File system

Xem 1-20 trên 716 kết quả File system
 • Windows 2000 đã giới thiệu Distributed File System (DFS) cho phép bạn hợp nhất các chia sẻ file giúp người dùng có thể truy cập tới chúng từ một điểm trên mạng. Windows Server 2003 đã cải tiến công nghệ mô hình WAN cho phép các điểm DFS tồn tại qua các liên kết WAN. Trong bài này, Quản Trị Mạng sẽ giải thích hoạt động của DFS cũng như đưa ra các bước thiết lập và cấu hình DFS trên Windows Server 2003. Trong môi trường DFS bạn có thể tập trung các thư mục và tập tin...

  pdf3p thanhtung_hk 05-11-2010 380 137   Download

 • Tài liệu tham khảo sửa lỗi thiếu file System và Software không vào được Windows

  doc4p nguyentuanluong 23-06-2010 428 103   Download

 • disk và partition khái niệm file systems quản lý file system mount và umount lệnh fsck logical volume management

  ppt17p hangkute_1 18-08-2010 112 40   Download

 • Bài thuyết trình Google File System nhằm giới thiệu về GFS, kiến trúc tổng quan, sự tương tác trong hệ thống, trách nhiệm của GFS-Master. Google File System là hệ thống quản lý tập tin phân tán được phát triển bởi Google.

  pdf32p wave_12 05-04-2014 75 27   Download

 • File System Structure File System Implementation Directory Implementation Allocation Methods Free-Space Management Efficiency and Performance Recovery Log-Structured File Systems NFS File-System Structure File structure Logical storage unit Collection of related information File system resides on secondary storage (disks). File system organized into layers. File control block – storage structure consisting of information about a file. Operating System Concepts 12.1 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2002 Operating System Concepts 12.

  pdf8p kanguru_91 28-09-2010 96 23   Download

 • Nội dung cơ bản của đề tài tiểu luận Distributed File System trình bày tổng quan hệ thống tập tin phân tán, Google File System, Map reduce, Hadoop distributed file system.

  pdf31p wave_12 05-04-2014 72 19   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành nâng cao - Chapter 11: File System Implementation trình bày về cấu trúc tập tin hệ thống, thực hiện tập tin hệ thống, thực hiện thư mục, phương pháp phân bổ, quản lý không gian trống,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt63p xaydungk23 11-06-2014 53 9   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành nâng cao - Chapter 10: File - System Interface trình bày về khái niệm tập tin, phương pháp truy cập, cấu trúc thư mục, tập tin hệ thống gắn, file sharing,..Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt43p xaydungk23 11-06-2014 41 5   Download

 • Bài giảng Quản trị Linux này trình bày kiến thức về Network File System. Nội dung chính trong chương này gồm có: How It Works, NFS client configuration, autofs, common NFS mount options, starting and stopping NFS, NFS server configuration, securing NFS, NFS and portmap, using NFS over TCP.

  pdf33p nomoney12 04-05-2017 16 4   Download

 • Operating System: Chapter 6 - File Systems includes about Long-term Information Storage, File Naming, File Structure, File Types, File Access, File Attributes, File Operations, An Example Program Using File System Calls, Memory-Mapped Files.

  ppt46p cocacola_17 12-12-2015 18 1   Download

 • Chapter 16 looks at the current major research and development in distributed-file systems (DFS). The purpose of a DFS is to support the same kind of sharing when the files are physically dispersed among the various sites of a distributed system.

  pdf12p tangtuy05 01-04-2016 12 1   Download

 • Hiểu được các đặc điểm của hệ thống file NTFS và các thuận lợi, khả năng bảo mật NTFS cung cấp cho người dùng - Phân quyền trên các folfer và file cho các user - Chia sẻ folder - Phân ngạch ổ cứng - Nén file/folder, mã hoá file dùng dịch vụ của Windows...

  pdf19p viethung2512 30-09-2011 156 44   Download

 • File hệ thống có thể coi là 1 trong các lớp bên dưới hệ điều hành mà nhiều lúc người sử dụng chúng ta không hề nghĩ tới, trừ trường hợp phải đối mặt với rất nhiều tùy chọn về file system trong Linux. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số điểm cơ bản để hiểu rõ và nắm bắt kiến thức nhằm lựa chọn file system phù hợp với hệ thống. Khả năng hỗ trợ của file hệ thống Linux hoàn toàn khác biệt so với Windows và Mac OS X....

  pdf7p phungnguyet_123 23-02-2013 118 38   Download

 • File Concept Access Methods Directory Structure File-System Mounting File Sharing Protection To explain the function of file systems To describe the interfaces to file systems To discuss file-system design tradeoffs, including access methods, file sharing, file locking, and directory structures To explore file-system protection .

  pdf42p perpan 02-09-2012 34 11   Download

 • File-System Structure File-System Implementation Directory Implementation Allocation Methods Free-Space Management Efficiency and Performance Recovery Log-Structured File Systems NFS Example: WAFL File System To describe the details of implementing local file systems and directory structures To describe the implementation of remote file systems To discuss block allocation and free-block algorithms and trade-offs File-System Structure File structure Logical storage unit Collection of related information File system resides on secondary storage (disks) File system organized into...

  pdf55p perpan 02-09-2012 49 11   Download

 • Background Naming and Transparency Remote File Access Stateful versus Stateless Service File Replication An Example: AFS To explain the naming mechanism that provides location transparency and independence To describe the various methods for accessing distributed files To contrast stateful and stateless distributed file servers To show how replication of files on different machines in a distributed file system is a useful redundancy for improving availability To introduce the Andrew file system (AFS) as an example of a distributed file system...

  pdf29p perpan 02-09-2012 51 8   Download

 • Lecture Operating System: Chapter 07 - Multimedia Introduction to multimedia, Multimedia files, Video compression, Multimedia process scheduling, Multimedia file system paradigms, File placement, Caching, Disk scheduling for multimedia.

  ppt32p talata_1 22-09-2014 32 6   Download

 • Lecture Operating System: Chapter 06 - File Systems presented Files, Directories, File system implementation, Example file systems.

  ppt46p talata_1 22-09-2014 30 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "Distributed systems - Concepts and design" has contents: Security, distributed file systems, name services, time and global states, coordination and agreement, transactions and concurrency control, distributed transactions, replication, mobile and ubiquitous computing, distributed multimedia systems,... and other contents.

  pdf587p bautroibinhyen20 06-03-2017 12 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Operating system concept" has contents: File system, implementing file systems, secondary storage structure, system protection, system security, distributed operating systems, distributed file systems, distributed synchrozination, real time systems, multimedia systems, the linux system,... and other contents.

  pdf550p bautroibinhyen20 06-03-2017 13 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản