intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa vật lý giếng khoan

Xem 1-20 trên 73 kết quả Địa vật lý giếng khoan
 • Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều ph−ơng pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan. Việc ứng dụng các ph−ơng vật lý để nghiên cứu lát cắt địa chất giếng khoan qua các thời kỳ và từng đối t−ợng khác nhau...

  pdf25p northernlight 18-07-2011 485 131   Download

 • Bài tập Địa vật lý giếng khoan Các thông số được cung cấp trên biểu đồ log Hệ số kết dính m = 2 Hệ số bão hoà n = 2 Hệ số thông của đá a = 1 Thể tích sét Vsh = 0.8 x ΔJ Mật độ đất đá khung ρmat = 2.68 (g/cm3) Mật độ chất lưu ρfluid = 1 (g/cm3) Độ rỗng sét фsh = 30 %

  doc14p dolphin_zoo 27-03-2010 304 111   Download

 • Ch-ơng 2 Nguyên lý chung trong địa vật lý giếng khoan 2.1. Các ph-ơng pháp khảo sát 2.1.1. Hệ thiết bị đo (hệ quan sát) Cũng nh- các hệ đo ghi của các ph-ơng pháp địa vật lý trên mặt, mỗi ph-ơng pháp địa vật lý trong giếng khoan đ-ợc thực hiện nhờ một hệ thống thiết bị đo ghi. Hệ đo ghi này có hai phần chính là máy giếng và trạm. Hai phần này làm việc đồng bộ với nhau nhờ có cáp nối giữa chúng. Máy giếng, hay còn gọi là Zond (tool) là phần máy thả vào...

  pdf13p northernlight 18-07-2011 246 89   Download

 • Ch-ơng 3 Các ph-ơng pháp điện từ tr-ờng 3.1. Giới thiệu Trong địa vật lý giếng khoan, các ph-ơng pháp điện từ tr-ờng bao gồm rất nhiều phép đo khác nhau nhằm xác định giá trị điện trở suất/độ dẫn điện của đất đá ở thành giếng khoan. Các ph-ơng pháp trong nhóm này có các đặc điểm chung là qua các điện cực hoặc ống dây phát các tín hiệu (dòng điện hoặc tr-ờng điện từ) kích thích vào môi tr-ờng nghiên cứu rồi dùng các điện cực/ống dây khác đặt cách điểm phát một khoảng nhất định để thu...

  pdf30p northernlight 18-07-2011 242 79   Download

 • Ch-ơng 8 Các ph-ơng pháp đo khác 8.1. Đo đ-ờng kính giếng Đ-ờng kính giếng khoan là một tham số thể hiện đặc tính cơ học rất quan trọng, mặt khác nó lại là một số liệu dùng để thể hiệu chỉnh các số liệu đo của các ph-ơng pháp địa vật lý giếng khoan khác nhau khi xử lý tài liệu. 8.1.1. Sơ đồ nguyên tắc của phép đo Phép đo đ-ờng kính giếng đ-ợc thực hiện nhờ các cặp càng. Các càng trong cặp đặt đối diện nhau qua trục máy giếng. Khi thả tới đáy giếng các cặp càng...

  pdf21p northernlight 18-07-2011 161 63   Download

 • Cho đến nay, phân tích thạch học theo tài liệu địa vật lý giếng khoan (carota) chủ yếu là bán định lượng và vẽ thiết đồ kết quả phân tích trên Excel. Kết quả phân tích phụ thuộc vào chủ quan của người phân tích và mất nhiều thời gian và công sức. Bài báo này giới thiệu chương trình phân tích thạch học tự động tài liệu carota và chương trình thành lập thiết đồ kết quả phân tích trên AutoCAD và MapInfo. Từ khoá: chương trình phân tích thạch học, địa vật lý giếng khoan, carota, chương trình...

  pdf6p can_loc 25-07-2012 179 43   Download

 • Ch-ơng 3 Các ph-ơng pháp điện từ tr-ờng 3.1. Giới thiệu Trong địa vật lý giếng khoan, các ph-ơng pháp điện từ tr-ờng bao gồm rất nhiều phép đo khác nhau nhằm xác định giá trị điện trở suất/độ dẫn điện của đất đá ở thành giếng khoan. Các ph-ơng pháp trong nhóm này có các đặc điểm chung là qua các điện cực hoặc ống dây phát các tín hiệu (dòng điện hoặc tr-ờng điện từ) kích thích vào môi tr-ờng nghiên cứu rồi dùng các điện cực/ống dây khác đặt cách điểm phát một khoảng nhất định để thu...

  pdf21p northernlight 18-07-2011 109 33   Download

 • Bài giảng Địa vật lý giếng khoan - Phần mở đầu gồm có những nội dung chính sau: Vai trò của địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK), lịch sử phát triển của ĐVLGK, đo ghi ĐVLGK, các tham số vật lý thạch học xác định từ tài liệu ĐVLGK, môi trường xung quanh giếng khoan.

  pdf12p tangtuy05 25-03-2016 124 23   Download

 • Bài giảng Địa vật lý giếng khoan - Phần 3: Các phương pháp điện từ. Phần này gồm có những nội dung chính như: Các phương pháp đo điện trở (phương pháp thông thường, hội tụ, vi hệ điện cực), các phương pháp đo độ dẫn điện (phương pháp cảm ứng), phương pháp tốc độ lan truyền sóng điện từ EPT.

