intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi tiết gia công

Xem 1-20 trên 6607 kết quả Chi tiết gia công
 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ" hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập dự toán và quyết toán NSNN cấp huyện; phân tích thực trạng công tác lập dự toán và quyết toán NSNN tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ để đánh giá kết quả đạt đƣợc và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p unforgottennight04 14-09-2022 8 0   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu" nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại TT, đặc biệt tập trung nghiên cứu về tổ chức báo cáo kế toán trong điều kiện mới hiện nay ở đơn vị sự nghiệp công lập. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf117p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Vận dụng EVA để đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi" là vận dụng EVA để đánh giá thành quả hoạt động của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai" là đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p unforgottennight04 14-09-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Tổng Công tu Sông Thu" là thiết kế và triển khai việc tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Tổng công ty Sông Thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf102p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu" trình bày các chủ điểm đàm phán liên quan đến chuyên ngành xuất nhập khẩu như mua bán gia công, mua bán kỹ gởi, hợp tác kinh doanh, chuyển giao công nghệ, các thủ tục soạn thảo và ký kết hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf241p unforgottennight03 27-08-2022 5 2   Download

 • Việt Nam - Văn hóa và tộc người: Phần 2 gồm có một số bài viết như: Từ ruộng công đến ruộng tư, tổ chức giáp từ Trung Hoa đến Việt Nam, "Dân chủ Làng - Xã", Làng xã Hương Sơn (Ghi chép dân tộc học), Nhận xét bước đầu về gia đình của Người Việt, Mặt trời với nghi lễ trên nương của người Mãng (Mạng Ư) ở Tây Bắc Việt Nam),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf156p runordie8 05-09-2022 0 0   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 ebook Phong tục Việt Nam cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phong tục xã hội của Việt Nam ở một số khía cạnh như: Vua tôi, Thầy trò, Bầu bạn, Quan dân, Chủ - khách, Chủ nhà - người ở, Dâu gia, Nho giáo, Phật giáo, Lão tử giáo, Nghề làm ruộng, Nghề nuôi tằm, Nghề bách công,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf237p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Xây dựng mô hình phát triển bền vững ngành thủy sản Cát Bà" nhằm cùng với cộng đồng địa phương (bao gồm sự tham gia của cả cộng đồng dân, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội) phát hiện ra các nguy cơ đe dọa đến sinh kế và nguồn thu nhập của họ, qua đó xây dựng kế hoạch mang tính khả thi cho địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf9p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các số liệu thống kê về quá trình phát triển của ngành thủy sản, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết "Đánh giá hiện trạng phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam" đã đề cập đến khái niệm phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác hải sản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf8p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Đề xuất sơ bộ về bộ chỉ số phát triển bền vững trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam" nhằm xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững trong NTTS là một trong những công cụ hữu hiệu để đánh giá tính bền vững của hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản góp phần vào việc xây dựng chính sách, chiến lược và định hướng phát triển hàng năm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf15p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá tính bền vững trong phát triển nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam" nhằm mô tả một cách toàn diện hiện trạng phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam trong thời gian qua trên quan điểm phát triển bền vững là sự kết hợp hợp lý giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf12p tieuvulinhhoa 22-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Quản lý các vùng đất ngập nước trong phát triển bền vững nghề cá ở Việt Nam" đề xuất và áp dụng một số phương pháp tiếp cận quản lý tài nguyên đất ngập nước như: quản lý dựa trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái; quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng; và đồng quản lý tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf7p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các thành tựu, bối cảnh phát triển nghề cá thế giới và các thách thức/rào cản liên quan đến phát triển bền vững ngành trong thời gian tới, bản chiến lược "Cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản" sẽ xác định các mục tiêu, đề ra các nguyên tắc chỉ đạo PTBV ngành và các giải pháp chủ yếu để lồng ghép phát triển bền vững vào các kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành.

  pdf14p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Phân chia tuyến biển và giao quyền quản lý tuyến biển ven bờ cho các cộng đồng ngư dân" tập trung phân tích sự cần thiết phải phân chia tuyến biển ở Việt Nam, kinh nghiệm phân chia tuyến biển của các nước trên thế giới, và đề xuất một số định hướng để phân chia tuyến biển trong điều kiện ở Việt Nam cũng như đề xuất các cơ chế, về tổ chức thực hiện, chủ yếu thông qua việc áp dụng tiếp cận đồng quản lý và phân cấp quản lý các tuyến biển.

  pdf4p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng bản hướng dẫn khu vực về đồng quản lý nghề cá, áp dụng quyền sử dụng của cộng đồng" cung cấp những nội dung về: quản lý nghề cá quy mô nhỏ bằng tiếp cận đồng quản lý (ĐQL); xây dựng hướng dẫn quốc gia cho hỗ trợ cải tiến quản lý nghề cá quy mô nhỏ thông qua tiếp cận ĐQL; quy mô và khả năng sử dụng bản hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf5p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Những bài học về đồng quản lý nghề cá tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Thái Lan" sẽ đưa ra những ý kiến ban đầu của nhóm công tác xung quanh vấn đề áp dụng đồng quản lý trong quản lý nghề cá sau chuyến đi: sự phân biệt giữa đồng quản lý và quản lý trên cơ sở cộng đồng, tác dụng và các bài học để thực hiện tốt quản lý trên cơ sở cộng đồng/đồng quản lý nghề cá tại Lào và Thái Lan, một số khuyến nghị cho việc áp dụng phương pháp đồng quản lý trong quản lý nghề cá tại Việt Nam.

  pdf9p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tổng hợp về mối quan hệ tự do hóa thương mại – đói nghèo nông thôn - Môi trường trong nghề nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau" cho thấy sự cần thiết phải có môi trường chính sách khuyến khích nuôi tôm bền vững, cơ chế chia sẻ công bằng lợi ích của tự do hóa thương mại và khuyến khích nuôi tôm như một chiến lược giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf7p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Sản lượng vỏ tôm lột xác trong quá trình nuôi tôm thâm canh và thử nghiệm sản xuất chitin" trình bày kết quả khảo sát sản lượng vỏ lột xác của tôm thẻ chân trắng trong quá trình nuôi thâm canh theo độ tuổi từ 40 đến trên 90 ngày. Đồng thời, phân tích các thành phần chính của vỏ tôm lột xác, thử nghiệm sản xuất, xác định hiệu suất thu hồi và đánh giá chất lượng chitin thu được. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf7p tieuvulinhhoa 22-09-2022 41 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 35 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi tiết gia công
p_strCode=chitietgiacong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2