Bài Tập – Đọc Chương Trình C

Chia sẻ: Echip Echip | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
249
lượt xem
90
download

Bài Tập – Đọc Chương Trình C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đọc các chương trình được thiết kế như dưới đây, ghi lại kết quả đọc được và so sánh với kết quả khi chạy chương trình để kiểm tra kỹ năng vận dụng cấu trúc điều kiển chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập – Đọc Chương Trình C

  1. GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.1 Đọc các chương trình được thiết kế như dưới đây, ghi lại kết quả đọc được và so sánh với kết quả khi chạy chương trình để kiểm tra kỹ năng vận dụng cấu trúc điều kiển chương trình. //*****De 1 //*****De 4 #include #include void main() void main() { { cout
  2. GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.2 KQ: a = 10 , b = 4 , c = -2
  3. GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.3 //*****De 7 else b=c-a-2; #include a=c-(++b); void main() } { cout
  4. GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.4 void t15(int &m, int n) //*****De 13 { #include if(m*n>400) m=n*2; void z13(int &m, int n); n=m+60; void main() }//end t15 { KQ: 1. a = 21 , b = 20 cout
  5. GV.TVN Bài Tập – Đọc Chương Trình C P.5 //*****De 18 //*****De 20 #include #include int x18(int , int &); int z20(int&, int&); void main() void main() { { cout
Đồng bộ tài khoản