intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược bảo tồn

Xem 1-20 trên 514 kết quả Chiến lược bảo tồn
 • Bài viết thảo luận và phân tích các phương pháp tiếp cận khác nhau hiện nay đang được thực hiện tại các khu vực được bảo vệ ở Himalaya và trình bày những thiếu sót cũng như thế mạnh của chúng trong việc đạt các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết giới thiệu về hệ thống thủy nông đập Đồng Cam nổi bật không chỉ ở miền Trung mà còn tiêu biểu và đại diện cho Việt Nam về văn minh lúa nước theo phương thức truyền thống “dẫn thủy nhập điền”. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đồng Cam phù hợp chiến lược toàn cầu về an ninh nguồn nước và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 9 4   Download

 • Ở Việt Nam, phần lớn cơ sở đào tạo kiến trúc sư đã đưa nội dung bảo tồn di sản kiến trúc vào chương trình đào tạo những nội dung này chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, và chưa được quan tâm một cách đúng mực. Trước đòi hỏi của xã hội về nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị, bài viết đề xuất một số ý kiến nhằm thay đổi chiến lược đào tạo nhân lực và khởi động chương trình đào tạo kiến trúc sư chuyên sâu về bảo tồn.

  pdf5p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu xác định vai trò quan trọng của văn hóa, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều nghị quyết, chiến lược, đề án, kế hoạch,... xây dựng, bảo tồn và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu những kinh nghiệm truyền thống về cách thức để tồn tại dưới sự ảnh hưởng của thiên tai đã phát triển trong lịch sử. Dựa trên nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực sông Côn, sông Hà Thanh - thành phố Quy Nhơn - Bình Định, bài báo tìm hiểu về văn hóa ứng xử sông nước trong phòng chống lũ lụt và xây dựng chiến lược thích ứng của người dân khu vực miền Trung và Bình Định trước đây.

  pdf14p vistephenhawking 26-04-2022 9 0   Download

 • Trong bối cảnh suy giảm đất ngập nước ngày càng gia tăng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn đất ngập nước được coi là định hướng chiến lược giúp đáp ứng mục tiêu sử dụng khôn khéo đất ngập nước. Bài viết này tổng hợp và phân tích các tài liệu trong và ngoài nước về du lịch gắn với bảo tồn đất ngập nước.

  pdf12p vithales 19-04-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ về sinh kế truyền thống cũng như những biến đổi trong sinh kế hiện nay của người Tày ở thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động sinh kế của người Tày và sự lựa chọn các chiến lược sinh kế của cư dân ở đây; góp phần tìm kiếm các giải pháp tốt nhất để ổn định đời sống, phát triển kinh tế cùng với việc bảo tồn các giá trị văn hóa của người Tày ở Tân Thanh.

  pdf154p badbuddy09 05-04-2022 8 1   Download

 • Nhà Lý là một triều đại thịnh trị trong nền quân chủ Việt Nam, quốc hiệu Đại Việt và tồn tại 216 năm. Bước vào thời kỳ phong kiến, với việc xây dựng chế độ trung ương tập quyền, nhà Lý đã có đủ sức mạnh để ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Nền kinh tế Đại Việt thời Lý phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế vào thời nhà Lý (1009-1225) trong lịch sử Việt Nam, bao gồm nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại và tiền tệ.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 10 1   Download

 • Sự bền vững, ổn định về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là điều kiện, tiền đề đảm bảo cho sự ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống xã hội.

  pdf8p vilouispasteur 03-03-2022 18 0   Download

 • Tài liệu học tập Luật Môi trường gồm có 7 chương với những nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nước, rừng; giải quyết tranh chấp môi trường; thực thi các điều ước quốc tế về môi trường.

  pdf136p cucngoainhan7 23-02-2022 13 5   Download

 • Trật gân chày sau là một tình trạng bệnh lí hiếm gặp dẫn đến dễ bị chẩn đoán sót hoặc muộn. Đa số tác giả cho rằng việc điều trị bảo tồn không đem lại kết quả tốt bằng phẫu thuật nên việc chẩn đoán đúng để đưa ra chiến lược điều trị là rất quan trọng. Khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng kết hợp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh giúp tránh bỏ sót tổn thương

  pdf7p viclerkmaxwel 16-02-2022 7 0   Download

 • Bài viết đặt ra vấn đề phương pháp, cách tiếp cận và một số quan điểm khoa học trong nghiên cứu nhận diện giá trị của di sản văn hóa trong chiến lược bảo tồn văn hóa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 10 1   Download

 • Nội dung của cuốn Tài liệu học tập Luật môi trường gồm có 7 chương, giới thiệu đến các bạn những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường; Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!

  pdf62p caphesuadathemtieu 06-01-2022 7 1   Download

 • An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, quan trọng nhất của an ninh quốc gia, quyết định sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước và cũng là nơi phải đối diện với nhiều thách thức an ninh chính trị. Từ việc phân tích tình hình an ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên.

  pdf7p meyerowitz 25-12-2021 20 2   Download

 • Nghiên cứu đa dạng di truyền nhằm mục đích tìm ra mối quan hệ giữa các kiểu gen trong tập đoàn giống/dòng cây trồng, từ đó có thể đưa ra chiến lược chọn tạo giống, cải thiện nguồn gen. Nghiên cứu này đã sử dụng 09 chỉ thị phân tử SSR để đánh giá mức độ đa dạng di truyền của 120 giống/dòng đậu nành (Glycine max (L.) Merr.) đang được bảo tồn tại ngân hàng giống trường Đại học Cần Thơ.

  pdf8p mudbound 10-12-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Công tác quốc phòng và an ninh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p caphesuadathemhanh 03-12-2021 9 1   Download

 • Bài nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các TSTT địa phương, cơ sở khoa học về bảo tồn và phát triển về TSTT địa phương, các nhân tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển TSTT địa phương và một số gợi ý cho việc xây dựng chiến lược bảo tồn và phát triển TSTT địa phương.

  pdf25p billyelliot 11-11-2021 24 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu về đời sống văn hóa của cư dân Ba làng An từ truyền thống đến hiện đại đã cụ thể hóa những giá trị tốt đẹp của cư dân Ba Làng An nói riêng và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Làm rõ mối quan hệ văn hóa lịch sử của cư dân với lịch sử cư dân tại đảo Lý Sơn một trong những hòn đảo có vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng đề xuất những giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa lành mạnh, bền vững trong thời kỳ hiện nay của cư dân vùng biển đảo tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf158p closefriend08 10-11-2021 4 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

  pdf112p xuanvinh197 29-10-2021 35 3   Download

 • Tài liệu này hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể điều chỉnh, cập nhật hướng dẫn phù hợp với diễn biến về hiện trạng đa dạng sinh học, mục tiêu và chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong thực tế.

  pdf47p xuanvinh197 28-10-2021 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược bảo tồn
p_strCode=chienluocbaoton

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2