Chương trình C

Xem 1-20 trên 3927 kết quả Chương trình C
 • Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta: Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hấu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu " Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có.

  pdf65p doxuan 04-08-2009 1040 193   Download

 • Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có....

  doc119p cautinhtam 12-03-2010 319 108   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Kỹ thuật lập trình - Chương trình C đầu tiên

  pdf6p iceriver102 12-11-2010 142 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 3. lệnh trong chương trình c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p tungnguyensv 01-05-2010 144 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 4. hàm trong chương trình c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tungnguyensv 01-05-2010 140 34   Download

 • Tài liệu tham khảo về Chương trình C++

  pdf11p tungnguyensv 01-05-2010 117 26   Download

 • Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá chất lượng phần mềm. Kiểm thử đột biến đã được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình như là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. Bên cạnh việc sử dụng kiểm thử đột biến ở mức thực thi phần mềm, kiểm thử đột biến còn được sử dụng ở mức thiết kế để kiểm thử các đặc tả hoặc các mô hình của chương trình.

  pdf96p change15 08-07-2016 30 9   Download

 • Tài liệu "Chương trình C++" có kết cấu nội dung gồm 10 bài, nội dung trình bày về cấu trúc của một chương trình C++, cấu trúc của một chương trình C++, các toán tử, các cấu trúc điều khiển, con trỏ,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  doc66p nhung5tuyen10 03-03-2016 40 4   Download

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 2 - Các thành phần của một chương trình C/C++ đơn giản gồm có #include, hàm, định nghĩa dữ liệu và các phát biểu, khai báo hàm và định nghĩa hàm, các chú thích,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf21p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 21 2   Download

 • Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#” được thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý thuyết kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn và áp dụng để triển khai việc dò tìm và cải tiến mã xấu (lỗi cấu trúc) trong các chương trình hiện đại và phổ biến hiện nay (C#).

  pdf99p tuyettinh_ca 15-03-2010 451 153   Download

 • Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn có thể: Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm Biết được quá trình hình thành C Nên dùng C khi nào và tại sao Nắm được cấu trúc một chương trình C Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)

  pdf284p yeumala 05-04-2012 280 143   Download

 • Chương trình trên là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trìn viết đấu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hellol, word" lên màn hình. Đây là một trong những chương c trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì mà chương trình chúng ta làm.

  doc66p bangocdam 01-03-2012 276 139   Download

 • Đọc các chương trình được thiết kế như dưới đây, ghi lại kết quả đọc được và so sánh với kết quả khi chạy chương trình để kiểm tra kỹ năng vận dụng cấu trúc điều kiển chương trình.

  doc5p oxechip 25-03-2010 248 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 7. lớp trong chương trình c++', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p tungnguyensv 01-05-2010 261 79   Download

 • Giáo trình C gồm 12 bài với các nội dung chính: các khái niệm cơ bản, cấu trúc cơ bản của chương trình C, các lệnh vào ra, toán tử và biểu thức, các cấu trúc lặp, con trỏ và mảng, xâu kí tự, cấu trúc, hàm, tệp tin và file, đồ họa. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.

  doc119p thanglxkmhd 06-05-2014 83 41   Download

 • Ôn tập Ngôn ngữ lập trình C bao gồm các kiến thức về: lập trình là gì? cấu trúc cơ bản của một chương trình C, các kiểu dữ liệu cơ sở Hằng, biến Nhập / xuất dữ liệu, biểu thức và các toán tử và tìm hiểu một số chương trình mẫu.

  pdf33p slow_12 27-06-2014 92 24   Download

 • Bài 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++ Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng

  doc65p linhk8b 21-11-2011 89 18   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 Khái niệm cơ bản về C nhằm trình bày về khái niệm lập trình, cấu trúc cơ bản của một chương trình C, các kiểu dữ liệu cơ sở Hằng, biến Nhập / xuất dữ liệu và tìm hiểu một số chương trình mẫu.

  pdf36p slow_12 27-06-2014 49 15   Download

 • Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu h ọc m ột ngôn ng ữ l ập trình là b ằng một chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của...

  doc115p lqtien 29-08-2011 66 11   Download

 • Bài giảng Lập trình C++ - Chương 2: Cấu trúc của một chương trình C++ nhằm trình bày cấu trúc của một chương trình C++ đầy đủ; các bước thực hiện chương trình và các thao tác nhập xuất dữ liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p daihocquocgia32 18-07-2014 57 11   Download

Đồng bộ tài khoản