intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thái biểu hiện giá trị thặng dư

Xem 1-20 trên 26 kết quả Hình thái biểu hiện giá trị thặng dư
 • Bài giảng Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  pdf42p colendaica32 03-06-2014 1438 323   Download

 • uận và hình thành phương pháp tư duy khoa học về các quá trình kinh tế, đã trình bày một cách sáng tỏ bản chất và nội dung của hình thái giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nổi bật trong hệ thống quan điểm của Mác là các học thuyết về giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện có liên quan. Trong đó, lợi nhuận của tư bản thương nghiệp – hay lợi nhận thu được từ quá trình lưu thông hàng hóa là một bộ phận không thể tách rời, và có...

  pdf15p paradise_12 04-01-2013 773 162   Download

 • Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 335 97   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 của Phạm Thị Ly sau đây để nắm bắt những kiến thức về giá trị thặng dư (sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, sự sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư).

   

  ppt204p thuytrang_9 04-09-2015 86 17   Download

 • Chương này trình bày về học thuyết giá trị thặng dư với những nội dung chủ yếu như: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản - tích lũy tư bản, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của m. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf17p allbymyself_07 01-02-2016 99 14   Download

 • "Bài giảng Học thuyết giá trị thặng dư" với các nội dung sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; sản xuất giá trị thặng dư; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản; các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư.

  pdf84p trinhthamhodang7 27-08-2020 104 15   Download

 • Bài giảng "Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư" trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt161p hpnguyen2 03-03-2018 73 6   Download

 • Bài giảng Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt161p hpnguyen2 05-03-2018 78 3   Download

 • Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư trình bày sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản; sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản tích lũy tư bản; quá trình lưu thông tư bản và khủng hoảng kinh tế; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.

  pdf223p phamthithuhuyen9b 18-05-2020 56 4   Download

 • Công thức chung của tư bản Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều thể hiện dưới hình thái một số tiền nhất định.

  ppt122p congtuy1992 12-09-2011 873 228   Download

 • Tài liệu Chủ nghĩa tư bản hiện đại giới thiệu về chủ nghĩa tư bản hiện đại, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của gía trị thặng dư, Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, Lưu thông của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội,...

  doc5p marssuoh 29-05-2014 253 39   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (hệ cao cấp lý luận chính trị)", phần 2 trình bày các nội dung: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản hiện đại, chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p doinhugiobay_02 12-11-2015 210 64   Download

 • "Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 3c: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường" trang bị cho người học các kiến thức về hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư; sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản.

  pdf11p kequaidan11 07-04-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 5 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị thặng dư, bao gồm sự chuyển hóa của tiền thành tư bản sự sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư.

  ppt158p hoa_dai91 25-06-2014 837 143   Download

 • Chương 5 của bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trình bày về học thuyết giá trị thặng dư. Chương này gồm có các nội dung sau: Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư; các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt88p namthangtinhlang_01 31-10-2015 107 26   Download

 • Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư sẽ giúp người học nắm vững nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư cũng như những vai trò và ý nghĩa lịch sử của học thuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc26p nhatanhtai 14-11-2014 164 20   Download

 • Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 95 19   Download

 • Chương 5 Hoc thuyết giá trị thặng dư, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  pdf68p thanhthienhoang23 13-05-2014 107 12   Download

 • Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản, mà tiền chỉ biến thành tư bản khi được sử dụng để bóc lột lao động của người khác. Nếu tiền được dùng để mua bán hàng hoá thì chúng là phương tiện giản đơn của lưu thông hàng hoá và vận động theo công thức: Hàng- Tiền- Hàng(H-T-H), nghĩa là sự chuyển hoá của hàng hoá thành tiền tệ, rồi tiền tệ lại chuyển hoá thành hàng....

  pdf13p huemanvdoc 26-11-2009 624 191   Download

 • Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản.

  ppt144p trantancong 05-05-2013 104 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thái biểu hiện giá trị thặng dư
p_strCode=hinhthaibieuhiengiatrithangdu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2