intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn hóa trong toán

Xem 1-20 trên 1175 kết quả Chuẩn hóa trong toán
 • PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HOÁ Để giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập toán học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình, tài liệu sẽ giúp các bạn đòa sâu kiến thứu về toán. Tài liệu rất hay

  pdf5p trungtran2 13-08-2010 425 113   Download

 • Nghiên cứu đưa ra quy trình chuẩn hóa, tính toán trong đánh giá phát triển bền vững tổng hợp cấp địa phương: (i) Sử dụng phương pháp chuẩn hóa Min-Max để đưa giá trị các chỉ tiêu về miền giá trị [0,1] và có cùng ý nghĩa biến động trong đánh giá, sử dụng giá trị tham chiếu là mục tiêu hoặc giá trị xu hướng; (ii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn để tính toán chỉ số thành phần đại diện cho các nhóm chỉ tiêu; (iii) Sử dụng số bình quân nhân giản đơn tính chỉ số phát triển bền vững tổng hợp từ các chỉ số thành phần.

  pdf7p hanh_tv34 11-05-2019 29 0   Download

 • Mục đích của luận văn này là chỉ ra ý nghĩa của việc tái chuẩn hóa, sử dụng phép làm đều của Bogoliubov để tách các giản đồ phân kỳ thành hai phần hữu hạn và phân kỳ. Cuối cùng tái chuẩn hóa trong gần đúng một vòng và sử dụngphép toán R để khử phân kỳ cho trường hợp tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p capheviahe28 01-03-2021 0 0   Download

 • Kỹ thuật tìm điểm rơi trong bất đẳng thức Có thể nói tằng bài toán bất đằng thức nói chung và bài toán tìm GTNN, GTLN nói riêng là một trong nhửng bài toán được quan tâm đến nhiều ở các kỳ thi Học sinh giỏi, tuyển sinh Đại học,…và đặc biệt hơn nữa là với xu hước ra đề chung của Bộ GD – ĐT. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học thì bài toán bất đẳng thức là bài toán khó nhất trong đề thi mặc dù chỉ cần sử dụng một số bất đẳng thức cơ...

  pdf10p trungtran2 13-08-2010 2141 940   Download

 • Tuyển tập đề thi cao đẳng môn toán 2008-2010 Các đề thi được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình hóa học THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề thi có độ khó tương đương hoặc cao hơn các đề đã được sử dụng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng gần đây.

  pdf21p trungtran2 13-08-2010 1094 301   Download

 • Cho đến nay kiểm toán Việt Nam đã đi được chặng đường hơn 10 năm. Tuy không phải là một thời gian dài nhưng hoạt động kiểm toán Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc lành mạnh hoá nền tài chính Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển kinh tế. Do sự đòi hỏi của thực tiễn, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế và hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Sự ra đời của hệ thống chuẩn mực...

  pdf20p minhtam 16-07-2009 792 273   Download

 • Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức công tác kiểm toán ở nuớc ta đã có những phát triển vượt bậc. Hệ thống tài liệu về kiểm toán ngày càng đa dạng và phong phú, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán ngày càng hoàn thiện. Với mục tiêu cụ thể hoá một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán, cho nên trong quá trình làm đề án môn học, em chọn đề tài “Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính”....

  pdf63p quanvokiem 09-03-2010 530 244   Download

 • Tham khảo bài viết "Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế của Phạm Hoài Hương", bài viết này nhằm xác định mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế(IAS/IFRS), có liên quan đến 10 chuẩn mực kế toán chủ yếu có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính.

  pdf10p ken1802 25-04-2011 548 199   Download

 • Đề thi cao học viện toán học 2009 Các đề thi được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tài liệu dùng làm tham khảo rất hay.

  pdf0p trungtran2 13-08-2010 300 105   Download

 • Đ I H C QU C GIA TP.HCM TRƯ NG PH THÔNG NĂNG KHI U CHUYÊN Đ TOÁN H C S 8 Năm h c 2004-2005 L i ng Các b n thân m n ! Sau nh ng mong mu n và c g ng , cu i cùng chúng tôi - t p th h c sinh l p 12 Toán niên khóa 2002-2005 cùng các em l p 11 - cũng đã có th g i đ n các b n quy n Chuyên đ toán h c s 8 này ! Ti p n i truy n th ng, Chuyên...

