intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán trách nhiệm

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kế toán trách nhiệm
 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quản trị trong doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí trong doanh nghiệp; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;...

  pdf140p ryomaechizen 01-07-2022 9 5   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: xác định chi phí và giá thành sản phẩm; mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định;...

  pdf248p ryomaechizen 01-07-2022 7 3   Download

 • "Giáo án lớp 5: Tuần 4 năm học 2021-2022" với các bài học như: Ôn tập và bổ sung về giải toán; Tập đọc - Những con sếu bằng giấy; Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Có trách nhiệm về việc làm của mình; Sông ngòi; Chính tả (nghe – viết): Anh bộ đội cụ hồ gốc bỉ;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung các bài học.

  doc44p dangkhactan 07-07-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Kế toán tài sản cố định tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phúc Hưng FNC - Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty TNHH MTV Phúc Hưng FNC - Việt Nam; đưa ra một số đề xuất, giải pháp, ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty TNHH MTV Phúc Hưng FNC - Việt Nam.

  pdf117p dongcoxanh25 27-06-2022 5 2   Download

 • Xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp là một trong những mục tiêu cốt lõi của ICOM, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến, chia sẻ và truyền đạt kiến thức không chỉ đến cộng đồng bảo tàng toàn cầu, mà còn đến những người xây dựng chính sách liên quan đến công việc bảo tàng, những người chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh pháp lý và xã hội về nghề bảo tàng; và, không kém phần quan trọng là những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp và được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn này.

  pdf92p vianapatricia 22-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số 08a-TT) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mẫu bảng kiểm kê được lập ra nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

  doc2p thenthen19 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p charaznable 06-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán: Chương 3 - Trách nhiệm pháp lý của người làm kế toán, kiểm toán. Chương này có nội dung trình bày về: môi trường và trách nhiệm pháp lý của người làm kế toán, kiểm toán; trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng; trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba; các biện pháp giảm liên đới pháp lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p charaznable 06-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết đánh giá tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2014- 2020.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 19 2   Download

 • Từ ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch, đề tài này muốn làm rõ hơn quy trình về đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Đồng thời, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để có những nhận xét khách quan về ưu, khuyết điểm trong quy trình thực hiện của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức kiểm toán tại công ty.

  pdf51p badbuddy10 02-04-2022 16 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận, vai trò của bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; mô tả kỹ thật thu thập bằng chứng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt; minh họa kỹ thuật thu thập bằng chứng ở ông ty khách hàng.

  pdf105p badbuddy10 02-04-2022 8 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu mà chúng tôi mong muốn đạt được là phân tích bao quát về toàn bộ lịch sử lập pháp của tội danh này trong pháp luật Việt Nam qua đó rút ra sự kế thừa, phát triển của việc pháp điển hóa điều luật này qua các thời kỳ lịch sử; bên cạnh đó chúng tôi cũng phân tích chuyên sâu những dấu hiệu pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

  pdf98p badbuddy09 29-03-2022 15 0   Download

 • Việc lập và công khai Báo cáo tài chính nhà nước giúp tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính quốc gia, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế. Xác định đây là nhiệm vụ mới và khó khăn, phức tạp, Bộ Tài chính, đặc biệt là hệ thống Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng thời hạn, phù hợp với quy định của Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 14 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán công: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi và xác định kết quả; kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán; nguyên tắc và trách nhiệm về lập, nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p chenlinong_0310 23-02-2022 18 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán quản trị 2: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán trách nhiệm quản lý; hệ thống kế toán trách nhiệm; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn; các phương pháp ra quyết định đầu tư dài hạn; các báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p chenlinong_0310 23-02-2022 20 4   Download

 • Nghiên cứu xác định được được 4 nhân tố có tác động tích cực và 1 nhân tố tác động tiêu cực đến việc áp dụng Kế toán trách nhiệm xã hội tại các Doanh nghiệp ngành nhựa tại Hà Nội. Qua đó tác giả đưa ra các kiến nghị để việc thực hiện Kế toán trách nhiệm xã hội trong các Doanh nghiệp ngành nhựa tại Hà Nội một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p huangminghao_1902 27-02-2022 16 1   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là quan tâm tới phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục. Một chính sách tiền lương, tiền công hợp lí sẽ giúp người lao động chuyên tâm hơn, hết long vì công việc, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả hơn. Từ đó cũng nâng cao nhiệt huyết, năng lực dạy và học của giáo viên trong nhà trường.

  doc17p tomjerry007 18-01-2022 22 5   Download

 • Dựa trên một số lý thuyết nền tảng về kế toán trách nhiệm xã hội (social and environmental accounting - SEA), bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính để tổng hợp các bài học trên thế giới khi áp dụng SEA, nghiên cứu đối chiếu với thực trạng vận dụng SEA trong các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó chỉ ra các rào cản và dựa vào đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin SEA cũng như khả năng áp dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf11p viaristotle 26-01-2022 54 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và ết quả inh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Lợi Đông.

  pdf126p hoaanhdao709 19-01-2022 38 12   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Thực hiện tốt công tác tham mưu để xây dựng CSVC, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo an toàn; Thưc hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng tránh nguy cơ TNTT cho trẻ em; Xây dựng kế hoạch phòng chống TNTT và bồi dưỡng cho CB,GV,NV các nội dung phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường;...

  doc5p tomjerry006 17-01-2022 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán trách nhiệm
p_strCode=ketoantrachnhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2