Kiểm toán hoạt động

Xem 1-20 trên 2893 kết quả Kiểm toán hoạt động
 • Nội dung: Đặc điểm chung của tổ chức quản lý Ichi thường xuyên NSNN với KTHĐ. Đặc điểm của quy trình kiểm toán hoạt động chi TX NSNN. Định hướng và trình tự xây dựng tiêu chuẩn đo lường và tiêu chí đánh giá hoạt động chi TX NSNN.

  ppt40p hoanga9235 04-12-2010 508 172   Download

 • Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán mới được phát triển trên thế giới trong thời gian gần đây. Sự phát triển này được bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ XX ở khu vực công và sau đó lan sang khu vực tư nhân. Ở Mỹ, Canada và một vài nước châu Âu như Thụy Điển, Đức..., những nghị sĩ ở các quốc gia này yêu cầu cung cấp những thông tin về tính hiệu quả và sự hữu hiệu của các khoản chi tiêu công...

  pdf31p hamdocsach08 27-12-2010 300 108   Download

 • Kết cấu chương 4 Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, trình bày những nội dung sau: Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động, tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu, quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực, một số ví dụ minh họa về phát hiện và khuyến nghị kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực.

  pdf17p thanhdieutran 14-04-2014 112 30   Download

 • Chương 6 Kiểm toán hoạt động sản xuất, kết cấu nội dung chương học trình bày về: Đặc điểm hoạt động sản xuất ảnh hưởng tới kiểm toán, nội dung kiểm toán hoạt động sản xuất.

  pdf15p thanhdieutran 14-04-2014 100 26   Download

 • Chương 8 Kiểm toán hoạt động Marketing, kết cấu chương học trình bày về: Bản chất và chức năng của hoạt động Marketing ảnh hưởng tới kiểm toán; tầm quan trọng, mục tiêu và đặc điểm chung của một cuộc kiểm toán hoạt động marketing; quy trình và nội dung kiểm toán hoạt động marketing; chỉ dẫn kiểm toán hoạt động Marketing.

  pdf22p thanhdieutran 14-04-2014 100 26   Download

 • Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động với các đơn vị sự nghiệp có thu ... chỉ thực hiện kiểm toán BCTC mà cần thực hiện KTHĐ, trong đó có hoạt động của các đơn vị SNCT; do vậy, cần có quy trình kiểm toán và định hớng các phơng thức tổ chức thực hiện kiểm toán đối với ... kiểm toán của nớc ngoài trong tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng đối với các tổ chức công.

  pdf155p lanlan38 01-04-2013 95 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam nhằm mục tiêu khám phá các nhân tố và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam.

  pdf183p 01202750693 06-07-2015 64 25   Download

 • Báo cáo: Thực trạng kiểm toán hoạt động quản lý, khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước thời gian qua trình bày về một số bất cập, vướng mắc từ phía văn bản quy phạm pháp luật; một số tồn tại liên quan đến công tác xây dựng chiến lược, công tác quản lý cấp phép, quản lý khai thác tài nguyên của các cơ quan quản lý nhà nước; những đề xuất rút ra từ kết quả kiểm toán công tác quản lý, khai thác, kinh doanh t...

  doc6p makhala111 24-10-2014 83 21   Download

 • Chương 8 Kiểm toán các hoạt động thu-chi và thanh toán, kết cấu chương trình bày về: Kiểm toán hoạt động thu-chi tiền mặt, kiểm toán hoạt động thanh toán, xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thu-chi tiền và thanh toán.

  pdf25p thanhdieutran 14-04-2014 98 16   Download

 • Chương 5 Kiểm toán hoạt động cung ứng, chương học này có kết cấu nội dung trình bày về: Đặc điểm chung của hoạt động cung ứng với kiểm toán hoạt động, đánh giá quản trị nội bộ hoạt động cung ứng trong quan hệ với đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý, đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý hoạt động cung ứng.

  pdf15p thanhdieutran 14-04-2014 47 13   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam nhằm mục tiêu khám phá các nhân tố và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam.

  pdf28p change11 29-06-2016 17 3   Download

 • Mục tiêu của bài viết Các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam nhằm phát hiện các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở VN.

  pdf16p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 11 3   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề kiểm toán độc lập; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề và trợ lý kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán và khách hàng, đơn vị được kiểm toán; hoạt động kiểm toán độc lập; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán độc lập. ...

  doc28p trankhuongceo 08-03-2011 453 161   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp:“ kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty “', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p meomayhamchoi 29-06-2011 199 78   Download

 • Là một loại hình KD hướng vào việc đánh giá hiệu lực của hệ thống thông tin và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động đã, đang và diễn ra trong một tổ chức, cơ quan.  KTHĐ có thể có cả các yếu tố của kiểm toán thông tin, cả các yếu tố của kiểm toán tuân thủ. KTHĐ được hiểu như sau: KTHĐ thuộc kiểm toán, do đó cũng có chức năng bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên chức năng này được cụ thể theo hướng thẩm...

  pdf46p tulip_12 14-01-2013 158 74   Download

 • Có 3 phương pháp tiếp cận tài chính đối với Kiểm toán nhà nước, đó là: Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán xác nhận ( Báo cáo tài chính) và Kiểm toán hoạt động ( hay Kiểm toán hiệu quả đồng tiền).

  pdf12p hamdocsach08 26-12-2010 138 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hamdocsach08 27-12-2010 394 54   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p inside33 08-12-2012 88 35   Download

 • Kiểm toán hoạt động là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động kiểm toán, xét trong cả khía cạnh đóng góp trong việc cải thiện các hoạt động, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm lãng phí cho các tổ chức cũng như cho quốc gia.

  doc31p vietnhat2810 16-10-2013 128 34   Download

 • Lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng. Hao phí nhân lực là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Do đó, quản lý và sử dụng hiệu quả nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với các nhà quản lý. Yêu cầu quản lý này đòi hỏi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với mục đích tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị được kiểm toán. ...

  ppt51p coc_xanh 15-01-2013 85 33   Download

Đồng bộ tài khoản