  pdf15p tangtuy05 25-03-2016 96 12   Download

 • Bài báo trình bày một phương pháp mới phân loại đá chứa theo các quan hệ thiết lập sẵn giữa độ thấm và độ rỗng dựa trên cơ sở của đơn vị thủy lực và phân bố thủy lực tổng hợp. Ứng dụng của mạng nơron trong dự báo phân bố thủy lực tổng hợp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí của một tầng sản phẩm trong trầm tích siliciclastic cũng được trình bày trong báo cáo này.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 67 5   Download

 • Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan giúp xác định tướng đá nhằm phục hồi môi trường trầm tích của lô 102 thuộc bồn trũng Sông Hồng, góp phần trong việc xác định không gian phân bố các tầng đá sinh, chứa và chắn ở khu vực nghiên cứu, góp phần trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí.

  pdf18p hulk1234 01-06-2018 42 1   Download

 • Bài viết đề cập đến việc sử dụng tổ hợp các phương pháp phân tích thuộc tính địa chấn như thuộc tính biên độ (biên độ âm cực đại, biên độ trung bình, biến đổi biên độ theo khoảng cách), thuộc tính tần số (phổ tần số, tần số chủ đạo) kết hợp với phương pháp phân tích tướng và môi trường trầm tích dọc theo các giếng khoan dựa trên các tài liệu cổ sinh, địa vật lý giếng khoan, mô tả mẫu lõi nhằm làm sáng tỏ đặc điểm phân bố và tính chất vỉa chứa địa tầng của đối tượng Oligocene khu vực bẫy địa tầng LG, Lô 09-2/10 bể Cửu Long.

  pdf7p bibianh 26-09-2019 31 1   Download

 • Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan.

  pdf255p 986753421 05-06-2012 270 126   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, luận án Tiến sĩ Địa chất "Đặc điểm nứt nẻ trong đá móng Granitoid mỏ hải sư đen trên cơ sở phân tích tổng hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan và thuộc tính địa chấn" giới thiệu đến các bạn đặc điểm địa chất địa vật lý vùng nghiên cứu trong khung cấu trúc bể Cửu Long, phương pháp mô hình hóa độ rỗng nứt nẻ trong đá móng mỏ hải sư đen, đặc điểm nứt nẻ trong đá móng Granitoid mỏ hải sư đen theo tài liệu địa vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf162p ngochunghcm 29-10-2015 150 25   Download

 • Ch-ơng 7 Các ph-ơng pháp đo khí dung dịch và các tham số cơ học 7.1. Mở đầu Khi công nghệ khoan đã có nhiều thay đổi nhất là khoan những giếng khoan sâu, khoan định h-ớng khoan ngang, khoan bằng các dung dịch cơ sở khác nhau, các ph-ơng pháp địa vật lý nghiên cứu giếng khoan cũng có những thay đổi t-ơng ứng nhằm khai thác đ-ợc nhiều thông tin phục vụ cho các nghiên cứu địa chất địa hoá và cho kỹ thuật điều khiển tự động trong công nghệ khoan giếng. Hiện tại có rất nhiều phép...

  pdf27p northernlight 18-07-2011 192 68   Download

 • Ch-ơng 9 Lấy mẫu thành giếng và khoan nổ Để giúp cho việc khẳng định những tính toán phân tích kết luận của các ph-ơng pháp địa vật lý trong giếng khoan về thành phần thạch học hay chất l-u bão hoà trong các lớp đá ng-ời ta cần phải lấy mẫu ở thành giếng bằng các thiết bị có dùng cáp sau khi công việc khoan kết thúc. Các mẫu lấy ở thành giếng đ-ợc gán chiều sâu chính xác theo cáp, và những kết quả phân tích những mẫu này đ-ợc so sánh với kết quả phân tích tài...

  pdf10p northernlight 18-07-2011 172 66   Download

 • Ch-ơng 6 Ph-ơng pháp sóng âm Ph-ơng pháp sóng âm còn gọi là ph-ơng pháp siêu âm hay ph-ơng pháp âm (Sonic Log) xuất hiện muộn hơn các ph-ơng pháp địa vật lý nghiên cứu giếng khoan khác nh-: Ph-ơng pháp điện từ, phóng xạ hạt nhân, nh-ng lại có phạm vi ứng dụng khá rộng. Nguyên lý của ph-ơng pháp sóng âm là đánh giá tính chất đàn hồi của các lớp đá ở thành giếng dựa trên cơ sở của sự lan truyền sóng đàn hồi trong các lớp đá đó. Khi lan truyền trong các lớp đá khác...

  pdf30p northernlight 18-07-2011 185 65   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình địa vật lý giếng khoan', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf269p khanhtoank49 20-09-2013 171 41   Download

 • Trong phàn này chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề sau: Cột địa tầng của giếng khoan gồm các loại đá (thạch học) nào?, Có hydrocarbon ở trong giếng không? Nếu có thì ở chiều sâu nào? Có cần phải thử vỉa hay không? Loại hydrocarbon nào: dầu, khí, condensate? Có bao nhiêu hydrocarbon? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p tangtuy05 25-03-2016 90 10   Download

 • Trên cơ sở các lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh kết hợp với nghiên cứu thực tiễn, phân tích đánh giá thực trạng và phân tích quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ địa vật lý giếng khoan của Xí Nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Xí nghiệp Địa vật lý - Giếng Khoan.

  pdf97p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Địa vật lý giếng khoan
p_strCode=diavatlygiengkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2