intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự toán chi phí trong sản xuất

Xem 1-20 trên 240 kết quả Dự toán chi phí trong sản xuất
 • Mục tiêu bài học sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm những kiến thức sau: Khái niệm dự toán chi phí, tại sao cần dự toán chi phí, dự toán có những yếu tố nào, các bước dự toán chi phí,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p nguyenhaisu 27-08-2017 62 7   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm ra những hạn chế trong công tác này. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, giúp các nhà quản trị xác định một cách chính xác mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hướng đến thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.

  pdf9p quenchua10 18-01-2021 13 1   Download

 • Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu của các sinh viên ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất. Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ bài 1 đến bài 4 với các nội dung: khái quát về doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp, dự toán chi phí trong sản xuất, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

  pdf66p kloikloi 14-10-2017 150 38   Download

 • Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là các chi phí sản xuất được tập hợp theo những phạm vi, giới hạn nhất định nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí trước hết phải căn cứ vào địa điểm phát sinh chi phí và công dụng của chi phí trong sản xuất (tức là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí), căn cứ vào đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu và trình độ quản lý chi phí sản xuất.

  doc18p lanqiren 20-05-2020 40 2   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: ♦ Liệt kê và giải thích được các mục đích của việc lập dự toán. ♦ Nắm được qui trình và trình tự lập dự toán. ♦ Nắm được quá trình quản trị dự toán trong tổ chức. ♦ Mô tả trình tự và phương pháp lập dự toán chủ đạo. ♦ Soạn thảo được các dự toán: dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán nguyên liệu trực tiếp, dự toán lao động trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí...

  pdf20p akvevn 08-04-2011 1180 327   Download

 • Triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị (KTQT) vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, đang là vấn đề được các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Bài viết nêu lên những nội dung cơ bản của KTQT chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản VN, bao gồm: công tác lập dự tóan chi phí, công tác tính giá, công tác phân tích thông tin chi phí…phục vụ yêu cầu kiểm soát chi phí, đánh giá trách nhiệm bộ phận quản lý và...

  pdf24p hamdocsach08 27-12-2010 423 113   Download

 • Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tamynhan2 04-07-2020 47 8   Download

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản, làm rõ bản chất, vai trò và nội dung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH SH Tech Vina dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

  pdf115p kethamoi8 12-10-2020 22 5   Download

 • Kế toán quản trị ngoài hệ thống dự toán tĩnh đang được lập trong các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc lập các dự toán linh hoạt đối phó với các biến động của thị trường. Dự toán linh hoạt được lập cho từng mức độ hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng giúp các nhà quản trị điều chỉnh kịp thời các quyết định sản xuất đảm bảo tính hiệu quả.

  pdf5p vinobita2711 29-05-2019 40 0   Download

 • Để tồn tại và phát triển đi lên trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.Trong tất cả các yếu tố công tác hạch toán kế toán rất cần thiết trong mỗI đơn vị sản xuất kinh doanh,nó giúp ta hạch toán các khoảng chi phí trong đơn vị cũng như cho từng loạI sản phẩm.Công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm là khâu trọng tâm....

  pdf46p meomayhamchoi 29-06-2011 399 144   Download

 • Mục đích nghiên cứu cùng với việc hệ thống hóa các lý luận chung về phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh, luận văn sẽ phân tích, đánh giá thực trạng lập dự toán và phân tích biến động chi phí, từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.

  pdf26p depthat 13-03-2014 103 28   Download

 • Cùng với việc hệ thống hóa các lý luận chung về phân tích biến động chi phí trong sản xuất kinh doanh, luận văn sẽ phân tích, đánh giá thực trạng lập dự toán và phân tích biến động chi phí, từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích biến động chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 98 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận về chi phí, giá thành dịch vụ trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh, cách thức tập hợp chi phí phương pháp tính giá thành dịch vụ ăn uống tại công ty Cổ phần Du lịch DMZ; so sánh với lý luận, rút ra nhận xét đánh giá thực tiễn và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Du lịch DMZ.

  pdf90p bautroibinhyen1 02-11-2016 67 7   Download

 • Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phải tuân theo các nguyên tắc sau: để hạch toán hàng tồn kho trong xây lắp, kế toán chỉ áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, mà không dùng phương pháp kiểm kê định kỳ; hạch toán chi phí nhất thiết phải được phân tích theo từng khoản mục chi phí, từng hạng mục công trình, từng công trình cụ thể,...

  doc12p lanqiren 20-05-2020 31 0   Download

 • Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải...

  pdf84p thainhatquynh 06-07-2009 1389 575   Download

 • Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế và thi hành đầy đủ các chế độ kế toán, chế độ quản lý trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh và quá...

  doc89p elirabetter 30-09-2009 373 228   Download

 • 1.Tổng quan về chi phí lãi vay và khái niệm liên quan. 1.1 Tìm hiểu chung về các khái niệm cơ bản. · Chi phí đi vay: Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp. · Tài sản dở dang: Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán....

  doc27p trinhdinhloi898989 09-03-2011 502 172   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp như hiện nay, các Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định chiến lược đế khẳng định sự tồn tại và phát triển trên thương trường. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó giá cả là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất. Khi quyết định đầu tư một dự án nào đó, Doanh nghiệp phải cân nhắc đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều này có nghĩa là...

  doc119p nhaquantritaiba 15-06-2011 331 154   Download

 • Dự toán là thành phần cơ bản trong ngành xây dựng để trả lời câu hỏi “Để thực hiện công trình (dự án) đó cần kinh phí bao nhiêu?” Dự toán công trình xây dựng khác nhiều so với dự toán để sản xuất nhiều các loại hàng hóa khác Dự toán là dự trù các sự kiện tương lai của quá trình xây dựng và dự trù chi phí của các sự kiện đó. Nhiều vấn đề sẽ có ảnh hưởng đến những sự kiện của công tác xây dựng...

  ppt16p x_lexuanhao 27-08-2012 208 108   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang có những bước phát triển rõ rệt. Nước ta là nước có nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tồn tại và phát triển được, nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Để tìm được chỗ đứng cho mình, mỗi doanh nghiệp phải tự hoạch định cho mình những bước đi, nhận biết, dự đoán thị trường để nắm bắt thời cơ. Đồng thời phải sản xuất ra được những sản phẩm...

  doc109p nhaquantritaiba 15-06-2011 210 106   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự toán chi phí trong sản xuất
p_strCode=dutoanchiphitrongsanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2