intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kết quả nghiên cứu

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kết quả nghiên cứu
 • Bài viết "Phát triển ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy chuỗi giá trị sản xuất đồ gỗ xuất khẩu" trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp về: Thực trạng về mối quan hệ giữa ngành chế biến gỗ và kinh tế tuần hoàn; Mô hình tổng quát về kinh tế tuần hoàn trong ngành chế biến gỗ, thể hiện sự liên kết giữa các lĩnh vực từ trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ, hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ; Mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng phụ phẩm trong nhà máy chế biến gỗ...

  pdf12p lekhanhphuong05 21-03-2023 0 0   Download

 • Bài viết Tính ổn định trong thời gian hữu hạn của phương trình Rayleigh-Stokes suy rộng trình bày các nội dung chính sau: Tính giải được toàn cục; Tính hút theo thời gian hữu hạn. Các kết quả tập trung về tính giải được cho bài toán Rayleigh-Stokes suy rộng đến nay chưa được nghiên cứu nhiều, theo hiểu biết của tác giả mới có 2 kết quả liên quan tuy nhiên các kết quả mới dùng lại ở bài toán không có trễ.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Sử dụng GPS đa ăng ten trong quan trắc chuyển dịch ngang đập Manwan - Trung Quốc giới thiệu về hệ thống GPS đa ăngten và kết quả nghiên cứu quan trắc chuyển dịch tại đập thủy điện Manwan, Trung Quốc với mong muốn đem đến một giải pháp mới mang tính tham khảo trong lĩnh vực quan trắc chuyển dịch ngang đập thủy lợi, thủy điện và khu vực lân cận.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Chuyển động hỗn độn của kết cấu vỏ trụ thoải trình bày một ứng dụng của lý thuyết hỗn độn trong tính toán kết cấu vỏ trụ thoải. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển động của kết cấu có tính hỗn độn, do vậy việc áp dụng lý thuyết hỗn độn trong tính toán kết cấu là cần thiết.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Sử dụng phương pháp biến phân đánh giá ảnh hưởng của chiều cao mái dốc đến hệ số an toàn ổn định trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao mái dốc đến hệ số an toàn ổn định bằng phương pháp biến phân.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Trong bài viết này, các bộ số liệu thí nghiệm về sóng truyền qua công trình kết cấu rỗng trên bãi rất thoải và nông từ những nghiên cứu trước đã được tổng hợp để xây dựng một công thức thực nghiệm mới cho Tm-1,0, có thể áp dụng trong tính toán thiết kế các công trình xây dựng trên bãi bùn nông trước rừng ngập mặn.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Suy diễn mờ trong dự báo liên kết đồng tác giả tập trung nghiên cứu bài toán dự báo liên kết mạng đồng tác giả. Kết quả thu được của bài này đưa ra cách tiếp cận mờ trong việc giải bài toán dự báo liên kết mạng đồng tác giả. Kết quả nghiên cứu có thể làm tiền đề cho các đề xuất mới trong việc giải bài toán liên kết mạng đồng tác giả với các mô hình mờ trực cảm, mờ phức, nhận thức mờ.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sử dụng vật liệu sợi tổng hợp (Fiber Reinforced Polymer - FRP) để gia cường kết cấu dầm bê tông cốt thép trình bày đặc tính kỹ thuật của FRP; Quy trình tính toán gia cường cấu kiện dầm bê tông cốt thép chịu uốn; Kết quả áp dụng cho công trình thực tế.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 0 0   Download

