Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bình chánh
 • Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn phát hành và niêm yết với công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Chúng tôi đảm bảo công việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng...

  pdf120p haichau 24-06-2009 759 158   Download

 • báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2009 của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh.

  pdf4p thuyha 24-06-2009 435 73   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008; Căn cứ điều 19 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007; Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/20...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 61 9   Download

 • Các thành tựu trong việc cải tổ kinh tế cùng với việc gia nhập WTO giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng nhanh, FDI năm 2006 đạt 10,2 tỷ USD, năm 2007 đạt 20,3 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký bao gồm cả cấp mới và tăng vốn, vượt 56% kế hoạch dự kiến. FDI đầu tư vào ngành công nghiệp chiếm 63%, dịch vụ chiếm 34,5%. Do đó, các ngành công nghiệp và dịch vụ được dự báo sẽ tăng trưởng...

  pdf118p ngocdung 19-06-2009 456 105   Download

 • Quyết định số 1118/QĐ-UB-QLĐT về việc di chuyển dân cư và đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày đồ án xuất khẩu do nhà nước thu hồi đất và cho Công ty cổ phẩn TNHH Pou Yuen-Việt Nam thuê đất và đầu tư tại xã tân tạo và xã Bình Trị Đông thuộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawbds7 06-11-2009 76 4   Download

Đồng bộ tài khoản