intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp đồng thương mại

Xem 1-20 trên 3917 kết quả Hợp đồng thương mại
 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực dân sự; kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại; kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng lao đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng nhượng quyền thương mại là giao kết thỏa thuận giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền khai thác thương mại nhãn hiệu, thương hiệu nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây!

  doc10p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về quản trị xuất nhập khẩu; Chương 2: INCOTERMS (International commercial terms - các điều kiện thương mại quốc tế); Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương 4 : Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Chương 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chương 6: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 7: Nghiệp vụ hải quan; Chương 8: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Giao dịch thương mại quốc tế" Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái quát hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; Nhóm điều kiện hàng hoá; Nhóm điều kiện giao nhận, vận tải và bảo hiểm; Nhóm điều kiện giá bán và thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf167p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các bước thực hiện hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu; bước đầu làm quen với các chứng từ thường dùng trong ngoại thương; nắm được cách kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" Chương 2: Kinh doanh toàn cầu và hợp tác, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được thế nào là quy trình kinh doanh (Business processes)? Mối liên hệ với HTTT; Các loại HTTT có thể phục vụ cho các cấp quản lý khác nhau và HTTT tích hợp giúp cho sự liên kết trong doanh nghiệp như thế nào để nâng cao sự hiệu quả của hoạt động kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ tài chính trong hoạt động của ngân hàng - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam" đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường sử dụng các công nghệ tài chính trong hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong bài viết là các phương pháp nghiên cứu truyền thống: nghiên cứu tại bàn, tổng hợp và phân tích dữ liệu, quy nạp dựa trên các tài liệu nước ngoài và trong nước sưu tầm được.

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Ứng dụng Fintech trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị" tập trung vào phân tích thực trạng phát triển Fintech tại Việt Nam, nhấn mạnh ưu điểm và thách thức của nó. Cuối cùng, bài báo đề xuất các biện pháp như hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực và đầu tư công nghệ để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa công ty Fintech và ngân hàng tại Việt Nam" phân tích tổng quan về Fintech, tác động của Fintech tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa Fintech và các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Sự xuất hiện của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) và các tác động đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng" tập trung làm rõ các nội dung của Fintech và phân tích các tác động của nó tới hoạt động của hệ thống ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định sự hợp tác cùng phát triển giữa các công ty Fintech và hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết xem xét ảnh hưởng của đa dạng hóa doanh thu đến hiệu quả hoạt động được đo lường bằng ROA, NIM, ROE và NNIM của 31 ngân hàng thương mại. Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính thích hợp về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng tài sản, tỷ lệ cho vay và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đều có tác động tích cực đến hoạt động tài chính và ngân hàng. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ tiền gửi, chi phí hoạt động và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường tác động của phong cách lãnh đạo trao quyền đến sự sáng tạo của nhân viên, vai trò trung gian của yếu tố niềm tin vào nhà lãnh đạo của nhân viên tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các hàm ý quản trị nhằm gia tăng sự sáng tạo của nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Dữ liệu khảo sát qua hình thức phỏng vấn trực tiếp 200 nhân viên, chuyên viên, cấp quản lý đang công tác tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Vai trò của cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng trường đại học bền vững; Kinh nghiệm hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Nhật Bản và một số gợi ý cho các trường đại học tại Việt Nam; Thiết lập mạng lưới đối tác giữa các trường đại học hướng về mục tiêu phát triển bền vững; Hợp tác giữa “cơ sở giáo dục - doanh nghiệp” phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nghệ An;...

  pdf313p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như Khái quát hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; Kết cấu hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; Các điều khoản hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt102p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu; Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu; Các chứng từ trong kinh doanh xuất nhập khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt86p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Chuẩn mực kế toán công quốc tế" Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Doanh thu hợp đồng xây dựng; chi phí hợp đồng xây dựng; ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết này sẽ nghiên cứu kinh nghiệm hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Nhật Bản. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam phù hợp với bối cảnh hiện nay.

  pdf11p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu này làm rõ được các chính sách quản lý ảnh hưởng tới việc quyết định mua sắm của người tiêu dùng TikTok. Từ kết quả đạt được, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện hoạt động quản lý của TikTok làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng vào nền tảng và mua sắm nhiều hơn trên nền tảng này.

  pdf15p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu ý định sử dụng công nghệ chuỗi khối trong các hệ thống quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong thương mại điện tử, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình tuyến tính SEM và mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất mở rộng UTAUT2 cùng với thu thập dữ liệu từ 148 doanh nghiệp (người bán) từ sàn thương mại điện tử Shopee.vn để thực hiện.

  pdf14p viellison 06-05-2024 5 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu, phân tích, bình luận quy định pháp luật về thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại, từ đó, làm rõ bản chất pháp lý cũng như kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nội dung này.

  pdf11p viohoyo 25-04-2024 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2