương lai.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 18 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện Luật Bình đẳng giới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, các ở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn cũng đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nƣớc và mục tiêu bình đẳng giới.

  pdf127p badbuddy08 25-03-2022 10 1   Download

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận, đánh giá đúng thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

  pdf104p badbuddy06 04-03-2022 10 2   Download

 • Quyết định số 3236/2021/QĐ-BYT ban hành quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

  doc21p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 3237/2021/QĐ-BYT ban hành quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

  doc23p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 3238/2021/QĐ-BYT ban hành quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

 • Quyết định số 1540/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc6p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1701/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” vay vốn ODA của AFD. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1995/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 2260/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 78 0   Download

 • Đối với ung thư vú (UTV) xạ trị là điều trị bổ túc cần thiết giúp giảm tái phát tại chỗ tại vùng, gia tăng sống còn. Tuy nhiên, xạ trị có tác dụng phụ lên tim mạch nhất là với UTV trái. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh biến chứng và tử vong do tim mạch tăng tỉ lệ thuận với liều trung bình lên tim. Các kỹ thuật xạ trị mới trong xạ trị ung thư vú trái giúp tối ưu hóa liều vào thể tích xạ và bảo vệ tốt hơn cơ quan lành, càng đòi hỏi độ chính xác cao khi đặt bệnh.

  pdf10p vishivnadar 21-01-2022 31 0   Download

 • Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp cần được quy hoạch có sơ sở khoa học nhằm bố trí các loại hình sử dụng đất đai phù hợp với tiềm năng khu vực là một vấn đề mang tính cấp thiết. Cần có hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo lãnh thổ hợp lý nhằm góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội . Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, tôi chọn đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất sử dụng tài nguyên đất cho mục nông nghiệp ở Huyện Đồng Phú”.

  pdf4p vizhangyiming 22-12-2021 17 2   Download

 • Giáo dục thể chất nói chung và môn học Thể dục trong nhà trường nói riêng giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Tạo cho các em lòng say mê, hứng thú về môn học và yêu thích bộ môn, qua đó giúp các em rèn luyện thân thể tốt, có sức khoẻ đảm bảo việc học tập, việc sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi các em đảm bảo tính vừa sức, hấp dẫn đó là mục đích của nghiên cứu nhằm tạo niềm yêu thích học môn thể dục của học sinh tại trường THCS Thường Thạnh, quận Cái Răng Thành phố Cần Thơ hiện nay.

  pdf8p vicolinzheng 13-12-2021 5 0   Download

 • Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn) là một cuốn tài liệu hữu ích để tra cứu các quy định, các ký hiệu, tiêu chuẩn liên quan đến gia công hàn cắt kim loại. Tài liệu này được trình bày bao quát trực quan dễ hiểu nên phù hợp với bất kỳ ai từ người thợ công nhân đến kỹ sư, từ sinh viên đến cán bộ giảng dạy. Nội dung cuốn sách có bố cục 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung: Bản vẽ kỹ thuật hàn, vật liệu hàn, thiết bị và công nghệ hàn, ứng suất và biến dạng hàn, kiểm tra chất lượng hàn.

  pdf330p cucngoainhan4 26-11-2021 8 1   Download

 • Hi vọng Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Địa lí có đáp án - Trường THPT Bình Phú, Bình Dương được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

  doc10p hienchuot96 26-10-2021 1 0   Download

 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được thành lập theo Quyết định số 65/CT ngày 05/03/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Viện có chức năng “Điều tra nghiên cứu và sử dụng các tài nguyên động vật, thực vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và cả nước, bảo vệ môi trường sống, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái học và tài nguyên sinh vật”.

  pdf5p viwendy2711 05-10-2021 8 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng quản lý của công chức cấp xã, phường và hoạt động nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức cấp xã, phường của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p pulpfiction 12-09-2021 6 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đề xuất các biện pháp quản lý Quy hoạch này để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục của huyện đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo hiện nay.

  pdf112p tomcangxanh90 19-08-2021 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ phú thọ
p_strCode=canbophutho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2