  pdf76p trungtran2 13-08-2010 190 76   Download

 • Tài liệu 22 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp do PGS.TS. Võ Văn Nhị được biên soạn nhằm hệ thống hóa các vấn đề chuyên môn cần thiết cho các bạn chuyên ngành Kế toán và nhu cầu thực hành cho các bạn làm kế toán tại các doanh nghiệp. Dưới đây là phần 1 của Tài liệu mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về những chuẩn mực được đưa ra trong ngành Kế toán.

  pdf183p thuytrang_5 01-07-2015 135 55   Download

 • Tài liệu Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trình bày có hệ thống các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo từng đối tượng hạch toán kèm theo các ví dụ minh họa để bạn đọc dễ hiểu và dễ dàng vận dụng vào công việc hạch toán hàng ngày ở doanh nghiệp cũng như tiện lợi trong học tập, nghiên cứu. Nội dung Tài liệu gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây từ chương 1 đến chương 6. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf188p kiepnaybinhyen_02 05-12-2015 103 22   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là định hướng xây dựng khung chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để xây dựng khung chuyển đổi BCTC, cần phải xác lập và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế trong điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam, để thấy được những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của các nhân tố đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế.

  pdf223p ngocmai222 11-06-2018 80 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án là định hướng xây dựng khung chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để xây dựng khung chuyển đổi BCTC, cần phải xác lập và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế trong điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam, để thấy được những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của các nhân tố đến chuyển đổi BCTC sang chuẩn mực BCTC quốc tế.

  pdf223p sohucninh321 09-07-2019 73 14   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN; nghiên cứu thực trạng việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 56 10   Download

 • Các ngành công nghiệp thiên về xuất khẩu trên thế giới cũng rất mong muốn có được một khung quy định chuẩn trên toàn thế giới, để có thể hợp lý hoá quá trình thương mại quốc tế. Đó là nguyên nhân của việc thành lập của ISO. Việc tiêu chuẩn hoá quốc tế được thực hiện cho nhiều công nghệ trong những lĩnh vực khác nhau như xử lý và truyền dẫn thông tin, dệt, đóng gói, cung cấp hàng hoá, sản xuất và sử dụng năng lượng, đóng tàu, dịch vụ tài chính và ngân hàng. Việc tiêu...

  pdf3p bibocumi15 14-11-2012 66 9   Download

 • Với mục tiêu cụ thể hóa một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán mà "Đề án môn học: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính" đã được nghiên cứu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf65p betac123 25-03-2016 75 8   Download

 • Sự tái chuẩn hóa khối lượng hiệu dụng hạt – spin trội của hệ giả hai chiều đã được nghiên cứu trong gần đúng chắn động học bậc nhất. Chúng tôi đã xét đến hiệu ứng thế ảnh và hiệu ứng bề dày lớp vào trong tính tóan. Các kết quả số chứng tỏ rằng sự tái chuẩn hóa khối lượng hiệu dụng đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi hiệu ứng thế ảnh cũng như hiệu ứng bề dày lớp. Từ khóa: spin trội, sự tái chuẩn hóa, hệ 2D. 1. LÝ THUYẾT VỀ KHỐI LƯỢNG HIỆU DỤNG PHÂN...

  pdf8p nhatro75 22-07-2012 70 7   Download

 • Bài viết phân tích, so sánh làm rõ sự khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế khi áp dụng vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, những ưu việt khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách để báo cáo tài chính tại Việt Nam có thể hòa hợp và tuân thủ hoàn toàn các chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf4p thayboitinhyeu 05-03-2020 48 4   Download

 • Luận văn khái quát hóa cơ sở lý luận về hạch toán doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng được đề cập trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15. Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hạch toán doanh thu và chi phí của ii Hợp đồng xây dựng tại Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Dương. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p praishy3 12-03-2019 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
944 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn hóa trong toán
p_strCode=chuanhoatrongtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2