intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế toán hành chính

Xem 1-20 trên 5756 kết quả Kế toán hành chính
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kim Khí Đại Dương" nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đánh giá việc thực hiện phần hành kế toán này tại công ty TNHH Kim Khí Đại Dương. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

  pdf136p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu về tình hình thực hiện các chế độ kế toán hiện hành, chế độ quản lý tài chính của Công ty TNHH Samdo Việt Nam; Nắm bắt được nội dung cơ bản của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngành thương mại nói chung và Công ty TNHH Samdo Việt Nam nói riêng.

  pdf108p khanhchi2510 19-04-2024 1 0   Download

 • Khóa luận cung cấp những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán phần hành TSCĐ trong kiểm toán BCTC, từ đó phân tích thực trạng quy trình kiểm toán phần hành TSCĐ do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện. Thông qua đó, khóa luận đưa ra một số đề xuất, giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán phần hành TSCĐ do Công ty thực hiện.

  pdf137p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Samdo Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty, tìm hiểu về tình hình thực hiện các chế độ kế toán hiện hành, chế độ quản lý tài chính của Công ty TNHH Samdo Việt Nam; Nắm bắt được nội dung cơ bản của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của ngành thương mại nói chung và Công ty TNHH Samdo Việt Nam nói riêng.

  pdf113p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại chưa có hướng dẫn cụ thể.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 (VAS 23) và số 29 (VAS 29) đƣợc Bộ Tài chính ban hành năm 2005 đã đƣa ra những quy định và hướng dẫn các doanh nghiệp xử lý các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và sau ngày phát hành báo cáo tài chính. Bài viết sẽ hệ thống hóa, hướng dẫn vận dụng 2 chuẩn mực trên để xử lý tình huống thực tế trong doanh nghiệp.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Chuyển đổi số thực sự mang đến những lợi ích cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp, từ quản lý, điều hành đến kinh doanh, nghiên cứu và phát triển. Quá trình chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các chi phí vận hành, tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, tăng trƣởng bền vững. Song, bên cạnh những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại cũng đem đến những thách thức vô cùng to lớn cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi sao cho an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Trong những năm gần đây, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Kết quả điều tra của trang Wearesocial thực hiện trong tháng 02/2021 cho thấy, gần 75% người dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển qua mua bán sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiên, cần phải nhìn thực tế rằng, tại Việt Nam, xu thế mua bán trực tuyến chưa thể lấn át và thay thế hoàn toàn kênh bán hàng trực tiếp.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về phần mềm kế toán; cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán Misa Sme.Net 2017; kế toán vốn bằng tiền; quản lý phát hành hóa đơn; kế toán mua hàng và công nợ phải trả;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc468p khanhchi0912 17-04-2024 3 1   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí, báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc150p khanhchi0912 17-04-2024 2 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; cấu trúc thị trường;...mời các bạn cùng tham khảo!

  doc122p khanhchi0912 17-04-2024 1 1   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 07 (228) - 2022 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn ODA các chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các yếu tố quản lý công, PCI hay PAPI? Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam bằng mô hình ARIMA; Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học tự chủ; Hành vi của khách du lịch độ tuổi 18-30 dưới tác động của mạng xã...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Trong bà viết này, nhiệm vụ chính của chúng ta là thiết kế một bộ điều khiển bám tối ưu được áp dụng cho các hệ thống tàu mặt nước đủ cơ cấu chấp hành với một phần động học chưa biết. Một thành phần feed-forward trong bộ điều khiển đề xuất được giới thiệu để có được mô hình sai lệch bám tự trị.

  pdf14p visergey 02-04-2024 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý chi ngân sách nhà nước" do TS. Bùi Tiến Hanh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan quản lý chi ngân sách nhà nước, xây dựng kế hoạch chi ngân sách nhà nước, tổ chức chấp hành và quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf196p muasambanhan10 11-04-2024 5 3   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Tổng quan về kinh tế học; Cung - cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Thất nghiệp và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p gaupanda022 09-04-2024 3 2   Download

 • Giáo trình "Soạn thảo văn bản (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Những quy định chung về văn bản; Văn bản pháp quy; Văn bản hành chính; Văn bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p gaupanda022 09-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu kế toán thuê tài sản của Việt Nam hiện hành, chỉ ra những bất cập có tính trọng yếu với khuôn mẫu Quốc tế, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cho kế toán Thuê tài sản của Việt Nam hiện nay, đưa kế toán Việt Nam nói chung và kế toán thuê tài sản nói riêng hội nhập, dần hội tụ với thông lệ chung của Quốc tế về kế toán.

  pdf11p viohoyo 02-04-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu này, nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị công ty (QTCT) và hành vi quản trị lợi nhuận (QTLN). Tác giả sử dụng chỉ số tổng hợp Gov-Score được phát triển bởi Brown and Caylor (2006), để đo lường chất lượng QTCT thay thế cho việc sử dụng các yếu tố riêng lẻ như đa số các nghiên cứu trước đây.

  pdf9p viohoyo 02-04-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu này xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế tại các công ty ở Việt Nam cũng như mức độ sẵn sàng áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS. Nhóm nghiên cứu chọn Lý thuyết về Hành vi có kế hoạch (TPB), kết hợp với lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) làm khung khái niệm. Dựa trên các nghiên cứu tiền nhiệm, nhóm tác giả xây dựng mô hình với biến điều tiết mới sự tư vấn của kế toán viên.

  pdf13p viohoyo 02-04-2024 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2