 • Bài viết Mô hình hai loài cạnh tranh trong hai thang thời gian có tính đến yếu tố không gian xây dựng một mô hình hai loài cạnh tranh trong hai thang thời gian và có tính đến yếu tố không gian. Dáng điệu tiệm cận của mô hình này được nghiên cứu thông qua dáng điệu tiệm cận của hệ rút gọn. Một số kết quả chạy số được trình bày để minh hoạ cho kết quả.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Hệ lan truyền bệnh dịch SEIR trên đồ thị nghiên cứu theo hướng tiếp cận của nhóm tác giả trong bằng việc xét hệ SEIR mới với sự lan truyền bệnh dịch trong các nút đồ thị được mô tả bằng hàm phức tạp hơn-mở rộng kết quả trong.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng siêu mịn đến một số tính chất của bê tông chất lượng siêu cao trình bày việc thiết kế cấp phối bê tông chất lượng siêu cao; Kết quả thí nghiệm tính công tác và cường độ nén bê tông chất lượng siêu cao; Kết quả thí nghiệm mác chống thấm và độ mài mòn bê tông chất lượng siêu cao.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến hệ số ma sát trong mô hình mài mòn 3 đối tượng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự phụ thuộc của hệ số ma sát µ vào Fn, v, Ra và tính chất vật liệu của mẫu là thép C45 và nhôm AlMg3 trong mô hình thí nghiệm mài mòn 3 đối tượng.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch kiềm hoạt hóa đến cường độ vữa geopolymer trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nồng độ dung dịch kiềm NaOH tương ứng là 10M, 12M, 14M và 16M và tỷ lệ của dung dịch chất kích hoạt (NaOH và Na2SiO3) với tro bay (FA) đến cường độ của vữa geopolymer.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thiết kế máy in 3D theo công nghệ FDM (Fused Deposition Modeling) trình bày một số kết quả nghiên cứu về tìm hiểu công nghệ in 3D và thiết kế máy in 3D. Kết quả nghiên cứu này bước đầu sẽ giúp cho việc làm chủ công nghệ chế tạo máy in 3D ở Việt Nam.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học lớp 9" nhằm đánh giá kết quả giáo dục từ kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy và học.

  doc9p levanthong1234 02-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trung học cơ sở trong môn Ngữ văn được biên soạn trên cơ sở cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động đã triển khai thành công trong thực tiễn để bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, GV, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các nhà trường.

  pdf76p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Chồng lấn quyền sử dụng đất - Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam" tập hợp những số liệu và bằng chứng thực tế về hiện tượng chồng lấn thông qua các kết quả phân tích thống kê và khảo sát hiện trường của nhóm tác giả. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đề xuất lựa chọn cách tiếp cận đồng quản lý như một giải pháp phù hợp trước mắt phần nào giúp giải quyết những tồn tại mang tính lịch sử kể trên mà các khu rừng đặc dụng hiện đang phải đối mặt.

  pdf16p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Trạng thái siêu lưu của hỗn hợp khí Bose - Einstein kết cặp trình bày việc tìm được biểu thức hàm truyền tương tác và biểu thức các mode năng lượng sóng âm trong hệ; Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng khi hỗn hợp khí Bose - Fermi kết cặp ở nhiệt độ cực thấp, sẽ trở thành chất lỏng lượng tử có tính siêu lưu, đặc biệt nghiệm đúng ở pha BEC.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tính toán cường độ điện trường trên bề mặt chuỗi sứ cách điện lưới điện truyền tải - áp dụng cho đường dây 220 kV Việt Nam trình bày về các kết quả tính toán cường độ điện trường tên bề mặt chuỗi cách điện bằng sứ của lưới điện truyền tải 220 kV. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, việc đảm bảo các điều kiện cách điện của lưới điện truyền tải cần được tính toán với mỗi loại thiết bị khác nhau, phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc cũng như vật liệu được sử dụng làm thiết bị.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu, thiết kế mạch lọc thông dải 3,8 GHz ứng dụng trong hệ thống thu tin vệ tinh VINASAT 1 trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử nghiệm thành công bộ lọc thông dải hoạt động ở tần số băng rộng từ 3,4 đến 4,2 GHz với các tham số: Hệ số truyền đạt trong băng lớn hơn 5,2 dB, hệ số suy giảm ngoài băng nhỏ hơn 26 dB, hệ số phản xạ S11 nhỏ hơn 10 dB. Mạch được ứng dụng trong hệ thống thu vệ tinh VINASAT 1.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết quả nghiên cứu
p_strCode=ketquanghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2