intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty khang thịnh phát

Xem 1-7 trên 7 kết quả Công ty khang thịnh phát
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Thương mại sản xuất gỗ Khang Thịnh Phát; Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu từ khâu mua, quản lí NVL đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại kho và phòng kế toán về tình hình xuất nhập tồn NVL tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán nguyên vật liệu.

  pdf104p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới. Đời sống của người dân ngày càng thịnh vượng kéo theo sự phát sinh những nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản ăn no mặc ấm, đó là nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu được khẳng định mình, nhu cầu trao đổi thông tin… chính những nhu cầu đó đã làm cho những ngành dịch vụ như công nghệ thông tin hay viễn thông phát triển. Ngày nay, Internet không chỉ là dịch vụ có mặt tại các văn phòng, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp...

  doc79p masterdtech24 16-08-2013 166 41   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập theo sự phát triển của thế giới và xu hướng của thời đại. Hội nhập và phát triển kinh tế là một cơ hội đồng thời cũng là một sự thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và cụ thể các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Nó phải chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt từ bên ngoài cũng như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa ưu thế...

  pdf102p tuanloccuoi 02-01-2013 74 14   Download

 • Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, đòi hỏi các đơn vị quốc doanh phải thay đổi cách suy nghĩ, đường lối của đơn vị trong việc tổ chức hoạt động sản cuất kinh doanh .

  doc47p pechip1711 03-12-2012 207 76   Download

 • Sự thịnh vượng của một quốc gia được tạo ra chứ không phải kế thừa. Nó không phát triển từ sự sẵn có tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, lãi suất, hay giá trị tiền tệ của một quốc gia giống như điều mà kinh tế học cổ điển khăng khăng khẳng định. kiểu hình của sự thành công trong cạnh tranh tại 10 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới, trái ngược với sự hiểu biết thông thường mà hướng dẫn sự suy nghĩ của nhiều công ty và chính phủ quốc gia - và hiện đang phổ biến...

  doc0p anhtu_1002 15-11-2011 171 29   Download

 • Có thể khẳng định rằng trong hầu hết mọi hoạt động dịch vụ phục vụ cho sản xuất - kinh doanh hiện nay giữa các doanh nghiệp trong nước đều được các bên cụ thể hoá bằng hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết, đồng thời nó cũng là cơ sở để Toà án và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi có tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện....

  pdf17p kemoc3 11-06-2011 388 124   Download

 • Từ công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ các chủ DN xuất hiện và ngày càng tăng, khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với sự phát triển của đất nước. Họ được đánh giá là nguyên khí của quốc gia, đội ngũ tiên phong của công cuộc đổi mới. Bác Hồ đã từng viết : “Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng"....

  pdf65p minhtam 15-07-2009 384 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty khang thịnh phát
p_strCode=congtykhangthinhphat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2