Hàm nevanlinna

Xem 1-15 trên 15 kết quả Hàm nevanlinna
 • Luận văn trình bày một số kết quả cơ bản của Lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng của nó đối với phương trình hàm P( f ) = Q( g ) trong trường p - adic . Nội dung luận văn gồm ba chương . Chương 1: Trình bày một số kiến thức cơ bản về trường định chuẩn không Acsimet , trường số p - adic , và một số tính chất đặc biệt về hàm phân hình trên trường...

  pdf58p cancer23 07-08-2012 98 34   Download

 • Lý thuyết phân phối giá trị các hàm phân hình (lý thuyết Nevanlinna ) là một trong những hướng nghiên cứu cơ bản của giải tích phức và vẫn đang thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà toán học trên thế giới. Đề tài luận văn thuộc hướng nghiên cứu nói trên, với mục đích trình bày một số kết quả gần đây của lý thuyết phân phối giá trị.

  pdf41p greengrass304 11-09-2012 87 26   Download

 • Vấn đề phân tích hàm phân hình, hàm nguyên là một trong những vấn đề quan trọng của lý thuyết hàm và giải tích phức, có nhiều ứng dụng trong lý thuyết hệ động lực. Trong những năm gần đây, các kết quả và công cụ của lý thuyết Nevanlinna được áp dụng rộng rãi vào bài toán phân tích các hàm nguyên và hàm phân hình.

  pdf56p greengrass304 11-09-2012 74 23   Download

 • Trong toán học, lý thuyết phân bố giá trị là một phân ngành của phân tích toán học. Lý thuyết phân bố giá trị được nhà toán học R. Nevanlinna đưa ra năm 1926. Chính vì thế lý thuyết này còn được gọi là lý thuyết Nevanlinna. Mục đích chính của lý thuyết phân bố giá trị là thiết lập định lý cơ bản thứ nhất và định lý cơ bản thứ hai đối với các ánh xạ phân hình.

  pdf59p greengrass304 11-09-2012 47 13   Download

 • Lý thuyết Nevanlinna ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 20 và đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà toán học trên thế giới. Lý thuyết Nevanlinna cổ điển nghiên cứu sự phân bố giá trị của hàm phân hình f thông qua hàm đặc trưng T(f; a; r) - hàm đo cấp tăng của hàm phân hình, hàm đếm N(f; a; r) - đếm số lần hàm f nhận giá trị a trong đĩa bán kính r, và hàm xấp xỉ m(f; a; r) - đo độ gần đến a của hàm f (xem Định nghĩa 1.1.3, 1.1.1, và 1.1.2)....

  pdf45p greengrass304 11-09-2012 50 12   Download

 • Mục đích của luận văn này trình bày được một số kiến thức cơ sở lý thuyết Nevanlinna, trong đó đặc biệt là bổ đề đạo hàm logarit và ứng dụng của nó trong việc chứng minh định lý cơ bản thứ hai. Nội dung của luận văn gồm 2 chương.

  pdf48p change15 08-07-2016 21 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Ứng dụng của lý thuyết Nevanlinna cho phương trình vi phân và điểm bất động của hàm nguyên siêu việt đưa ra lý thuyết Nevanlinna của hàm phân hình P-adic; phương trình vi phân đại số P-adic; điểm bất động của hàm nguyên P-adic.

  pdf53p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 29 4   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Lí thuyết Nevanlinna P-adic và các ứng dụng giới thiệu tới các bạn về một số vấn đề cơ bản của giải tích P-adic; hai định lí cơ bản của lí thuyết Nevanlinna P-adic; những ứng dụng của lí thuyết Nevanlinna P-adic.

  pdf77p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 16 4   Download

 • Bài báo giới thiệu một vài kết quả mới về số khuyết của hàm phân hình phi Acsimet. Các kết quả này liên quan đến bài toán ngược của Lí thuyết Nevanlinna phi Acsimet. Đó là vấn đề xây dựng các hàm phân hình phi Acsimet mà số khuyết của nó tại những điểm đã cho bằng các số cho trước.

  pdf10p nganga_03 21-09-2015 16 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính duy nhất của hàm phân hình P-adic được thực hiện nhằm ứng dụng hai định lý cơ bản của lý thuyết Nevanlinna P-adic để chứng minh các định lý về tính duy nhất của hàm phân hình P-adic; đồng thời giới thiệu một số đa thức và các tập duy nhất của hàm phân hình P-adic.

  pdf64p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 26 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-adic giới thiệu tới các bạn những nội dung về những kiến thức cơ bản; độ cao của hàm chỉnh hình P-adic; độ cao của hàm chỉnh hình nhiều biến và lý thuyết Nevanlinna chom siêu mặt.

  pdf52p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 22 2   Download

 • Mục đích chính của luận văn là trình bày lại một số kết quả nghiên cứu gần đây của C. Meng ([9]) và S. Shahoo and S. Seikh ([10]) về các điều kiện đại số xác định duy nhất hàm phân hình qua đa thức chứa đạo hàm bậc nhất. Mời các bạn tham khảo!

  pdf50p hiepsikhonggian26 06-03-2019 2 1   Download

 • Dịnh lý Nevanlinna - Cartan P-Adic có ý nghĩa trong việc thiết lập mối quan hệ giữa hàm độ cao của đường cong chỉnh hình và hàm đếm các không điểm, đặc biệt nó là công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu tính hyperbolic Brody của các siêu mặt trong không gian xạ ảnh p-adic. Mời các bạn cùng tìm hiểu

  doc9p thiendiadaodien_5 08-01-2019 0 0   Download

 • ý thuyết phân bố giá trị của Nevanlinna được đánh giá là một trong những thành tựu đẹp đẽ và sâu săc của toán học trong thế kỷ hai mươi. Được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ, lý thuyết Nevanlinna có nguồn gốc từ những công trình của Hadamard Borel và ngày càng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau

  pdf45p greengrass304 11-09-2012 50 12   Download

 • Luận án này nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa lí thuyết Nevanlinna và hình học Diophantine đặc biệt tập trung vào định lí không gian con Schmidt trên trường số cũng như trên trường hàm và định lí cơ bản thứ hai. Luận án bao gồm 4 chương.

  pdf108p change01 06-05-2016 12 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản