intTypePromotion=3

Hỗ trợ pháp lý

Xem 1-20 trên 2195 kết quả Hỗ trợ pháp lý
 • Nếu các bạn còn đăng thắc mắc về việc soạn thảo hợp đồng dịch vụ và nội dung chính của bản hợp đồng này sẽ bao gồm những gì? để đảm bảo được lợi ích của các bên khi tham gia ký kết, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn" mà TaiLieu.VN vừa cập nhật.

  doc5p myhang_0594 06-12-2016 45 6   Download

 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ liên quan giải đáp pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện trong thời hạn từ 15 đến 30 ngày làm việc, dưới các hình thức: bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp ...

  pdf6p chanhthu 24-06-2009 209 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf3p caytudang 20-04-2013 363 122   Download

 • Năm 2007 Ngân hàng An Bình đã triển khai mở rộng mô hình hoạt động Các phòng ban chức năng được thành lập và quy hoạch theo mô hình phát triển hiện đại như thành lập khối quản lý rủi ro, khối hỗ trợ pháp lý, trung tâm điều hành Core banking, trung tâm Tư vấn khách hàng (Call Center) … Các quy trình cho vay được sửa đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường.

  pdf8p chanhthu 24-06-2009 427 99   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường được thực hiện nhằm khảo sát hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn nghệ An tiếp cận thị trường, những tác động, hạn chế trong quá trình đó và đề xuất giải pháp hỗ trợ người nghèo ở vùng nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

   

  pdf90p namhoang39 01-06-2015 128 50   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 114 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2010/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2020

  pdf6p hoa_kimngan 01-09-2011 69 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

  pdf7p dhoomagain 23-02-2012 61 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN NĂM 2012 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf13p kuckucucu 16-05-2012 64 5   Download

 • Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 43 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM (Ngày 06/12 - 07/12/2012)

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 63 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf4p buomgiay 09-12-2011 58 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p kuckucucu 16-05-2012 58 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf5p kuckucucu 16-05-2012 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 52 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf19p meocontreocay 29-05-2011 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf21p thanlannho 31-05-2011 54 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf6p thanlannho 31-05-2011 68 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf4p noel_vui 15-11-2012 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf13p thanlannho 31-05-2011 62 1   Download


p_strKeyword=Hỗ trợ pháp lý
p_strCode=hotrophaply

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản